Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Električna merenja 2
Šifra predmeta:
13E023EM2
Godina:
III godina
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

Упознавање студената са специфичним врстама мерења значајним за област електроенергетике.  Оспособљавање студената за обављање мерења магнетних величина и карактеристика магнетних материјала, мерење електричних величина у временском домену, мерење електричних величина у трофазним системима наизменичне струје високог напона. Увод у SCADA системе. Паметна бројила. Основе обраде сигнала.

 

Катодни и дигитални осцилоскоп. Мерења у временском домену. Мерни мостови наизменичне струје. Магнетна мерења, магнетно пољe, индукцијa и флукс. Мерење карактеристика магнетних материјала. Мерни трансформатори. Мерење напона, струје, снаге и енергије у трофазним системима наизменичне струје високог напона. Мерења на системима уземљења.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!