Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Mehanika
Šifra predmeta:
19E022MEH
Godina:
II godina
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Željko Đurišić, redovni profesor
Doc. dr Mileta Žarković, vanredni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Kratak sadržaj kursa:

STATIKA: Uvod, osnovne aksiome o ravnoteži prostornog sistema sila. Ravanski sistem sila. Težište. Hiperbolička (obična) i parabolična lančanica. Mehnički proračun plitke lančanice. Uticaj temperature i dodatnog opterećenja (leda i vetra) na oblik lančanice i zateznu silu . Statički dijagrami ravnih nosača. Aksijalni i polarni moment inercije ravnih površina.

OTPORNOST MATERIJALA:Uvod, mehaničke osobine materijala. Aksijalni napon i deformacija. Statički neodređeni problemi, primena. Smicanje i torzija . Savijanje ravnih nosača i primena u elektrotehnici. Izvijanje visokih stubova. Kritična i dozvoljena sila. Termoelastični napon i deformacije.

Ispit:

Ispit se polaže pismeno kroz izradu tri računska zadatka. Na ispitu je dozvoljeno korišćenje podsetnika sa formulama na jednom papiru A4. 

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi

Statika - zadaci sa resenjima

STATIKA zadaci 2021 docx.pdf | Veličina fajla: 958.19 KB | Preuzmi fajl

Ispitni rokovi

mehanika ispitni rokovi.zip | Veličina fajla: 762.38 KB | Preuzmi fajl

mehanika ispitni rokovi 2012

mehanika 2012.zip | Veličina fajla: 568.23 KB | Preuzmi fajl

Mehanika ispitni rokovi 2013 -14

meh2013-14.zip | Veličina fajla: 847.54 KB | Preuzmi fajl