Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici
Šifra predmeta:
13E022PSA
Godina:
II godina
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

Upoznavanje studenata sa proračunima, vizuelizacijom i programiranjem u Matlab-u i dodatnim modulima. Osposobljavanje studenata za rešavanje problema u elektroenergetici korišćenjem programa MS Excel.

Studenti će biti osposobljeni za sledeće aktivnosti: rad u Matlab-u, razvoj programa, formiranje m datoteka, nalaženje grešaka, izrada grafika, korišćenje Simulink-a i dodatnog modula za elektroenergetiku, rad sa Excel-om, unos podataka i formula, analiza podataka i grafički prikaz, rad sa bazama podataka.

Ispit se polaže preko domaćih zadataka u toku kursa i integralnog ispita na kraju kursa. Ceo kurs se izvodi na računarima u Računarskom Centru. 

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!