Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Planiranje elektroenergetskih sistema
Šifra predmeta:
13M021PES
Godina:
Master studije
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Ivan Škokljev, redovni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Uvod. Inženjerska ekonomija. Interesna stopa. Deprecijacija. Vrednost novca kao funkcija vremena. Jednokratne interesne stope. Faktori uniformnih nizova. Dijagram novčanih tokova. Minimalna atraktivna stopa povraćaja kapitala. Inflacioni nizovi. Neuniformni novčani nizovi. Određivanje vrednosti investicija. Metoda sadašnje vrednosti. Metoda godišnje vrednosti. Metoda buduće vrednosti. Metoda interne stope povraćaja kapitala. Metoda perioda otplate. Benefit/cost metoda. Amortizacija osnovnih sredstava. Metoda ubrzane amortizacije. Pravolinijska amortizacija. SYD amortizacija. Prognoza opterećenja. Metode za prognozu opterećenja. Metoda najmanjih kvadrata. Proračun za razne funkcije. Disperzioni dijagram. Estimacija pomoću korelacione jednačine. Proračun korelacionih jednačina. Planiranje izvora. Metoda procenta rezerve. Metoda gubitka najvećeg generatora. Metoda očekivanog gubitka opterećenja (LOLP). Maksimalna veličina instalisanog generatora. Ekonomična veličina instalisanog generatora. Simulacija proizvodnje izvora. Dijagram opterećenja. Jedinični troškovi goriva. Jedinični troškovi generatora. Dinamičko programiranje. Belmanov princip optimalnosti. Karakteristike hidroelektrana važne za planiranje. Karakteristike termoelektrana važne za planiranje. Dijagram snaga/energija. Ograničenja mreže važna za planiranje. LOLP metoda. Osnove teorije verovatnoće. Osnove koncepta pouzdanosti. Izračunavanje statičke pouzdanosti izvora. Tabele ispada. Promene rizika sa promenom opterećenja sistema. Promene rizika sa promenom instalisane snage sistema. Ispadi komponenata mreže. Pouzdanost složenog sistema. Planiranje mreže elektroenergetskog sistema. Statička sigurnost. Metode za planiranje mreža elektroenergetskog sistema. DC proračun tokova snaga. Metoda sukcesivnog širenja mreže. Metoda osetljivosti. Indeks efikasnosti. Simulacija pogona mreže. Mere za otklanjanje preopterećenja. Gubici u sistemu. Metode približnog proračuna gubitaka. Uporedna procena gubitaka, prognoza opterećenja i procena instalisane snage izvora. Elektroenergetski sistem u radu deregulisanog tržišta snage i energije. Mreža otvorenog pristupa.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura

Planiranje elektroenergetskih sistema

Ivan A. Škokljev: Planiranje elektroenergetskih sistema - problemi, pitanja i odgovori iz odabranih oblasti

Fajlovi

Ivan ŠKOKLJEV \'Planiranje elektroenergetskih sistema\'

Ivan ŠKOKLJEV_...kih sistema.pdf | Veličina fajla: 122.4 KB | Preuzmi fajl

Planiranje

Planiranje.zip | Veličina fajla: 3.2 MB | Preuzmi fajl

SADRZAJ_Pojmovnik

2. SADRZAJ_Pojmovnik
SADRZAJ_Pojmovnik.pdf | Veličina fajla: 42.73 KB | Preuzmi fajl

Uvod

Uvod.pdf | Veličina fajla: 61.02 KB | Preuzmi fajl

1. Inzenjerska ekonomija

1. Inzenjerska ekonomija.pdf | Veličina fajla: 460.08 KB | Preuzmi fajl

2. Prognoza potrosnje

2. Prognoza potrosnje.pdf | Veličina fajla: 171.36 KB | Preuzmi fajl

3. Planiranje izvora

3. Planiranje izvora.rar | Veličina fajla: 403.37 KB | Preuzmi fajl

4. Elementi pouzdanosti_LOLP metoda

4. Elementi pou...LOLP metoda.rar | Veličina fajla: 364.58 KB | Preuzmi fajl

5. Planiranje mreža

5.Planiranje mreža.rar | Veličina fajla: 449.56 KB | Preuzmi fajl