Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Praktikum - laboratorijske vežbe iz EES
Šifra predmeta:
13E024PLV
Godina:
IV godina
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim koncepcijama minijaturnog modelovanja elektroenergetskih sistema i merenjima na modelima i performansi malih fizičkih modela komponenata elektroenergetskih sistema.

 

Sadržaj nastave

Određivanje raspodele napona na transformatoru. Redna ferorezonanca. Prostiranje talasa napona po vodu. Merenje stacionarnih režima na modelu voda. Toplotne karakteristike provodnika. Modelovanje uzemljivača u elektrolitskoj kadi. Ogledi na modelu trofaznog transformatora. Otočna kompenzacija reaktivne snage na modelu voda.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi

Raspored studenata za lab vezbe iz EES-a (2018)

Raspored za lab...ES-a (2018).pdf | Veličina fajla: 126.83 KB | Preuzmi fajl