Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Jelena Stojković, asistent
Kabinet:
73
Telefon:
011 3370 165
Lokal:
Fax:
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Biografija

Jelena Stojković je rođena 19.08.1991. godine u Vranju. Završila je Računarsku gimnaziju u Beogradu, gimnaziju za talentovane učenike, kao nosilac Vukove diplome. Na državnim takmičenjima učenika srednjih škola osvojila je tri prve i jednu drugu nagradu iz matematike i dve prve, jednu drugu i jednu treću nagradu iz fizike u periodu od 2006. do 2010. godine. Takođe je osvojila treću nagradu na Srpskoj fizičkoj olimpijadi. 2010. godine je osvojila nagradu za najbolji maturski rad pod nazivom ,,Laboratorija za elektroniku u C#-u’’.

Elektrotehnički fakultet je upisala 2010. godine, Odsek za energetiku, smer Elektroenergetski sistemi. Osnovne studije je završila sa prosečnom ocenom 10. Diplomski rad na temu ,,Primena genetskog algoritma za određivanje optimalne raspodele tokova snaga u EES-u’’, pod mentorstvom prof. dr Nikole Rajakovića, odbranila je 15. septembra 2014. godine. Dobitnica je prve nagrade ETF BAFA USA za najbolji diplomski rad na osnovnim akademskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u školskoj 2013/14 godini.

Na takmičenju studenata elektrotehnike Elektrijada2013 i Elektrijada2014 osvojila je prvo mesto iz Analize elektroenergetskih sistema, drugo mesto iz Električnih mašina i treće mesto iz Obnovljivih izvora energije. 2013. godine je dobila nagradu Fondacije prof. Mirka Milića za najboljeg studenta završne godine Elektrotehničkog fakulteta. 2011., 2012., 2013. i 2014. godine je izabrana za najboljeg studenta Odseka za energetiku. Tokom studija je završila tri kursa u inostranstvu; ,,Renewable Energy - Solar Energy’’ 2013. godine u Turskoj, na METU univerzitetu, ,,Energetic Opportunities and Ecological Threats’’, na univerzitetu Supelec u Francuskoj 2014. godine i kurs ,,From Forest to Green Energy - Analysing the supply chain’’ na Transilvania univerzitetu u Brašovu 2015.godine. Učestvovala je na letnjim školama u Sloveniji, Nemačkoj, Poljskoj, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Kao stipendista DAAD - a pohađala je intenzivan dvomesečni kurs nemačkog jezika u Berlinu 2013. godine. U 2014. godini je obavila dvomesečnu stručnu praksu na Tehničkom univerzitetu u Drezdenu, gde je radila na razvoju modela i analizi rada vetrogeneratora. U 2016. je provela tri meseca na Tehničkom univerzitetu u Beču kao gostujući istraživač i stipendista Austrijske vlade. 2018. godine je u okviru Evropskog projekta ERIGrid bila na usavršavanju na TU Delft u Holandiji.

Od februara 2015. zaposlena je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu kao saradnik u nastavi. Februara 2016. je unapređena u zvanje asistent. Angažovana je na više predmeta iz oblasti elektroenergetskih sistema. Trenutno je student treće doktorskih studija na modulu Elektroenergetske mreže i sistemi. Tečno govori engleski jezik, a služi se nemačkim i španskim.

Njena istraživanja se usmerena ka integraciji potrošača u okviru inteligentnih elektroenergetskih mreža sa fokusom na aktivno učešće u upravljanju i regulaciji sistema.  Naučni rad je baziran na modelovanju zajedničkog elektroenergetskog, gasnog i toplotnog sistema sa ciljem optimalne i energetski efikasne eksploatacije resursa. Oblast njenog interesovanja uključuje i e-mobilnost sa fokusom na izazove i prepreke za integraciju električnih automobila u postojeći elektroenergetski sistem.

Reference

Radovi publikovani u zbornicima međunarodnih konferencija


 1. J. Stojković, N. Rajaković: Demand response for frequency control in an interconnected power system,  MedPower2016. Belgrade, Serbia, November 2016.

 2. J. Stojković, D.Milošević, D. Šošić: Optimal load management in households equipped with PV systems using genetic algorithm, ICEE 2015, Guimaraes, Portugal, Jun 2015.   


Radovi publikovani u zbornicima regionalnih konferencija


 1. J. Stojković, J. Krstivojević: Minimizacija pokazatelja pouzdanosti u distributivnoj mreži uz uvaženje ograničenih finansijskih sredstava,17. međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH® – JAHORINA 2018, Vol. 17, Ref. ENS-1-6, Mart 2018.

 2. J. Stojković, J. Mikulović: Analiza uticaja obnovljivih izvora energije koristeći probabilističke tokove snaga, 16. međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH® – JAHORINA 2017, Vol. 16, Ref. ENS-1-7, Mart 2017.

 3. J. Stojković, N.Rajaković: Upravljanje potrošnjom kao podrška primarnoj regulaciji frekvencije u izolovanim sistemima, 15. međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH® – JAHORINA 2016, Vol. 15, Ref. ENS-1-7, Mart 2016.

 4. J. Stojković, D. Šošić: Pomeranje potrošnje po vremenskoj osi u domaćinstvu - analiza uticaja na kupce i sistem, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2015, Vol. 14, Ref. ENS-2-4, Mart 2015, pp. 166-171.

 5. D. Šošić, J. Stojković: Određivanje optimalne raspodele tokova snaga pomoću modifikovanog genetskog algoritma, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014, Vol. 13, Ref. ENS-1-1, Mart 2014, pp. 57 - 63.


Radovi publikovani u zbornicima domaćih konferencija


 1. J. Stojković, J. Krstivojević: Izbor optimalne lokacije distribuiranog izvora energije u distributivnoj mreži, 11. Savetovanje CIRED Srbija, Ref. R 5.15, Kopaonik, 24. –28. septembar 2018.

 2. J. Stojković, P.Stefanov: Upravljanje potrošnjom kao podrška regulaciji napona u distributivnim mrežama, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C2-05, Zlatibor, 5. – 8. jun 2017.


Časopisi nacionalnog značaja


 1. J. Stojković, N. Rajaković: Optimalno angažovanje agregata i sistema za skladištenje u mikro-mreži za dan unapred, Energija, ekonomija, ekologija, ISSN: 0354-8651, UDC: 621.316.1.004, broj 1-2, pp. 296 – 303, 2018.

 2. M. Milinić, J. Stojković, N. Rajaković: Uticaj integracije električnih vozila u distributivnu mrežu u zavisnosti od načina punjenja, Energija, ekonomija, ekologija, ISSN: 0354-8651, UDC: 621.316.1.004, broj 1-2, pp. 328 – 332, 2018.

 3. I. Vidaković, J. Stojković,A. Savić: Prekogranicni prenosni kapacitet u trzisnom okruzenju, Energija, ekonomija, ekologija , ISSN: 0354-8651, UDC: 621.316.1.004, broj 3-4, 2017.

 4. B. Škrbić, J. Stojković, G. Dobrić: Dekompozicija potrošnje u sektoru domaćinstva primenom tehnike veštačkih neuralnih mreža, Energija, ekonomija, ekologija, ISSN: 0354-8651, UDC: 621.316.1.004, broj 3-4, 2016.

 5. J. Stojković, D. Šošić, N. Rajaković, Primena konvencionalnog genetskog algoritma za određivanje optimalne raspodele tokova snaga u elektroenergetskom sistemu, Energija, ekonomija, ekologija, pp. 62 - 66, 2014.


Projekti i studije


 1. ERIGrid, TU Delft - Projekat EU, 2018

 2. Studija sezonske optimizacije regulacionih odnosa na blok-transformatorima naručilac studije: JP EMS, 2016. (učešće u studiji) 

 3. Smarter Grid, realizator: Elektrotehnički fakultet Beograd, naručilac studije: JP EMS, 2015. (učešće u studiji) 


Nagrade i priznanja


 1. Nagrada za studenta generacije Odseka za energetiku za 2011., 2012., 2013. i 2014. godinu.

 2. Nagrada Fondacije prof. Mirka Milića za najboljeg studenta završne godine Elektrotehničkog fakulteta 2013.godine.

 3. Prva nagrada ETF BAFA USA za najbolji diplomski rad na osnovnim akademskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u školskoj 2013/14 godini.

 4. Dobitnik ETF BAFA USA nagrade za izvanredan uspeh postignut u toku studiranja u školskoj 2012/2013 godine.

 5. Nagrada kompanije Siemens d.o.o. Beograd za najboljeg diplomiranog studenta na Odseku za energetiku.

 6. Prvo mesto iz predmeta Analiza elektroenergetskih sistema na Elektrijadi 2014.

 7. Treće mesto iz predmeta Obnovljivi izvori energije na Elektrijadi 2014.

 8. Drugo mesto iz predmeta Električne mašine na Elektrijadi 2013.

 9. Nagrada PU „Elektromašinogradnja” za najbolji akademski projekat/master rad iz oblasti energetike 2015. godine.

Literatura
Trenutno nema literature!
Nastava

Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


 1. Analiza elektroenergetskih sistema 1 (računske vežbe)
 2. Analiza elektroenergetskih sistema 2 (računske vežbe)
 3. Distributivne i industrijske mreže (računske vežbe)
 4. Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici (laboratorijske vežbe)
 5. Električna merenja 1 (laboratorijske vežbe)  
 6. Praktikum - Laboratorijske vežbe iz EES (laboratorijske vežbe)

Master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


 1. Tehnički sistemi upravljanja u EES-u (računske vežbe)
 2. Inteligentne elektroenergetske mreže (računske vežbe)
 3. Regulacija elektroenergetskih sistema (računske vežbe)
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Fajlovi

CV

1_CV_Jelena_Stojkovic_english.pdf | Veličina fajla: 113.61 KB | Preuzmi fajl