Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Elektrane
Šifra predmeta:
13E023ELE
Godina:
III godina
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Željko Đurišić, redovni profesor
Doc. dr Mileta Žarković, vanredni profesor
Bojana Škrbić, docent
Web site predmeta:

O predmetu

Kratak sadržaj kursa:

UVOD: Istorijski razvoj elektroenergetskog sistema Srbije i Jugoslavije, Osnovne podele i transformacije energije, Struktura proizvodnih kapaciteta električne energije u svetu.

HIDROELEKTRANE: Osnovni pojmovi o hidrauličkoj snazi rečnog toka, Hidraulične turbine, Tipovi hidroelektrana, Povezivanja hidroelektrane na EES, Tehnološka šema hidroelektrane, Male hidroelektrane.

TERMOELEKTRANE: Ugalj kao primarni energent. Osnovni pojmovi termodinamike, Tehnološka šema termoelektrane, Parne turbine, Tipovi toplotnih šema termoelektrana, Sinhroni generator u elektrani, Generalni plan termoelektrane, Sopstvena potrošnja u termoelektrani, Stepen iskorišćenja termoelektrane Karakteristični radni režimi termoelektrane, Termoelektrane sa gasnim turbinama, Termoelektrane sa kogeneracijom.

NUKLEARNE ELEKTRANE: Nuklearna goriva, Nuklearni reaktori, Osnovni tipovi nuklearnih elektrana, Osnovne eksploatacione karakteristike nuklearnih elektrana, Nuklearne elektrane male snage, Uticaj nuklearnih elektrana na životnu sredinu.

VETROELEKTRANE: Vetar kao primarni energent, Konverzija vetroenergije u električnu Vetroturbina, Koncepti konverzije vetroenergije u električnu, Vezivanje vetroelektrane na elektroenergetsku mrežu.

SOLARNE ELEKTRANE: Sunčevo zračenje na površini zemlje, Spektar sunčevog zračenja, Proračun energetskog potencijala solarnog zračenja, Solarni izvori električne energije, Fotonaponski moduli i paneli, Fotonaponski sistemi, Solarni sistemi integrisani u krovove i fasade zgrade.

REGULACIJA BRZINE I SNAGE AGREGATA U ELEKTRANAMA. POBUDNI SISTEMI SINHRONIG GENERATORA. SISTEMI ZA HLAĐENJE SINHRONOG GENERATORA U ELEKTRANI.

 

Ispit:

Polaže se pismeno i sastoji se iz:  teorijskih pitanja (60-80%) i računskih zadataka (20-40%).

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura

Elektrane

Fajlovi

Nuklearne elektrane

nuklearne elektrane - 2023.ppt | Veličina fajla: 11.6 MB | Preuzmi fajl

Hidroelektrane prvi dio 2023

hidroelektrane I-2023.ppt | Veličina fajla: 5.79 MB | Preuzmi fajl

Hidroelektrane drugi dio 2023

hidroelektrane II -2023.ppt | Veličina fajla: 18.77 MB | Preuzmi fajl

Elektrane uvod 2023

Elektrane - uvod 2023.ppt | Veličina fajla: 18.93 MB | Preuzmi fajl

Fontovi za prezentacije

fontovi za prezentaciju.zip | Veličina fajla: 238.56 KB | Preuzmi fajl

15

Zadaci Januar 2015.pdf | Veličina fajla: 124.1 KB | Preuzmi fajl

15

TEST Januar 2015.pdf | Veličina fajla: 134.99 KB | Preuzmi fajl

214

Јануар 2014 Задаци.pdf | Veličina fajla: 94.68 KB | Preuzmi fajl

214

jun 2014 TEST R.pdf | Veličina fajla: 122.46 KB | Preuzmi fajl

pre

Zadaci PREDROK 2015.pdf | Veličina fajla: 117.39 KB | Preuzmi fajl

pre

TEST PRERDROK.pdf | Veličina fajla: 112.44 KB | Preuzmi fajl

2013

Predrok 2013.pdf | Veličina fajla: 77.03 KB | Preuzmi fajl

Djerdap2013

djerdap2013.zip | Veličina fajla: 12.38 MB | Preuzmi fajl

Zadaci

Zadaci.rar | Veličina fajla: 1.02 MB | Preuzmi fajl

Testovi

Test.rar | Veličina fajla: 1.78 MB | Preuzmi fajl

Nuklearne elektrane

nuklearne elektrane - 2021.ppt | Veličina fajla: 11.54 MB | Preuzmi fajl

Vežbe gasna turbina

Zadaci termoele... 27.4 i 4.5.pdf | Veličina fajla: 330.15 KB | Preuzmi fajl

Vežbe parna turbina

Zadaci termoele...13.4 i 20.4.pdf | Veličina fajla: 376.5 KB | Preuzmi fajl

Termoelektrane Gasna turbina

TermoElektrane 6.4.ppt | Veličina fajla: 2.32 MB | Preuzmi fajl

Termoelektrane Parna turbina

TermoElektrane 30.3.ppt | Veličina fajla: 10.13 MB | Preuzmi fajl

Termoelektrane Uvod

TermoElektrane 23.3.ppt | Veličina fajla: 1.92 MB | Preuzmi fajl

Regulacija aktivnih i reaktivnih snaga hidro i termo agregata

Regulacija akti...naga - 2020.ppt | Veličina fajla: 3.82 MB | Preuzmi fajl