Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Dipl. inž. Kristina Džodić, saradnik u nastavi
Kabinet:
76
Telefon:
Lokal:
Fax:
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Biografija

Kristina Džodić je rođena u Brusu, 06. marta 1994. godine, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju, opšti smer. Učestvovala je na takmičenjima iz matematike i fizike, a najznačajnija priznanja koja je osvojila su treća nagrada na Srpskoj fizičkoj olimpijadi i bronzana medalja na međunarodnom takmičenju IJSO (International Junior Science Olympiad), u Bakuu, Azerbejdžan, 2009.godine. Na kraju i osnovne i srednje škole je dobila i Vukovu diplomu, kao i priznanje ’’Đak generacije’’.

Elektrotehnički fakultet upisuje 2013. godine, a 2014. se opredeljuje za odsek Energetika. Diplomski rad na temu ,,Optimalan raspored rada uređaja u kući koja se napaja iz fotonaponskog sistema’’ odbranila je 12. septembra 2017. godine sa ocenom 10. Osnovne studije je završila sa prosečnom ocenom 9.88.

U toku osnovnih studija učestvovala je na  takmičenju Elektrijada gde je osvojila prvo mesto iz Analize elektroenergetskih sistema 2016. godine. Angažovana je kao student demonstrator na Katedri za opštu elektrotehniku na predmetu Laboratorijske vežbe iz osnova eletrotehnike, tokom školske 2014/2015 i na Katedri za elektroenergetske sisteme, na predmetima Obnovljivi izvori energije i Električna merenja 1 tokom školske 2016/2017. Odradila je stručnu praksu u preduzeću Elektromreže Srbije. Učesnik je međunarodnog takmičenja SDME (Solar Decathlon Middle East), kao član ekipe Univerziteta u Beogradu.

Tečno govori engleski jezik.

Reference
Reference nisu definisane!
Literatura
Trenutno nema literature!
Nastava
Nastava nije definisana!
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!