Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Praktikum iz elemenata EES-a
Šifra predmeta:
13E024PES
Godina:
IV godina
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

Kratak sadržaj kursa:

MEHANIČKI PRORAČUN NADZEMNIH VODOVA: Rad na računarskom programu za proračun zateznog polja sa nehomogenim podužnim opterećenjem.

OGLEDI NA FIZIČKOM MODELU VODA: Analiza ugaonih karakteristika voda. Analiza padova napona za različite karaktere opterećenja.  Analiza karakterističnih radnih režima.

OGLEDI NA FIZIČKOM MODELU ENERGETSKOG TRANSFORMATORA: Analiza prenošenje struje kvara kroz transformator za različite sprege namoga. Prenošenje struja viših harmonika kroz distributivni transformator različitih sprega namota.

OGLEDI NA FIZIČKOM MODELU SINHRONOM GENERATORA:   Ragulacija aktivne i reaktivne snage generatora koji je povezan na elektroenergetski sistem.

Ispit:

Sastoji se od laboratorijskih vežbi i testa.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi

Vezba 2

Lab vezba 2 iz ...menata EESa.pdf | Veličina fajla: 428.24 KB | Preuzmi fajl