Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme

O katedri

Smer elektroenergetski sistemi (EES, Electric Power Systems) obučava studente u znanjima o izvorima energije, generisanju, prenosu, transformaciji, distribuciji i potrošnji električne energije.

Kursevi uključuju problematiku elektrana, postrojenja, visokonaponske opreme, prenapona i koordinacije izolacije, analize pogona, eksploatacije, planiranja i upravljanja elektroenergetskog sistema, relejne zaštite i odgovarajuće automatike i distribuciju električne energije. Menadžerska znanja i maksimalna primena računara (CAD) u modelovanju, analizi, planiranju i upravljanju elektroenergetskim sistemom su detaljno obrađena u kursevima.

Studenti se obučavaju za rešavanje problema planiranja, projektovanja, upravljanja elektranama, problema stabilnosti i interkonekcija, problema velikih transformatorskih postrojenja, visokonaponskih podstanica, prenosnih i distributivnih sistema.