Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Prof. dr Željko Đurišić, vanredni profesor
Kabinet:
79
Telefon:
+381 11 3218-360
Lokal:
360
Fax:
+381 11 324 - 8681
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Biografija

  Željko R. Đurišić je rođen 12. februara 1972. godine u selu Babino, Berane, Crna Gora. Osnovnu školu je završio u rodnom selu, a srednju elektrotehničku školu u Beranama. Studije elektrotehnike je započeo na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, a od druge godine nastavio na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na smeru Elektroenergetski sistemi (EES). Diplomski rad  pod naslovom „Analiza uslova za prebacivanje visokonaponskih asinhronih motrora sa jednog na drugi sistem sabirnica“ odbranio je 1999. godine. Magistarski rad pod naslovom “Razvoj algoritama za digitalne frekvencijske releje u uslovima velikih izobličenja ulaznih signala” odbranio je 2006. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom ,,Modelovanje i analiza uticaja prostornog i vremenskog profila snage vetra u projektovanju i eksploataciji vetroelektrana u elektroenergetskom sistemu“ odbranio je 07. 06. 2013. na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

U toku oktobra 2008. boravio je naRISO institutu  (Danish Technical University), gde je završio kurs za projektovanje vetroelektrana korišćenjem Wind Atlas Analysis and Application Program (WAsP).

Nakon odsluženja vojnog roka (1999/2000) zaposlio se na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, gde je od 2001. do 2007. godine radio kao asistent pripravnik pri Katedri za EES. U zvanje asistent izabran je 2007. godine, a u aktuelno zvanje, docent  pri Katedri za EES, izabran je 2013. godine.

Na osnovnim studijama na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu predaje predmete: Mehanika, Elementi elektroenergetskih sistema, Praktikum iz elemenata elektroenergetskih sistema, Elektrane, Razvodna postrojenja i Obnovljive izvore energije. Angažovan je na master studijama na predmetima Digitalne relejne zaštite i Integracija obnovljivih izvora u elektroenergetskim sistemima. Na doktorskim studijama predaje predmete Vetroenergetika i solarna energetika, Integracija obnovljivih izvora u distributivni sistem i Uzemljivački sistemi. Od 2009. godine radi na Elektrotehničkom fakuletu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gde predaje predmet Kvaliteta električne energije.

Oblasti naučnoistraživačkog rada kojima se do sada bavio su: obnovljivi izvori energije, digitalne relejne zaštite, električne mašine, kvalitet električne energije i plazma tehnologije tankih prevlaka. Koautor je tri knjige i autor/koautor oko 200 naučnih/stručnih radova, od kojih je 20 publikovano u međunarodnim časopisima sa SCI liste.

Dobitnik je godišnje nagrade Privredne komore Beograda za najbolju doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Beogradu za 2013. godinu . Osvojio je jednu od četiri ravnopravne nagrade za najbolji poster rad na vodećoj međunarodnoj konferenciji o energiji vetra- European Wind Energy Conference- EWEC 2009, Marseille, France, 2009. Autor je rada ,,Karakteristike vetra u južnom Banatu i uslovi integracije vetroelektrana u EES Srbije“, koji je proglašen za najzapaženiji referat u okviru studijskog komiteta C1 – Ekonomija i razvoj EES na 30. Savetovanju CIGRE Srbija,2011. Bio je učesnik na projektu: ,,Idejno rešenje potencijalnih energetskih modela ekološkog naselja Zagora u Crnoj Gori”, koji je dobio međunarodnu nagradu Energy Globe Award Serbia 2013.

Recenzent je međunarodnih časopisa: Renewable & Sustainable Energy Reviews (M21a), Applied Energy (M21a), Renewable Energy (M21) i Journal of Renewable and Sustainable Energy (M22) za oblast vetroenergetike, kao i domaćih časopisa: Electronics, Tehnika i Elektroprivreda. Recenzent je studija iz oblasti energije vetra za potrebe Elektroprivrede Srbije. Konsultant je Svetske banke za projekte vetroelektrana i solarnih elektrana. Konsultant je Elektroprivrede Republike Srpske za istraživanje resursa energije vetra i razvoj projekata vetroelektrana.

Učestvovao je u realizaciji većeg broja projekata i rukovodio izradom više studija iz oblasti vetroenergetike. Honorarno je angažovan od nekoliko privartnih firmi kao konsultant za istraživanje potencijala energije vetra i projektovanje vetroelektrana i fotonaponskih elektrana u: Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Poseduje licence za rad u profesionalnim softverima za projektovanje vetroelektrana: WAsP, WAsP Engineering i WindPRO. Autor je elaborata Analiza vetroenergetskog potencijala ciljnog regiona Leskova, na osnovu kojeg je izgrađena prva vetroelektrana u Srbiji.

Član je programskog Odbora stručnog časopisa (M51) Enerija. Član je studijekog Komiteta C4 -Tehničke performanse EES u okviru CIGRE Srbija. Član je Saveta Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. 

Reference

Poglavlja u knjigama međunarodnog značaja


1. M.B. Đurić, Ž.R. Đurišić, Power Quality - Chapter Eleven: Frequency Measurement in Power Networks in the Presence of Harmonics, Edited by Manuel Perez Donsion and Mircea Ion Buzdugan,  ISBN (10): 1-4438-9493-1; ISBN (13): 978-1-4438-9493-7. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, UK, 2016.


 Knjige i monografije nacionalnog značaja


1.         M. Đurić, Ž. Đurišić, A. Čukarić, Elektrane, Beopres, Beograd, 2014.

2.         M. Đurić, V. Terzija, Z. Radojević, Ž. Đurišić, Z. Stojanović, S. Zubić, V. Bajić, Algoritmi za digitalne relejne zaštite, ETA, Beograd, 2012.

3.         M. Đurić, Z. Radojević, Ž. Đurišić, V. Terzija, Algoritmi za digitalne zaštite elektroenergetskih sistema, Beopres, Beograd, 2007.


Radovi publikovani u međunarodnim časopisima


1.       A. Savić, Ž. Đurišić, Optimal sizing and location of SVC devices for improvement of voltage profile in distribution network with dispersed photovoltaic and wind power plants, Applied Energy 134,(2014), pp. 114–124. (ISSN 0306-2619, IF 5.261).

2.       Ž. Đurišić, J. Mikulović, Assessment of the Wind Energy Resource in the South Banat Region, Serbia, Renewable& Sustainable Energy Reviews, 16 (2012), pp. 3014-3023. (ISSN 1364-0321, IF 6.018).

3.       Ž. Đurišić, J. Mikulović, I. Babić, Impact of wind speed variations on wind farm economy in the open market conditions, Renewable Energy 46 (2012), pp. 289-296, (ISSN 0960-1481, IF 2.978).

4.       Ž. Đurišić, J. Mikulović, A model for vertical wind speed data extrapolation for improving wind resource assessment using WAsP, Renewable Energy 41 (2012), pp. 407-411, (ISSN 0960-1481, IF 2.978).

5.       J. Trifunovic, J. Mikulovic, Ž. Đurišić, M. Djuric, M. Kostic, Reductions in electricity consumption and power demand in case of the mass use of compact fluorescent lamps, Energy 34 (2009), pp. 1355–1363, (ISSN 0360-5442, IF 2.952).

6.       J. Trifunovic, J. Mikulovic, Ž. Đurišić, M. Kostic, Reductions in electricity losses in the distribution power system in case of the mass use of compact fluorescent lamps,ElectricPowerSystemsResearch, 81 (2011), pp. 465-477,(ISSN0378-7796,IF 1.562).

7.       M. Đurić, Ž. Đurišić, Frequency measurement of distorted signals using Fourier and zero crossing techniques, Electric Power Systems Research 78 (2008), pp.1407-1415, (ISSN0378-7796,IF 0.952).

8.       T. Šekara, J. Mikulović, Ž. Đurišić, Optimal Reactive Compensators in Power Systems under Asymmetrical and Non-sinusoidal Conditions, IEEE Transaction on Power Delivery 23 (2008), pp. 974 – 984, (ISSN 0885-8977, IF 1.289).

9.       G. Dobrić, Ž. Đurišić, Double-stage genetic algorithm for wind farm layout optimization on complex terrains, Journal of Renewable and Sustainable Energy, 6 (2014), (ISSN 1941-7012, IF 0.925).

10.   Ž. Đurišić, A. Kunosić, J. Trifunović, Influence of process parameters in pulse plasma nitriding of plain carbon steels, Surface Engineering 22 (2006), pp. 147-152, (ISSN 0267-0844, IF 0.546).

11.   G. Dobrić, Ž. Đurišić, Z. Stojković, Software tool for evaluation of electrical energy produced by photovoltaic systems, International Journal of Electrical Engineering Education(IJEEE), 49 (2012), pp. 383-401, (ISSN0020-7209, IF 0.119).

12.    I. Babić, Ž. Đurišić, Impact of daily variation of solar radiation on photovoltaic plants economy at the open market: A case study "Bavanište" (Serbia), Thermal Science (2015), Vol. 19, No. 3, pp. 837-844 (IF 0.962)

13.   I. Babić, Ž. Đurišić, M. Žarković, Analysis of impact of building integrated photovoltaic systems on distribution network losses, Journal of Renewable and Sustainable Energy,  7 (2015),  (ISSN 1941-7012, IF 0.925).

14.  M. Forcan, Ž. Đurišić, J. Mikulović, An algorithm for elimination of partial shading effect based on a Theory of Reference PV String, Solar Energy 132 (2016) pp. 51–63 (ISSN 0038-092X, IF 3.469).

15.  D. Kotur, Ž. Đurišić: Optimal spatial and temporal demand side management in a power system comprising renewable energy sources, Renewable Energy, 108 (2017) pp. 533-547 (ISSN 0960-1481, IF 3.404).

16.  V. Durković, Ž. Đurišić, Analysis of the Potential for Use of Floating PV PowerPlant on the Skadar Lake for Electricity Supply ofAluminium Plant in Montenegro, Energies 10 (2017) 1505, doi:10.3390/en10101505 (ISSN 1996-1073) IF 2.262

17.   Ž. Đurišić, V. Papić, Power system frequency tracking based on LES technique with constant matrix, Measurement 114 (2018), pp. 308-321 (ISSN 0263-2241) IF 2.359

18.   J. Mikulović, B. Škrbić, Ž. Đurišić, Power definitions for polyphase systems based on Fortescue's symmetrical components, Electrical Power and Energy Systems,98 (2018) pp. 455-462 (ISSN 0142-0615) IF 3.289

19.   D. Milošević,  Ž. Đurišić, A new technique for improving stability of distributed synchronous generators during temporary faults in a distribution network, Electrical Power and Energy Systems, 100 (2018), (ISSN 0142-0615) IF 3.289

20.   A. Đorđević, Ž. Đurišić, General mathematical model for the calculation of economic cross sections of cables for wind farms collector systems, IET Renewable Power Generation, 18(2018) pp. 901-908 (ISSN 1752-1416) IF 2.635

 


Radovi publikovani u zbornicima međunarodnih konferencija


1.         D. Mikičić, M. Zlatanović, A. Kunosić, Ž. Đurišić, “A New Method of Thickness Determination of Compound Area on Nitrated Specimens”, 6th International Symposium of Nonlinear Mechanics, Niš, 2003, Zbornik abrstrakata str. 174.

2.         D. Mikičić, A. Kunosić, M. Zlatanović, Ž. Đurišić, Z. Karastojković, ²Microabrasion Method for Thickness Determination of Plasma Nitrided Layer²5th Yugoslav Materisals Research Society Conference - “YUCOMAT 2003”, Herceg-Novi, September 15-19, 2003. Zbornik abstrakata P.S.B.20

3.         M. Zlatanović, A. Kunosić, Ž. Đurišić, I. Popović, ²Dependence of Surface Structure Properties on Process Parameters in Pulse Plasma Nitriding², 5th Yugoslav Materisals Research Society Conference - “YUCOMAT 2003”, Herceg-Novi, September 15-19, 2003. Zbornik abstrakata P.S.A.23

4.         M. Zlatanović,A. Kunosić, Z. Karastojković, Ž. Đurišić, ²Compound Zone Mechanical Properties of Pulse Plasma Nitrided Plain Carbon Steel², 8th International Tribology Conference, 8. - 10. Oktober 2003., Belgrade, Serbia and Montenegro

5.         D. Mikičić, Ž. Đurišić, A. Kunosić, M. Zlatanović,²Nitrided Surface Characrterization by Calo Test and Calo Wear Methods², 8th International Tribology Conference, 8. - 10. Oktober 2003., Belgrade, Serbia and Montenegro

6.         Kunosić, J. Trifunović, Ž. Đurišić, "Influence of pulsed plasma duty cycle on nitriding of some steel grades", 22 nd SPIG, Tara, 2004., Pross. pp. 251-254.

7.         Ž. Đurišić, N. Rajaković, D. Mikičić, M. Bubnjević, Feasibility Analysis of Wind-plant in the Region of Deliblatska Peščara (Serbia), Zbornik radova (na CD-u ISBN:961-243-040-3), 6th Balcan Power Conference, Ohrid, Macedonia, June 2006.

9.         Ž. Đurišić, M. Bubnjević, D. Mikičić, N. Rajaković, Wind Atlas of Serbian Region Vojvodina, Proc. of  European Wind Energy Conference (EWEC 2007) Milano, Italy, May 2007.

10.      J. Trifunović, Ž. Đurišić, D. Mikičić, A. Kunosić, Surface finishing of wind turbine gears by pulsed plasma processes, Proc. of  European Wind Energy Conference (EWEC 2007) , Milano, Italy, May 2007.            

11.     Ž. Đurišić, M. Đurić, J. Krstivojević, J. Trifunović, Modified Park’s model of induction machines, Proc. Of the 27th IASTED  Conference Modeling, Identification and Control - MIC 2008, Innsbruck, Austria, February 2008. pp. 49-54.

12.      Ž. R. Đurišić, M. R. Milošević, M. B. Đurić, Control strategy of a wind turbine driven DFIG for stand-alone applications, Proc. ofInternational Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe (DEMSEE2008), 22-23 September 2008, Nicosia, Cyprus (Paper ref No: 166).

13.      M. Đurić, A. Čukarić, Ž. Đurišić, Lj. Stamenić, An algorithm for three phase power transformers digital protection against earth faults, Proc. of International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe (DEMSEE2008), 22-23 September 2008, Nicosia, Cyprus (Paper ref No: 166).

14.      Ž. Đurišić, N. Rajaković, I. Nenčić, S. Pejičić, Hybrid wind-diesel system for electricity supply of isolated consumers in South-Banat region (Serbia), Proc. of  European Wind Energy Conference (EWEC 2009), Marseille, France, Marth 2009.                   

15.      M. Obradović, Ž. Đurišić, M. Zindović, Development of a 188 MW wind farm „Bavanistansko Polje“ in Serbia, Proc. of  European Wind Energy Conference (EWEC 2009), Marseille, France, Marth 2009.             

16.      Ž. Đurišić, M. Đurić, Identification of the refrigerant pressure in split-type air conditioners based on harmonic analysis of electricity supply current,Proc. of  The International Conference on Renewable Energy and Power Quality (ICREPQ´11) Ref. 243,Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias (Spain), 13 – 15 April 2011.

17.      N. Sucevic Ž. Đurišić, Vertical wind speed profiles estimation recognizing atmospheric stability, Procc. of Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2011 10th International Conference on, Print ISBN:978-1-4244-8779-0, Rome, Italy, May 2011.

18.      B. Pouckovic, Ž. Đurišić, Current carrying capacity of overhead line that connects wind power plant to the grid, Procc. of Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2011 10th International Conference on, Print ISBN:978-1-4244-8779-0, Rome, Italy, May 2011.

19.      G. Dobrić , Ž. Đurišić, Multi-criteria optimization of wind farm layout for WAsP application, Proc. of  European Wind Energy Association (EWEA 2012), Copenhagen, Denmark, April, 2012.

20.      S.Berberski, Ž.Đurišić, Short-Mid-TermPowerPredictionofPhotovoltaicArrayBasedonCloudsTrackinginRealTime, Proceedings of  27thEuropeanPhotovoltaicSolarEnergyConference(EUPVSEC), Frankfut, Germany, 24-28. September2012.

21.       U. Marković , D. Todorović, Ž. Đurišić, Prediction of production of perspective wind farms in South-Banat region, Serbia, Proceedings of  European Wind Energy Conference(EWEA 2013), Wien, Austria, February 2013.

22.      G.Dobrić, M. Žarković, Ž. Đurišić: Fuzzybasedcomputationalefficiencyforoptimalwindfarmlayoutdesign, ICRERA2013, Madrid, Spain, oktobar2013.

23.      M. Đurić, Ž. Đurišić, An Algorithm for Freqency Measurement in Isolated Systems, Proc. of  European Wind Energy Conference (EWEC 2006), Athens, Greece, February 2007.www.ewec2006proceedings.info/pdf/servelet01cgi/ewec.php?id=691

24.      Ž. Đurišić,N. Rajaković, P. Krička, M. Obradović, Impact of Daily and seasonal variations of a wind speed on Wind Farm economy in the open market conditions,Proc. of  European Wind Energy Conference (EWEC 2009), Marseille, France, Marth 2009.                 

25.      M. Stojanović, N. Šijaković, J. Mikulović, Ž. Đurišić, Impact of large scale wind farm integration to active power losses in transmission network of serbia , Proc. of  European Wind Energy Conference (EWEC 2010), Warsaw, Poland, April, 2010.

26.      Ž. Đurišić, B. Poučković, Real current carrying capacity of overhead line for wind farm connection to power system , Proc. of  European Wind Energy Conference (EWEC 2010), Warsaw, Poland, April, 2010.

27.      M. Zindović, Ž. Đurišić, Influence of short circuit current on electromechanical stresses in wind turbines with wound rotor induction generator , Proc. of  European Wind Energy Conference (EWEC 2010), Warsaw, Poland, April, 2010.

28.      Ž. Đurišić, J. Trifunović, M. Zindović, M. Milinković, I. Babić, M. Mišković, G. Dobrić, S. Kerečki,Assessment of wind power resource in Belgrade region,Proc. of  European Wind Energy Association (EWEA 2012), Copenhagen, Denmark, April, 2012.

29.      N. Sučević, Ž. Đurišić, Influence of atmospheric stability variation on uncertainties of wind farm production estimation,Proc. of  European Wind Energy Association (EWEA 2012), Copenhagen, Denmark, April, 2012.

30.      D. Todorović, U. Marković, Ž. Đurišić, Innovative system for energy supply of data Centeres  - Wind turbine based perspective in Western Balkan regionEuropean Wind Energy Conference - EWEA 2013, Wien, Austria, February 2013.

31.      Ž. Đurišić, D. Todorović, M. Milinković, Wind Farm Lightning Protection System With a Kite, European Wind Energy Conference, EWEA 2014,  PO-52, Barcelona, Spain, 2014.

32.      D. Todorović, Ž. Đurišić, Partially linear model for wind farm power forecasting: case study of Banat region, Serbia, European Wind Energy Conference, EWEA 2014,  PO-52, Barcelona, Spain, 2014.

33.      I. Babić,Ž. Đurišić, Impact of Diurnal Variation of Solar Radiation on Photovoltaic Power Plants Economy in the Open Market Conditions, European Photovoltaic Solar Energy Conference, EU PVSEC 2014,PO 7AV.6.11,Amsterdam, Netherlands, 2014.

34. S. Rakić, Ž. Đurišić,Analysis of wake effect in wind power plants,Turbulence Workshop-International Symposium, The Book of Abstracts (ISBN 978-86-7083-865-9), pp 31, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia, August 31 – September 2, 2015.

35. A. Mikić, Ž. Đurišić, Design of wind farm Vinča utilizing WAsP software, Proc. Of 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 20–23, 2015. (ISBN 978-86-6055-076-9) pp 329 – 351.

36. G. Dobrić, D. Kotur, Ž. Đurišić:  Synchronously rotating onshore wind turbines analysis, PowerTech, 2015 IEEE, Eindhoven, Netherlands (pp. 1-4).

37.  D. Todorović, Ž. Đurišić, Forecasted line rating for improved wind power integration into power system, EWEA 2015,  PO-52, Paris, France, 2015.

38. M. Domanović, Ž. Đurišić, Off river's shore wind power plant project,  EWEA 2015,  PO-52, Paris, France, 2015.

39. D. Todorović, Ž. Đurišić, J. Tuševljak, A day-ahead real net transfer capacity forecast based on the prediction of the real cooling conditions for interconnection overhead lines, Proc. of  2015 International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), pp. 630 - 635, Palermo, Italy, 2015.

40. D. Kotur, Ž. Đurišić, Individual pitch control for wind turbine load reduction recognizing atmospheric stability, Wine Europe Summit 2016, Hamburg, Germany, September 2016.

41. A. Veselinovic, J. Mikulovic, Ž. Đurišić, Impact of cloudiness on direct and diffuse components of horizontal solar irradiation,4th International symposium on Environment-Friendly Energies and Applications (EFEA), Belgrade, Serbia, September 2016.

42. M. Forcan, Ž. Đurišić,The analysis of PV string efficiency under mismatchconditions, 4th International symposium on Environment-Friendly Energies and Applications (EFEA), Belgrade, Serbia, September 2016.

43. B. Škrbić, D. Kotur, Ž. Đurišić, An Optimal Mix of Wind and Solar Power Plants in a Microgrid, Wine Europe Summit 2016, PO-323, Hamburg, Germany, September 2016.

44. P. Dakić, D. Kotur, Ž. Đurišić, Feasibility study of offshore wind turbines coupled to offshore compressed air energy storage, Wine Europe Summit 2016, PO-327, Hamburg, Germany, September 2016.

45. M. Domanović, Ž. Đurišić, Pumped-storage wind-hydro power plant, "SKOČIĐEVOJKA", of the coastal area of Montenegro,Wine Europe Summit 2017, PO-060, Amsterdam, Nederland, October 2017.

 


Radovi publikovani u regionalnim i domaćim časopisima

1.           Ž. Đurišić, A. Kunosić, I. Popović, “Optimizacija procesnih parametara pri impulsnom plazma nitriranju radnih komada od čelika Č.1530“, Bilten INNV, Vol. 8, br. 1-4, 2003. str. 11-17. ISSN 0354 – 9097

2.           M. Đurić, Ž. Đurišić, ²An Algorithm for Off-Nominal Frequency Measurements in Electric Power Systems², Electronics, 7 (2003), pp. 11-14. ISSN 1450-5843

3.         Ž. Đurišić, B. Đukić, N. Šijaković, D. Balkoski, D. Popović,Analiza karakteristika vetra u južnom Banatu i uslovi integracije vetroelektrana u EES Srbije, Elektroprivreda, vol. 64, br. 3, str. 256-270, 2011. ISSN 0013-5755

4.         I. Babić, Ž. Đurišić, Uticaj dnevne i sezonske varijacije solarnog zračenja na ekonomičnost fotonaponskih elektrana, Energija, br. 3-4, str 253 – 257, 2013. ISSN: 0354-8651.

5.         D. Mikičić, Ž. Đurišić, B. Radičević, ²Vetrogeneratori – perspektivni izvori električne energije², pregledan rad,  Elektroprivreda, vol. 55, br. 4, str. 46-58, 2002. ISSN 0013-5755

6.         M. Đurić, Ž. Đurišić, ²Algoritam za brzu estimaciju frekvencije u elektroenergetskom sistemu², originalan naučni rad, Elektroprivreda, vol. 57, br. 1, str. 15-30, 2004. ISSN 0013-5755

7.         Ž. Đurišić, N. Rajaković, Perspektivne tehnologije distribuirane proizvodnje električne energije, Energija, br. 2, Jun 2005. ISSN: 0354-8651, str. 151 – 159.

8.         N. Rajaković, Ž. Đurišić, Distribuirana proizvodnja električne energije – definicije i podele, Energija, br. 2, Jun 2005. ISSN: 0354-8651, str. 140 – 144.

9.         Ž. Đurišić, N. Rajaković, Ekološki i ekonomski motivi proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, Energija, br. 1-2, mart, 2006. ISSN: 0354-8651, str 175 – 179.

10.      Ž. Đurišić, M. Đurić, Z. Kešeljević, Analiza faktora snage klima uređaja, Energija, br. 1-2, mart, 2006. ISSN: 0354-8651, str 156 – 161.

11.      M. Đurić, V. Petrešin, Ž. Đurišić, Algoritam za merenje snage osnovnog harmonika sa promenljivim brojem odbiraka, Elektroprivreda, vol. 59, br. 3, str. 71-76, 2006. ISSN 0013-5755

12.      Ž. Đurišić, M. Đurić, J. Krstivojević, Monofazni analizator kvaliteta električne enrgije, Energija, br. 1-2, mart, 2007. ISSN: 0354-8651, str 275 – 280.

13.      Ž. Đurišić, N. Rajaković, D. Mikičić, M. Bubnjević, Mapa vetroenergetskog potencijala Vojvodine, Energija, br. 1-2, mart, 2007. ISSN: 0354-8651, str 118 – 120.

14.      N. Rajaković , Ž. Đurišić,  I. Nenčić, Analiza eksternih troškova u konvencionalnim elektroenergetskim kapacitetima u Srbiji, Energija, br. 1-2, mart, 2008. ISSN: 0354-8651.

15.       I. Babić , Ž. Đurišić, Tehno-ekonomski i ekološki motivi proizvodnje biodizela u Srbiji, Energija, br. 1-2, mart, 2008. ISSN: 0354-8651.

16.      M. Milošević , Ž. Đurišić, Koncept regulacije dvostrano napajane indukcione mašine u vetroagregatima u ostrvskom radu, Elektroprivreda, vol. 61, br. 1, str. 63-73, 2008. ISSN 0013-5755.

17.      Ž. Đurišić, M. Đurić, M. Novaković, V. Ristić, Električne karakteristike napajanja monofaznih klima uređaja tipa split sistem, Elektroprivreda, vol. 61, br. 2, str. 74-84, 2008. ISSN 0013-5755.

18.      B. Radičević, Đ. Vukić, Ž. Đurišić, ²Vetroenergetski potencijal i mogućnosti korišćenja energije vetra za proizvodnju električne energije u našoj zemlji², originalan naučni rad, Traktori i pogonske mašine, vol. 8, br. 3, str. 99-104, 2003. ISSN 0354-9496

19.      M. Đurić, Ž. Đurišić, Algoritam za digitalnu termičku zaštitu elemenata u distributivnom sistemu, Elektrodistribucija, br. 2, 2004.

20.      Ž. Đurišić, M. Đurić, Zaštita visokonponskih asinhronih motora od nesinhronog brzog ponovnog uključenja, Elektrodistribucija, br. 1, 2005., str. 40 – 51.

21.      Ž. Đurišić, M. Đurić, Z. Kešeljević, Uticaj klima uređaja na osnovne pokazatelje kvaliteta električne energije u distributivnoj mreži, Elektrodistribucija br. 2-3, 2006. str. 66 – 77.

22.      V. Ilić, Ž. Đurišić, M. Đurić, Primena računara kod mehaničkog proračuna užastih 220 kV sabirnica u TS 220/110/35 kVMojkovac,  Elektrodistribucija, br. 1 – 2, 2009. str. 27 – 34.

23.       Ž. Đurišić, M. Zindović, Uslovi razvoja projekta perspektivne vetroelektrane u južnobanatskom regionu, Energetičar, Izdavač: Savez energetičara Republike Srpske,  br. XIV, 2009. str. 9 -18.

24.      B. Novaković, S. Jokić, M. Ikić, G. Vuković, Ž. Đurišić, Pregled metodologija kontrole harmonijskih izobličenja u industrijskim mrežama sa kompenzacijom reaktivne snage, Energetičar, Izdavač: Savez energetičara Republike Srpske,  br. XV, 2010. str. 27 -46.

25.      I. Babić, J. Mikulović, Z. Đurišić, Optimal height of the wind turbines towers for the Southern Banat region, Energy, Economy, Ecology, no. 3-4, pp. 50-57, ISSN: 0354-8651, March 2010

26.      M. Srndović, Ž. Đurišić, Z. Stojković, J. Mikulović, Hibridni vetar-solar-dizel sistemi za napajanje opreme mobilne telefonije na izolovanim lokacijama, Časopis Telekomunikacije, br. 9, str. 54-64, 2012.

27.     I. Babić, J. Mikulović, Z. Đurišić, A model for determining the optimum tilt angle of photovoltaic panels, Energy, Economy, Ecology, no. 3-4, pp. 32-35, ISSN: 0354-8651, March 2012.

28. I. Babić, Ž. Đurišić, Uticaj dnevne i sezonske varijacije solarnog zračenja na ekonomičnost fotonaponskih elektrana,  ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA br. 3-4, str. 253-257,mart 2013.ISSN: 0354-8651

29. M. Batić, Ž. Đurišić, I. Babić, Dizajn kuće nulte energije putem integracije obnovljivih izvora, Energija,  ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA br. 1-2, 2015.ISSN: 0354-8651


Radovi publikovani na regionalnim i domaćim konferencijama


1.         M. Đurić, Ž. Đurišić, ²Mehanički proračun zateznog polja bez korišćenja idealnog raspona² , 26. savetovanje CIGRE, Teslić, 25-30 maj 2003., Zbornik radova R 22-08.

2.         M. Đurić, Ž. Đurišić, ²Mehanički proračun užastih sabirnica², 26. savetovanje CIGRE, Teslić, 25-30 maj 2003., Zbornik radova R 23-10.

3.          Ž. Đurišić, D. Popović, I. Škokljev, ²Internet u nastavi planiranja izgradnje vetrogeneratora², 26. savetovanje CIGRE, Teslić, 25-30 maj 2003., Zbornik radova I 38-19.

4.          Ž. Đurišić, M. Zlatanović, A. Kunosić, I. Popović, “Zavisnost površinske strukture čeličnih uzoraka od odnosa impulsa i pauze procesne plazme”, XLVII konferencija ETRAN,., Zbornik radova, sveska IV, Herceg Novi, jun 2003.

5.         Ž. Đurišić, N. Krajišnik, D. Božović, ²Dvostrano napajana asinhrona mašina primenjena u vetroeneratorima², Alternativni izvori energije i budućnost njihove primjene u zemlji – Treći naučni skup, Budva, 9-10. oktobar 2003.

6.         Ž. Đurišić, M. Đurić, D. Mikičić, Đ. Diligenski,²Ekonomičnost vetrogeneratora², Treća međunarodna konferencija o upravljanju zaštitom okoline – ELECTRA III, Herceg Novi, 7-11. juni 2004., Zbornik radova, str. 124-130.

7.         D. Mikičić, B. Radičević, Ž. Đurišić, “Vetroenergetski potencijal i mogućnosti korišćenja energije vetra u Srbijiji i Crnoj Gori“, First International Symposium Ecolgy, Environment, Energy and Technology, Belgrade, 2004.

8.         Ž. Đurišić, M. Đurić, ²Testiranje i optimizacija Algoritma za brzu estimaciju amplitude i frekvencije mernih signala u elektroenergetskom sistemu², Zbornik radova, IX naučni skup Informacione tehnologije, Žabljak, februar 2004. str. 92-96.

9.          M. Đurić, Ž. Đurišić, ²Merenje frekvencije pomoću zero crossing i Fourier-ove metode², CIGRE – XII Simpozijum upravljanje i telekomunikacije u EES-u, Budva, 19-21. maj 2004.

10.      M. Đurić, Ž. Đurišić, ²Kombinovana metoda za merenje frekvencije u EES-u u uslovima velikih harmonijskih izobličenja mernog signala², Zbornik radova 27 savetovanja CIGRE, Zlatibor 2005.

11.       Ž. Đurišić, M. Đurić ²Opis merno-akvizicionog sistema za kontrolu kvaliteta električne energije u distributivnom sistemu², Zbornik radova 27 savetovanja CIGRE, Zlatibor 2005.

12.       M. Đurić, Ž. Đurišić, ²Primena merno-akvizicionog sistema za kontrolu kvaliteta električne energije u distributivnom sistemu², Zbornik radova 27 savetovanja CIGRE, Zlatibor 2005.

13.       V. Vućić, Ž. Đurišić, Tehnički i energetski uslovi priključenja vjetroagregata snage 500 kW na lokaciji Vilusi², Zbornik radova 27 savetovanja CIGRE, Zlatibor 2005.

14.       Ž. Đurišić, M. Đurić, Algoritam za estimaciju amplitude mernih signala u EES-u u uslovima velikih varijacija frekvencije i prisustvu viših harmonika, Zbornik radova, Infoteh, Jahorina 2005.

15.       M. Brkić, Ž. Đurišić, Analiza uticaja napajanja telekomunikacionog objekata na kvalitet električne energije u distributivnom sistemu, Zbornik radova, Infoteh, Jahorina 2005.

16.       Ž. Đurišić, D. Mikičić, M. Bubnjević, Integracija malih elektrane u elektroenergetski sistem, Zbornik radova, Alternativni izvori energije i njihova primena u zemlji - IV naučni skup, Budva 2005, Zbornik radova, Knjiga 10. ISBN: 86-7215-179-8, str. 243 – 254.

17.      Ž. Đurišić, M. Đurić, Z. Kešeljević, Uticaj klima uređaja na kvalitet električne energije (I deo), Zbornik radova, referat D-4, Infoteh, Jahorina 2006.

18.      Ž. Đurišić, M. Đurić, Z. Kešeljević, Uticaj klima uređaja na kvalitet električne energije (II deo), Zbornik radova, referat D-5, Infoteh, Jahorina 2006.

19.      Ž. Đurišić, M. Đurić, T. Šekara, V. Papić, Dijagnostika stanja pritiska gasa u klima uređaju na osnovu električnih veličina napajanja, IT Žabljak, februar 2007.

20.      M. Đurić, Ž. Đurišić, Algoritam za trofazno merenje frekvencije u EES-u , Zbornik radova, referat D-5, Infoteh, Jahorina, mart 2007.

21.      M. Đurić, Ž. Đurišić, Analiza struje napajanja klima uređaja, Zbornik radova, ETRAN, Herceg Novi, maj 2007.

22.       Ž. Đurišić, M. Gostović, M. Đurić, Analiza harmonijskih izobličenja napona u niskonaponskoj distributivnoj mreži u Beogradu, Zbornik radova, CIGRE, Vrnjačka Banja, oktobar 2007.

23.      Ž. Đurišić, M. Đurić, Analizator kvalitete električne energije baziran na personalnom računaru, Zbornik radova, Infoteh, Jahorina 2008.

24.      Ž. Đurišić, M. Obradović, N. Arsenijević, Uslovi razvoja projekta vetroparka „Bavaništansko polje“ snage 188 MW, Zbornik radova, 29 savetovanje CIGRE, Zlatibor, 2009.

25.      Ž. Đurišić, M. Đurić, D. Filipović, Uticaj klima uređaja tipa split sistem na tranzijentne poremećaje u distributivnoj mreži, Zbornik radova, Infoteh, Jahorina, Vol. 8, Ref. D-9, str. 324-328, Mart 2009.

26.      B. Novaković, S. Jokić, Ž. Đurišić, „Algoritam za estimaciju fazora viših harmonika napona i struja u elektroenergetskom sistemu“, INDEL, Banja Luka, Vol. 8, str. 328-333, Novembar 2010.

27.      Ž. Đurišić, J. Mikulovic, I. Babic, M. Djedovic, Model for wind speed data extrapolation for wind resource assesment using WAsP, Proc. of  Conference of Industrial Electronics - INDEL, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, November 2010.

28.      A. Savić, Ž. Đurišić, N. Rajaković, “Optimalno pozicioniranje vetrogeneratora u okviru farme vetrogeneratora uz uvažavanje  “Wake efekta”, Energetika, Zlatibor, 2010.

29.      B. Poučković, Ž. Đurišić,Analiza termičkog naprezanja provodnika nadzemnog voda na koji je priključena vetroelektrana, Zbornik radova 30 savetovanja CIGRE, Zlatibor 2011.

30.      Ž. Đurišić,Analiza resursa energije vetra u južnom Banatu, Zbornik radova 30 savetovanja CIGRE, Zlatibor 2011.

31.      Ž.Đurišić, B. Đukić, N. Šijaković, D. Balkoski, D. Popović,Analiza karakteristika vetra u južnom Banatu i uslovi integracije vetroelektrana u EES Srbije, Zbornik radova 30 savetovanja CIGRE, Zlatibor 2011.

32.      I. Nenčić, Ž. Đurišić,Analiza nesigurnosti WAsPmodela u proceni proizvodnje vetroelektrane na kompleksnom terenu, Zbornik radova 30 savetovanja CIGRE, Zlatibor 2011.

33.      Ž. Đurišić, J. Mikulović, I. Babić, Analiza uticaja vremenske promene brzine vetra na ekonomičnost vetroelektrana, Zbornik radova prve konferencije o obnovljivim izvorima električne energije, SMEITS, Beograd, Septembar, 2011.

34.      G. Dobrić, Ž. Đurišić, Z. Stojković, Fotonaponski sistem na krovu zgrade tehničkih fakulteta u Beogradu povezan na distributivnu mrežu, INFOTEH-JAHORINA 2012, Vol. 11, Ref. ENS-3-4, Mart 2012, str.181-186.

35.      J. Mikulović, Ž. Đurišić, Statistička metoda za procenu proizvodnje električne energije iz fotonaponskog sistema, INFOTEH-JAHORINA 2012, Vol. 11, Ref. ENS-3-5, Mart 2012, str.187-192.

36.      D. Todorović, U. Marković, Ž. Đurišić, Predikcija proizvodnje perspektivnih vetroelektrana u regionu Banata, INFOTEH-JAHORINA 2013, Vol. 12, Ref. ENS-3-2, Mart 2013, str.213-218.

37.      J. Mikulović, Ž. Đurišić, R. Kostić, Određivanje optimalnih nagibnih uglova  fotonaponskih panela, INFOTEH-JAHORINA 2013, Vol. 12, Ref. ENS-3-7, Mart 2013, str.243-248.

38.      A. Savić, Ž. Đurišić, Optimalno lociranje SVC uređaja za kontrolu kolebanja napona u distributivnim mrežama sa disperzovanim obnovljivim izvorima energije, Zbornik radova 31 savetovanja CIGRE, Ref. C4-13, Zlatibor 2013.

39.      R. Čabarkapa, Ž. Đurišić, P. Kujundžić, M. Vulić, Analiza uticaja uklapanja vetroelektrana u EES Srbije na eksploataciju proizvodnih kapaciteta EPS-a, Zbornik radova 31 savetovanja CIGRE, Ref. C5-12, Zlatibor 2013.

40.      I. Babić, Ž. Đurišić, J. Mikulović Uticaj disperzovanih fotonaponskih sistema na gubitke u distributivnoj mreži, Zbornik radova 31 savetovanja CIGRE, Ref. C6-1, Zlatibor 2013. 

41.      G. Dobrić, Ž. Đurišić, Optimalno mikropozicioniranje vetrogeneratora na kompleksnom terenu primenom dvostepenog genetskog algoritma, Zbornik radova 31 savetovanja CIGRE, Ref. C6-2, Zlatibor 2013. 

42.      Ž. Đurišić, M. Milinković, M. Filipović, Optimalna snaga male elektrane priključene na distributivnu mrežu, Zbornik radova 31 savetovanja CIGRE, Ref. C6-3, Zlatibor 2013. 

43.      D. Grujić, Ž. Đurišić Prenošenje viših harmonika kroz energetske transformatore,Naučno stručni simpozijum Energetska efikasnost – ENEF, Zbornik radova ISBN 978-99955-46-18-2, Banja Luka, Novembar 2013.

44.      A. Đorđević, , Ž. Đurišić, Idejno rešenje za poboljšanje energetskih i ekoloških karakteristika klima uređaja,Zbornik radova ISBN 978-99955-46-18-2, Banja Luka, Novembar 2013.

45.      J. Kušić, A. Đorđević, Ž. Đurišić, The effects of shadowing on the production of photovoltaic panels, Zbornik radova INFOTEH Jahorina, ENS-4-5 , ISBN 978-99955-763-3-2, mart 2014.

46.      R. Kostić, M. Milinković, J. Mikulović, Ž. Đurišić, Proračun energetskog potencijala Sunca naproizvoljnoj lokaciji na osnovu podataka o dužini trajanja Sunčevog zračenja,Zbornik radova INFOTEH Jahorina, ENS-4-6 , ISBN 978-99955-763-3-2, mart 2014.

47.      U. Kovačević, Ž. Đurišić, V. Polužanski, N. Kartalović,  Ispitivanje vetroelektrana u probnom radu na prenosnoj mreži,Zbornik radova INFOTEH Jahorina, ENS-4-7 , ISBN 978-99955-763-3-2, mart 2014.

48.      D. Grujić, D. Bajović, D. Todorović, Ž. Đurišić, Izbor optimalnog preseka priključnog kabla vetroelektrane, Zbornikradova INFOTEH Jahorina, ENS-3-6, ISBN 978-99955-763-3-2, mart 2014.

49.      J.Tuševljak, D. Todorović, Ž. Đurišić,  Identifikacija naponskih asimetrija statora na osnovu harmonijske analize struje rotora asinhrone mašine, Zbornik radova INFOTEH Jahorina, ENS-2.10 (176), mart 2015.

50.      A. Đorđević, J. Kušić, Ž. Đurišić, Analiza dugoročnog potencijala energije vetra u regionu Banata, Zbornik radova INFOTEH Jahorina, ENS-3.1 (156), mart 2015.

51.     J. Mikulović, Ž. Đurišić, S. M. Zeid, A Model for Estimating the Solar Insolation Under Real Weather Conditions , Zbornik radova INFOTEH Jahorina, ENS-3.6 (163), mart 2015.

52.     D. Todorović, Ž.Đurišić,Predikcija prenosnih kapaciteta nadzemnih vodova u vetrovitim regionima,R B2 04, 32 Savetovanje za velike električne mreže - CIGRE 2015, Zlatibor 17. – 21. maj 2015.

53.     A. Đorđević, J. Kušić, Ž.Đurišić,Efekti hidroizolacije temelja na karakteristike temeljnih uzemljivača,R B3 07, 32 Savetovanje za velike električne mreže - CIGRE 2015, Zlatibor 17. – 21. maj 2015.

54.     P. Pavlović, N. Georgijević, Ž.Đurišić, P. Stefanov,Analiza mogućnosti učešća vetroelektrana u regulaciji učestanosti, R C2 07, 32 Savetovanje za velike električne mreže - CIGRE 2015, Zlatibor 17. – 21. maj 2015.

55.    M. Mitrović, Ž.Đurišić, J. Stanojević,Analiza uticaja vetroelektrana u južnom Banatu na naponske prilike u prenosnoj mreži,R C2 08, 32 Savetovanje za velike električne mreže - CIGRE 2015, Zlatibor 17. – 21. maj 2015.

56.    D. Grujić, Ž.Đurišić,Uslovi razvoja projekta solarne elektrane u sklopu TS „Beograd 20“, R C6 01, 32 Savetovanje za velike električne mreže - CIGRE 2015, Zlatibor 17. – 21. maj 2015.

57.    M. Milinković, Ž.Đurišić, R. Kostić,Upravljanje naponima u distributivnoj mreži sa distribuiranom proizvodnjom, R C6 06, 32 Savetovanje za velike električne mreže - CIGRE 2015, Zlatibor 17. – 21. maj 2015.

58.     A. Radovanović, Ž.Đurišić,Inteligentni fotonaponski sistemi, R C6 08, 32 Savetovanje za velike električne mreže - CIGRE 2015, Zlatibor 17. – 21. maj 2015.

59.     V. Durković, Ž. Đurišić, Uslovirazvoja fotonaponske elektrane za napajanje Kombinata aluminijuma u Podgorici, R C6-08, IV savjetovanje CG KO CIGRE, Igalo 2015.

60. M. Forcan, Ž. Đurišić, J. Mikulović , Eliminacija efekta djelimičnog osunčanja u string-invertor fotonaponskim sistemima, III Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima energije, Sava centar, Beograd, 15. i 16. oktobar 2015.

61. M. Forcan, Ž. Đurišić, Analiza efikasnosti sistema apu-a u distributivnim mrežama sa distribuiranim izvorima energije, III Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima energije, Sava centar, Beograd, 15. i 16. oktobar 2015.

62. M. Ikić, J. Mikulović, Ž. Đurišić, Improved model for estimating PV system production, X International Symposium on Industrial Electronics INDEL 2014, Banja Luka, November, 2014. 


Projekti i studije


1.     Impulsna plazma – tehnološki i ekološki napredak u proizvodnji, Naručilac:  Minstarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 2001 –2005. (Učešće u projektu).

2.     Testiranje kontrolera PBC Compact 7.5, 380V i PB 1.1, 220V za optimalno upravljanje asinhronim motorima, Naručilac: Ibis electronicsdoo, mart 2002. (Učešće u projektu).

3.     Globalna procena o količini električne energije koja bi se mogla dobiti pomoću vetrogeneratora u Srbiji i Crnoj Gori, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Jun 2003. (Učešće u izradi studije).

4.     Razvoj novih algoritama za digitalno merenje frekvencije u elektroenergetskom sistemu, Naručilac: Minstarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 2003–2005. (Učešće u projektu).

5.     Renewables for isolated system and west water treatment  - RISE, Naručilac: European Commission, Projekat iz programa FP6, 2004 – 2007. (Učešće u projektu).

6.     Virtual Balkan Power - Centre Renewable energy sources, Naručilac: European Commission,Projekat iz programa FP6, 2004 – 2007. (Učešće u projektu).

7.     Analiza energetskih karakteristika klima-uređaja i njihov uticaj na elektroenergetski sistem, Naručilac: Minstarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije 2005–2007. (Učešće u projektu).

8.     Atlas energetskog potencijala sunca i vetra Srbije, Naručilac: Minstarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 2005–2007. (Učešće u projektu).

9.     Analiza ukupnih gubitaka u penosnoj mreži Srbije i ocenea mogućih mera za njihovo smanjenje, Naručilac: Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine republike Srbije. Korisnik: Elektromreža Srbije, 2006 – 2007. (Učešće u projektu).

10.  Razvoj sistema za merenje i analizu parametara kvaliteta električne energije baziranog na personalnom računaru, Naručilac: Minstarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 2006–2008. (Učešće u projektu).

11.  Idejni projekat sa studijom izvodljivosti gradnje pilot vetroelektrane na lokaciji Čibuk, Naručilac: Holding Slovenske Elektrane, Ljubljana, Slovenija, 2007. (Učešće u projektu).

12.  Vetroenergetski potencijal na prostoru Dolovo-Čibuk-Devojački bunar, Naručilac: Vetroelektrane Balkana DOO, Beograd, 2007. (Autor studije).

13.  Razvoj hibridnog vetar-solarnog pilot sistema za napajanje električnom energijom izolovanih potrošača u ruralnim regionima, Naručilac: Minstarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 2007 – 2009. (Učešće u projektu).

14.  Idejno rešenja potencijalnih energetskih modela eko – naselja u Zagori u Crnoj Gori, Naručilac: VEA– INVI  virtual enineering and art – investment vision, 2008 - 2009. (Učešće u projektu).

15.  Primena hibridnog vetar-solar sistema za kontinualnu irigaciju kap-po-kap, Naručilac: Minstarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 2008 -2009. (Učešće u projektu).

16.  Obnovljivi izvori energije i konvencionalni elektroenergetski sistem Srbije, Naručilac: Minstarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 2008-2011. (Učešće u projektu).

17.  Tehno-ekonomska analiza izgradnje vetroelektrane “Bavaništansko polje” nazivne snage 188 MW, Naručilac: Wellbury Wind Energydoo, Beograd, 2008 - 2009. (Učešće u izradi elaborata).

18.  Tehnički uslovi razvoja projekta vetroelektrana na teritoriji opštine Pančevo, Naručilac: Grad Pančevo, 2008 - 2009. (Autor studije).

19.  Tehnička, ekonomska i ekološka opravdanost masovnog korišćenja štedljivih sijalica u Srbiji.Naručilac: Elektroprivreda Srbije, 2008 - 2009. (Učešće u projektu).

20.  Analiza karakterističnih dijagrama opterećenja u ED Beograd sa ciljem tipizacije dijagrama aktivnog i reaktivnog opterećenja i utvrđivanja pokazatelja kvaliteta električne energije, Naručilac: Elektrodistribucija Beograd, 2008 - 2009. (Učešće u izradi elaborata).

21.  Integration of the distribution generation in interconnected systems, Tempus project, Naručilac: European Commission, 2008 - 2010. (Učešće u projektu).

22.  “Pasivna zgrada sa aktivnim stanarima” - projekat prve pasivne zgrade u Republici Srbiji sa tehničko-tehnološkim i društvenim inovacijama, Naručilac: Minstarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 2008-2009. (Učešće u projektu).

23.  Tehno-ekonomska analiza izgradnje vetroelektrane “Čibuk” nazivne snage 300 MW, Naručilac: Vetroelektrane Balkana DOO, Beograd, 2009. (Učešće u izradi elaborata).

24.  Tehno-ekonomska analiza upotrebe postojećih tehničkih sistema za uštedu električne energije u javnom osvetljenju, Naručilac: Opština Obrenovac, 2009. (Učešće u izradi elaborata).

25. Idejni projekat izgradnja vetroagregata tipa Vestas V90 2.0 MW-105 m, Naručilac: Wellbury Wind Energy doo, Beograd, 2009. (Učešće u projektu).

26.  Tehnički, ekonomski i regulatorni uslovi razvoja projekata vetroelektrana i malih hidroelektrana u regionu fabrike cementa Holcim- Novi Popovac, Naručilac: Holcim Srbija doo, Beograd, 2010. (Učešće u projektu).

Literatura
Trenutno nema literature!
Nastava

Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


1.       Mehanika

2.       Elementi elektronergetskih sistema

3.       Praktikum iz elemenata EES 

4.       Elektrane

5.       Razvodna postrojenja

6.       Obnovljivi izvori energije

 


Master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


1.       Elektrane

2.       Obnovljivi izvori energije

3.       Integracija obnovljivih izvora u elektroenergetskim sistemima

4.       Digitalne relejne zaštite

 


Doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


1.         Vetroenergetika i solarna energetika

2.         Integracija obnovljivih izvora u distributivni sistem

3.         Uzemljivački sistemi

 


Formirane laboratorijske vežbe


1.       Merenje i analiza harmonijskih izobličenja napona i struja u niskonaponskoj distributivnoj mreži.

2.       Merenje i analiza harmonijskih izobličenja struje štedljivih sijalica i analiza strujnog opterećenja neutralnog provodnika u uslovima pogoršanog kvaliteta električne energije.

3.       Ogledi na trofaznom asinhronom motoru sa namotanim rotorom: uticaj struje polaska motora na propade napona u priključnoj mreži; analiza uticaja harmonijskih izobličenja napona na efikasnost rada asinhrone mašine; analiza amplitudske asimetrije napona na performanse asinhronog motora.

4.       Statička kompenzacija neaktivne snage indukcione mašine. Uticaj kompenzacije neaktivne snage na kvalitet električne energije.

5.       Dijagnostika stanja pritiska gasa u klima uređauima tipa split sistem na osnovu harmonijske analiza struje napajanja.

6.       Merenje i analiza pokazatelja kvaliteta električne energije u napojnoj trafostanici 10/04 (kV/kV) zgrade Tehničkih fakulteta.

7.       Uticaj asinhronih mašina na struje kratkog spoja u napojnoj mreži.

8.       Analiza povratnog napona na prekidaču pri brzom ponovnom uključenju asinhronog motora.

9.       Merenje i analiza karakteristika snage realnog fotonaponskog sistema

10.   Merenje i analiza harmonijskih izobličenja struje mrežno povezanog fotonaponskog sistema. Uticiaj rada fotonaponskog sistema na kolebanje napona u slaboj distributivnoj mreži.

11.   Merenje i analiza uslova zaštite od ostrvskog rada mrežno povezanih fotonaponskih sistema.  

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!