Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Prof. dr Darko Šošić, vanredni profesor
Kabinet:
73
Telefon:
011 3370 165
Lokal:
Fax:
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Biografija

Darko Z. Šošić je rođen 27.05.1984. godine u Beogradu. Srednju elektrotehničku školu “Rade Končar” u Beogradu smer za elektroniku završio je 2003. godine. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu je upisao 2003. godine. Diplomirao je 05.09.2007. godine na istom fakultetu, na smeru Elektroenergetski sistemi, sa prosečnom ocenom 9,30. Diplomski rad pod mentorstvom prof. dr. Nikole Rajakovića sa temom: „ Optimalna eksploatacija izolovanog hibridnog elektroenergetskog sistema“ je odbranio sa ocenom 10 (deset). Odmah po završetku redovnih studija upisao je poslediplomske master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu – smer Elektroenergetski sistemi, gde je 20.10.2009.godine odbranio master rad pod nazivom “Analiza prostiranja harmonijskih izobličenja u distributivnoj mreži”. Po završetku master studija upisao je doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu – smer Elektroenergetske mreže i sistemi. Položio je sve ispite na doktorskim studijama sa prosečnom ocenom 9,9.

Od strane Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu proglašen je za najboljeg studenta u generaciji na Energetskom odseku u trećoj i četvrtoj godini studiranja, a po završetku osnovnih studija proglašen za najboljeg diplomca u generaciji na Energetskom odseku. Tokom četvrte godine studija postao je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije.

Od 2008. godine zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao saradnik u nastavi. U zvanje asistenta je izabran 2010. godine. Na Osnovnim studijama je angažovan u izvođenju nastave iz predmeta Tehnika visokog napona 1, Tehnika visokog napona 2, Distributivne i industrijske mreže, Tržište električne energije i deregulacija, Automatizacija distributivnih mreža, Planiranje elektroenergetskih sistema, Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici, Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici kao i laboratorijskih vežbi iz predmeta Električna merenja 1, Električna merenja 2, Tehnika visokog napona 1, Tehnika visokog napona 2.

Učestvovao je u izradi jedne studije, i jednog idejnog projekata. Trenutno učestvuje u izradi jednog projekta. Autor je trinest radova, od kojih je četiri publikovano u časopisu međunarodnog značaja, jedan na međunarodnoj konferenciji, tri u nacionalnom časopisu i pet u zbornicima domaćih konferencija.

Oblasti njegovog interesovanja su:tržište električne energije, prenosne i distributivne mreže, razvoj novih metoda optimizacije, planiranje elektroenergetskih sistema, projektovanje pomoću računara i obnovljivi izvori energije.

Reference

1.        Master rad

          Analiza prostiranja harmonijskih izobličenja u distributivnoj mreži, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 20.10.2009.

 

2.        Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja - M20

2.1. Šošić D., Škokljev I.: „A software tool for available transfer capability teaching purposes,“International Journal of Electrical Engineering Education, Vol. 50, No. 1, 2013, pp 96-109.

2.2. Šošić D., Škokljev I.: „Evolutionary algorithm for calculating available transfer capability,“Journal of Electrical Engineering-Elektrotehnicky Casopis, Vol. 64, No. 5, 2013, pp. 291-297.

2.3. Žarković M.,Šošić D., Dobrić G.: „Fuzzy based prediction of wind distributed generation impact on distribution network: Case study—Banat region, Serbia,“JOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY, Vol. 6, No. 1, pp. 013120-013120, Jan, 2014.

2.4. Šošić D., Žarković M., Dobrić G.: „Fuzzy-based Monte Carlo simulation for harmonic load flow in distribution networks,“IET Generation, Transmission & Distribution - accepted for publication.

 

3        Zbornici međunarodnih naučnih skupova - M30

3.1.Šošić D., Škokljev I.: „Optimal Location and Sizing of Photovoltaic Plant,“2013 International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Madrid, 2013.

3.2  Stojković J., Milošević D., Šošić D.:„Optimal load management in households equipped with PV systems using genetic algorithm,“2nd International Conference on Energy and Environment: bringing together Engineering and Economics (ICEE 2015), Guimarães Portugal, June 2015.

3.3. Šošić D., Škokljev I.:„Calculation of Available Transfer Capability Using Black Hole Algorithm,“2nd International Conference on Energy and Environment: bringing together Engineering and Economics (ICEE 2015), Guimarães Portugal, June 2015.

 

4        Časopisi nacionalnog značaja - M50

4.1. Škokljev I., Šošić D.: „Available Transmission Capacity Assessment,“Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 9, No. 2, Jun 2012, pp. 201-216.

4.2. Škokljev I., Šošić D.: „Dekonstrukcija 'ATC' u okruženju savremenih računarskih alata,“28. međunarodno savetovanje Energetika 2012, Vo. 3-4, mart 2012, pp. 93-101. ISSN 0354-8651.

4.3. Stojković J., Šošić D., Rajaković N.: „Primena konvencionalnog genetskog algoritma za određivanje optimalne raspodele tokova snaga u elektroenergetskom sistemu,“Energija, Ekonomija, Ekologija, vol. 16, no. 1-4, 2014, pp.62-66.

4.4. Škokljev I., Šošić D., Apostolović M.: „Tumačenje propusnosti električne prenosne mreže za trgovačke transakcije,“Energija, Ekonomija, Ekologija, vol. 17, no. 3-4, Mart 2015, pp.33-38.

5        Zbornici skupova nacionalnog značaja - M60

5.1. Šošić D., Đurić M.: „Estimacija amplitude i frekvencije kombinovanjem Furijeove i metode najmanjih kvadrata,“INFOTEH-JAHORINA 2013, Vol. 12, Ref. ENS-1-1, Mart 2013, p.86-90.

5.2.Šošić D.,Škokljev I.:„Doprinos rešavanju problema zauzeća kapaciteta za prenos,“ 31. savetovanje CIGRE Srbija, R C2 11, 2013.

5.3. Batas-Bjelić I., Šošić D., Rajaković N.: „Energy loss in distribution network related to placement of solar photovoltaic systems,“The Second International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Beograd, Oct. 2013.

5.4. Šošić D., Stojković J.: „Određivanje optimalne raspodele tokova snaga pomoću modifikovanog genetskog algoritma,“INFOTEH-JAHORINA 2014, Mar. 2014, pp 57-63.

5.5. Šošić D., Škokljev I., Pokimica N.:„Features of Power Transfer Distribution Coefficients in power System Networks,“INFOTEH-JAHORINA 2014, Mar. 2014, pp. .86-90.

5.6. Šošić D., Škokljev I.: „Одређивање вредности расположивог преносног капацитета трансакција употребом нових метода оптимизације,“ 32. savetovanje CIGRE Srbija, R C5 12, Златибор,Maj 2015.

5.7. Stojković J., ŠošićD.:„Pomeranje potrošnje po vremenskoj osi u domaćinstvu - analiza uticaja na kupce i sistem,“ INFOTEH-JAHORINA2015, pp. 166-171,Jahorina,Mart2015.

5.8. Šošić D., Škokljev I.: „Примена алгоритма Сивих Вукова на проблеме у електроенергетици,“INFOTEH-JAHORINA 2015, pp. 160-165, Jahorina, Mart 2015.

 

6        Nagrade i priznanja

 

6.1. Nagrada za studenta generacije Odseka za energetiku za 2006., 2007. godinu.

6.2. Nagrada za najboljeg diplomca u generaciji na Odseku za energetiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

6.3. Nagrada kompanije ABS za izvanredan uspeh postignut u toku studiranja.

 

7        Učešće u projektima, tehničkim kontrolama i studijama

 

7.1. Idejni projekat „Ispitivanje visokonaponske opreme i merenje prenapona u TS „NOVA TOPLANA“ “, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2008.

7.2. „Obnovljivi izvori energije i konvencionalni elektroenergetski sistemi Srbije“, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2008-2010.

7.3. „Inteligentne energetske mreže“, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 2011-2013.

Literatura
Trenutno nema literature!
Nastava

1 Nastavna delatnost

1.1 Osnovne i master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

a) Distributivne i industrijske mreže (predavanja)

b) Električna merenja 1 (laboratorijske vežbe)  

c) Električna merenja 2 (laboratorijske vežbe)

d) Tržište električne energije i deregulacija (vežbe)

e) Tehnika visokog napona 1 (laboratorijske vežbe)  

f) Tehnika visokog napona 2 (laboratorijske vežbe )

g)  Automatizacija distributivnih mreža (vežbe)

h)  Planiranje elektroenergetskih sistema (vežbe)

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!