Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Regulacija elektroenergetskih sistema
Šifra predmeta:
13M021RES
Godina:
Master studije
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu


  • Ciljevi izučavanja predmeta:        

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima regulacije vertikalno integrisanih i deregulisanih elektroenergetskih sistema. Definisanje osnovnih zahteva regulacije. Definisanje regulacionih kontura, regulacionih resursa i uređaja.


  • Ishodi učenja (stečena znanja)  

Osposobljavanje studenata za konstrukciju modela i razvoj algoritama za analizu dinamičkih performansi elektroenergetskog sistema. Osposobljavanje studenata za analizu regulacionih uređaja kombinovanjem inženjerske intuicuje i matematičkih algoritama.


  • Sadržaj teorijske nastave             

Osnovni zahtevi regulacije. Modelovanje elemenata sistema. Regulacija učestanosti i aktivnih snaga. Primarna, sekundarna i tercijarna regulacija izolovanih i povezanih sistema. Regulacija napona i reaktivnih snaga. Sistemi za regulaciju pobude. Regulacioni transformatori. FACTS uređaji.


  • Sadržaj praktične nastave            

Formiranje dinamičkih nelinearnih i linearizovanih modela elektroenergetskog sistema. Formiranje sistema za automatsku regulaciju učestanosti. Formiranje sistema za automatsku regulaciju napona. Sinteza regulatora. Analiza performansi sistema.

 

  • Literatura

  1. M. Ćalović, Regulacija elektroenergetskih sistema, ETF, Beograd, 1997.
  2. M. Ćalović, P. Stefanov, Zbirka rešenih zadataka iz regulacije elektroenergetskih sistema, Beopres, Beograd, 2000.
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura

Zbirka rešenih zadataka iz regulacije elektroenergetskih sistema

M. Ćalović, P. Stefanov, “Zbirka rešenih zadataka iz regulacije elektroenergetskih sistema", Beopres, Beograd, 2000 god.

Fajlovi

PSCAD - PSS

PSCAD - PSS.ppt | Veličina fajla: 1.49 MB | Preuzmi fajl

FACTS

FACTS.ppt | Veličina fajla: 4.56 MB | Preuzmi fajl

Paralelni transformatori

Paralelni transformatori.ppt | Veličina fajla: 374 KB | Preuzmi fajl

AGC

AGC.ppt | Veličina fajla: 11.2 MB | Preuzmi fajl

Ragulacija napona MATLAB

Regulacija napona MATLAB.ppt | Veličina fajla: 718 KB | Preuzmi fajl