Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Integracija obnovljivih izvora energije u EES
Šifra predmeta:
19М021IOI
Godina:
Master studije
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

Kratak sadržaj kursa:

Vremenski dijagrami proizvodnje intermitentnih obnovljivih izvora energije, Uticaj intermitentnih izvora energije na gubitke u distributivnoj mreži, Uticaj obnovljivih izvora energije na naponske prilike u distributivnoj mreži, Uticaj obnovljivih izvora energije na kvalitet električne energije u EES-u,Uticaj obnovljivih izvora energije na struje kratkog spoja u EES-u, Tehnički uslovi priključenja malih elektrana na distributivnu mrežu, Koncepti povezivanja vetroelektrana na prenosni sistem, Stabilnost rada vetroelektrane pri propadima napona u priključnoj mreži,Testovi vetroelektrane u probnom radu, Mogućnosti učešća obnovljivih  izvora energije u regulaciji napona i frekvencije u EES-u, Predikcija proizvodnje intermitentnih obnovljivih izvora energije, Fotonaponski sistemi sa skladištenjem energije, Balansiranje snage fotonaponskih sistema i vetroelektrana kroz upravljanje potrošnjom, Valorizacija energije fotonaponskih sistema i vetroelektrana na slobodnom tržištu električne energije.

Ispit:

Polaganje ispita je predviđeno kroz izradu:

  • Dva seminarska rada (40 poena)
  • Pismenog ispita koji se sastoji od dva teorijska pitanja (30 poena ) i testa (30 poena).
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi

Rokovi IOIE

IOIE_Rokovi.zip | Veličina fajla: 594.12 KB | Preuzmi fajl