Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Kristina Džodić, asistent
Kabinet:
76
Telefon:
011/3218-341
Lokal:
Fax:
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Biografija

Kristina B. Džodić je rođena u Brusu, 06. marta 1994. godine, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju, opšti smer. Učestvovala je na takmičenjima iz matematike i fizike, a najznačajnija priznanja koja je osvojila su treća nagrada na Srpskoj fizičkoj olimpijadi i bronzana medalja na međunarodnom takmičenju IJSO (International Junior Science Olympiad), u Bakuu, Azerbejdžan, 2009.godine. Na kraju i osnovne i srednje škole je dobila i Vukovu diplomu, kao i priznanje ’’Đak generacije’’.

Elektrotehnički fakultet upisuje 2013. godine, a 2014. se opredeljuje za odsek Energetika. Diplomski rad na temu ,,Optimalan raspored rada uređaja u kući koja se napaja iz fotonaponskog sistema’’ pod mentorstvom doc.dr. Željka Đurišića odbranila je 12. septembra 2017. godine sa ocenom 10. Osnovne studije je završila sa prosečnom ocenom 9.88.

U toku osnovnih studija učestvovala je na  takmičenju Elektrijada gde je osvojila prvo mesto iz Analize elektroenergetskih sistema 2016. godine. Angažovana je kao student demonstrator na Katedri za opštu elektrotehniku na predmetu Laboratorijske vežbe iz osnova eletrotehnike, tokom školske 2014/2015 i na Katedri za elektroenergetske sisteme, na predmetima Obnovljivi izvori energije i  Električna merenja 1 tokom školske 2016/2017. Odradila je stručnu praksu u preduzeću Elektromreže Srbije.

Master akademske studije upisala je na Elektrotehničkom fakultetu, modul Elektroenergetski sistemi, smer Mreže i sistemi. Diplomu master inženjera elektrotehnike i računarstva je stekla semptembra 2018.godine. Master studije je završila sa prosečnom ocenom 10.00. Master rad pod nazivom ‘’Estimacija stanja u distributivnoj mreži sa disperzovanim fotonaponskim sistemima’’ odbranila je sa ocenom 10.

Doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu upisala je 2018. godine.

Od 01.02.2018. zaposlena je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu kao saradnik u nastavi, a od 01.02.2019. kao asistent sa punim radnim vremenom. Angažovana u izvođenju nastave iz predmeta Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici, Analiza elektroenergetskog sistema 1, Softver za OIE, Planiranje elektroenergetskih sistema, Elementi EES-a, Praktikum iz analize EES-a kao i laboratorijskih vežbi iz predmeta Električna merenja 1 ,Praktikum iz EES-a,  Praktikuma – Laboratorijske vežbe iz elektroenergetskih sistema.

 Autor je nekoliko  radova koji su publikovani u zbornicima  regionalnih i domaćih konferencija.

Tečno govori engleski jezik.

Reference

1 Radovi saopšteni na međunarodnim konferencijama

1.1 Ž. Đurišić, N. Arsenijević, K. Džodić, Đ. Lazović, Free wind operation of wind turbine for permanent power system frequency support, WindEurope Summit 2019, Bilbao, Spain, April 2019.

2 Radovi objavljeni u domaćim časopima

2.1 K. Džodić, Đ. Lazović, A. Savić, M. Žarković : "Stohastička analiza rada i razvoja elektroenergetskog sistema Srbije", Energija, Ekologija, Ekonomija br.1-2 mart 2020. ISSN 0354-8651.

2.2 Đ. Lazović, B. Škrbić, K. Džodić, Ž. Đurišić: "Dekarbonizacija  transportnog sektora kroz integraciju fotonaponskih sistema i električnih vozila",Energija,  Ekologija, Ekonomija br.1-2 mart 2020. ISSN 0354-8651.

3 Zbornici skupova nacionalnog značaja

3.1 A. Lepović, K.Džodić: Upravljanje potrošnjom upametnoj kući sa instaliranim PV sistemom, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2017

3.2 K. Džodić: Optimalan raspored rada uređaja u kući koja se napaja iz fotonaponskog sistema, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2018

3.3 Đ. Lazović, K. Džodić, J. Stojković, M. Koprivica, A. Tasić, P. Stefanov: Određivanje skupa sinhronih fazorskih merenja za identifikaciju elektromehaničkih oscilacija, 18. simpozijum CIGRE Srbija, Ref R. C2-05, Zrenjanin, oktobar 2018.

3.4 K. Džodić, Đ. Lazović, J. Stojković, M. Koprivica, A. Tasić, P. Stefanov: Primena sinhronizovanih fazorskih merenja u identifikaciji elektromehaničkih oscilacija, 18. simpozijum CIGRE Srbija, Ref R. C2-04, Zrenjanin, oktobar 2018.

3.5 Đ. Lazović, K. Džodić, Ž. Đurišić: Uticaj naponskog odziva potrošnje na naponske prilike i efikasnost potrošnje u aktivnim distributivnim mrežama, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2019, Vol. 18, Ref. ENS-3-2, mart 2019, pp. 107-111.

3.6 K. Džodić, Đ. Lazović, Ž. Đurišić, Analiza kapaciteta vetroelektrana za podršku frekvencijskoj stabilnosti elektroenergetskog sistema, 34. savetovanje CIGRE Srbija, Ref R. C2-03, Vrnjačka banja, jun, 2019.

3.7 Đ. Lazović, K. Džodić, Ž. Đurišić: Analiza ekonomske opravdanosti investiranja u solarnu elektranu sa vertikalno postavljenim bifacijalnim fotonaponskim modulima u perspektivnim uslovima slobodnog tržišta, 36.savetovanje Energetika, Zlatibor, jun, 2021

Literatura
Trenutno nema literature!
Nastava

Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

  1. Elementi elektroenergetskih sistema (računske vežbe)
  2. Analiza elektroenergetskih sistema 1 (računske vežbe)
  3. Obnovljivi izvori energije (računske vežbe)
  4. Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici (laboratorijske vežbe)
  5. Električna merenja 1 (laboratorijske vežbe)  
  6. Praktikum iz elemenata EES-a (laboratorijske vežbe)
  7. Praktikum - Laboratorijske vežbe iz EES (laboratorijske vežbe)
  8. Praktikum iz Analize elektroenergetskih sistema (laboratorijske vežbe)

Master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

  1. Softver za obnovljive izvore energije (računske vežbe)
  2. Planiranje elektroenergetskih sistema  (računske vežbe)
Članci

EPS AD raspisao konkurs za dispečere i spot trgovce

13.02.2024

Akcionarsko društvo „Elektroprivreda Srbije“ raspisalo je konkurs za tri
inženjera za replaniranje i operativno energetsko upravlјanje – dispečere u
Sektoru za dispečersko planiranje i upravlјanje proizvodnjom i za tri
stručna saradnika za kratkoročnu trgovinu – spot trgovce električnom
energijom u Sektoru za trgovinu na slobodnom tržištu.


 

Дводневна студентска стручна екскурзија – ХЕ Ђердап

12.11.2022

У оквиру практичне наставе из предмета Електране и Интеграција ОИЕ у ЕЕС, планиран је дводневни стручни обилазак ХЕ Ђердап 1 и ХЕ Ђердап 2.  Полазак је планиран за 25.11. у 8 часова испред ЕТФ-а, а повратак за 26.11. око 20 часова.  Студенти који желе да присуствују овој стручној екскурзији треба да се пријаве на мејл vetar@etf.rs најкасније до 18.11.  У наслову мејла треба ставити само: име, презиме и број индекса. За обилазак се могу пријавити сви студенти Енергетике – трећа и четврта година и мастер. Број мјеста је ограничен капацитетом аутобуса. Уколико буде пријављен већи број студената, предност ће имати студенти који похађају (или су похађали) предмете Интеграција ОИЕ у ЕЕС и Електране.

\"\"Трошкови превоза и преноћишта у хотелу Београд у Неготину су финансирани од стране привредног друштва GSS – Global Substations Solutions из Београда.

Fajlovi
Trenutno nema fajlova!