Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Tehnika visokog napona 2
Šifra predmeta:
13E024TVN2
Godina:
IV godina
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

Cilj predmeta 

Upoznavanje sa nastankom električnih pražnjenja u različitim materijalima. Osposobljavanje studenata za sprovođenje visokonaponskih ispitivanja i merenja, kao i tumačenje rezultata.

Ishod predmeta

Osposobljavanje studenata za razumevanje principa rada opreme u laboratorijama za visoki napon, konstruisanje opreme laboratorija za visoki napon i njihovo održavanje. Osposobljavanje studenata za sprovođenje visokonaponskih merenja i tumačenje rezultata.

Sadržaj teorijske nastave

Pražnjenja u čvrstim, tečnim i gasovitim dielektricima. Izvori visokog naizmeničnog, jednosmernog i udarnog napona. Konvencionalno i nekonvencionalno merenje visokih napona i velikih struja. Koncepcija planiranja visokonaponskih laboratorija.

Sadržaj praktične nastave

Praktična nastava se odnosi na izvođenje eksperimentalnih vežbi u laboratoriji i računskih zadataka u učionici.

Literatura

  1. Milan Savić, Zlatan Stojković : Tehnika visokog napona - atmosferski prenaponi, Monografija, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2001, str. 536.
  2. A. Kuchler : High voltage engineering, Springer, 2012.
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi

Rezonantni ispitni sistemi - Zadaci

TVN2_2020_ Rezo...mi - Zadaci.pdf | Veličina fajla: 568.05 KB | Preuzmi fajl

Laboratorijske vežbe - drugi ciklus

Lab vezbe, drugi_ciklus.zip | Veličina fajla: 491.42 KB | Preuzmi fajl

Laboratorijske vežbe - prvi ciklus

Lab vezbe, prvi ciklus.zip | Veličina fajla: 379.45 KB | Preuzmi fajl

Dielektrici

Dielektrici2011Ver3_17.11.2011.ppt | Veličina fajla: 7.31 MB | Preuzmi fajl

Električno pražnjenje

1_DEO_ElektricnoPraznjenje.pdf | Veličina fajla: 5.05 MB | Preuzmi fajl

Visokonaponska oprema

2_DEO_VN_Oprema.pdf | Veličina fajla: 2.35 MB | Preuzmi fajl

Ispitni transformator

Ispitni transfo..._17.11.2011.ppt | Veličina fajla: 579.5 KB | Preuzmi fajl

Udarni strujni generator

UdarniStrujniGenerator14.11.11.ppt | Veličina fajla: 113.5 KB | Preuzmi fajl

Izvori visokog jednosmernog napona

Izvori visokog ...pona9.01.12.ppt | Veličina fajla: 1.68 MB | Preuzmi fajl

Nekonvecionalna visokonaponska merenja

Nekonvencionaln...ska merenja.ppt | Veličina fajla: 39 KB | Preuzmi fajl

Registracija napona

Registracija napona2008.ppt | Veličina fajla: 2.92 MB | Preuzmi fajl

Nekonvencionalno merenje

Nekonvencionaln... - ZS 2012.pptx | Veličina fajla: 2.89 MB | Preuzmi fajl

Zadaci

TVN2 vezbe.pdf | Veličina fajla: 724.88 KB | Preuzmi fajl

Uvod

1. Uvod - Tehni...og napona 2.ppt | Veličina fajla: 4.91 MB | Preuzmi fajl

MZ Generator visokog napona 50 Hz i jednosmerni

1_MZ Generator ...ednosmerni.pptx | Veličina fajla: 5.11 MB | Preuzmi fajl

Udarni naponski generator

Udarni naponski generator.ppt | Veličina fajla: 258 KB | Preuzmi fajl

Registracija parametara atmosferskih praznjenja 2018

Registracija pa...njenja 2018.pdf | Veličina fajla: 856.8 KB | Preuzmi fajl

10 Merne i registracione metode 2018

10 Merne i regi...metode 2018.pdf | Veličina fajla: 1.72 MB | Preuzmi fajl

Registracija parametara atmosfeskih praznjenja 2018

Registracija pa...njenja 2018.ppt | Veličina fajla: 12.06 MB | Preuzmi fajl

2017 Teslin transformator

MZ Teslin transformator.pptx | Veličina fajla: 5.73 MB | Preuzmi fajl

2017 Generator visokog napona 50 Hz i jednosmerni

MZ Generator vi...ednosmerni.pptx | Veličina fajla: 5.19 MB | Preuzmi fajl

Visok napon 50 Hz

Visok napon 50 ...ezentacija.pptx | Veličina fajla: 2.7 MB | Preuzmi fajl

Teslin transformator novo.pdf

Teslin transformator novo.pdf | Veličina fajla: 402.15 KB | Preuzmi fajl

Fiberoptika - Prezentacija

Fiberoptika - P...ng ZS 2012.pptx | Veličina fajla: 2.89 MB | Preuzmi fajl

Primer sadržaja projekta iz TVN

Primer sadržaj...ekta iz TVN.doc | Veličina fajla: 27.5 KB | Preuzmi fajl

Merenja u tehnici visokih napona LJ M strane za ispit

Merenja u tehni...ne za ispit.doc | Veličina fajla: 23.5 KB | Preuzmi fajl

Visokonaponska merenja

Visokonaponska merenja.ppt | Veličina fajla: 3.14 MB | Preuzmi fajl

Merenja u tehnici visokog napona Lj M

Merenja u tehni...napona LJ M.pdf | Veličina fajla: 6.64 MB | Preuzmi fajl

Teslin transformator

Teslin transformator.pptx | Veličina fajla: 4.39 MB | Preuzmi fajl

Teslin transformator

Teslin transformator.pdf | Veličina fajla: 686.85 KB | Preuzmi fajl

Udarni generator visokog jednosmernog napona

Udarni generato...rnog napona.pdf | Veličina fajla: 934.29 KB | Preuzmi fajl