Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Opšta energetika
Šifra predmeta:
13E023OPE
Godina:
III godina
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

1. Energija, energetika i održivost. Planiranje u energetici i zaštita životne sredine. Opšta energetika - osnovne energetske kategorije. Mogućnosti konverzije. Planiranje razvoja - održivi razvoj. Globalno zagrevanje. 2. Ugalj i gas. Neobnovljivi izvori energije, podela. Ugalj, poreklo i nastanak. Podela ugljeva. Toplotna moć. Rezerve, proizvodnja, potrošnja, trgovina. Rezerve. Karakteristike uglja. Sagorevanje. Prerada. Koksni i gradski gas. Ekologija. Termoelektrane. Termoelektrane na ugalj. Termodinamički ciklusi. Termoelektrane na vodenu paru (poređenje: fototermičke solarne termoelektrane). Održiva proizvodnja termoelektrane. Toplotna rata. Efikasnost. Gasne termoelektrane. IGCC. CHP i  termoelektrane sa HRSG. Kogeneracija. Piroliza. Gasifikacija. Fischer-Tropsch proces. 3. Nafta i gas. Nastanak i sastav. Svetsko tržište nafte. Rezerve nafte i prirodnog gasa. Klasifikacija rezervi. Lociranje nalazišta, bušenje, vađenje nafte. Distribucija i potrošnja. Prerada nafte. Rafinerijski gasovi. Uljni škriljci i bitumenozni pesak. Nafta nestaje? Geopolitička strana naftog i gasnog pitanja. 4. Vetroenergetika, pojmovnik, studija izvodljivosti.  Snaga vetra. Studija izvodljivosti. Pojmovnik vetroenergetike. Primena programskih alata u vetroenergetici, prema Pojmovniku. 5. Vetroenergetika, srednja brzina vetra u modelima sa verovatnoćom. Srednja brzina vetra. Funkcija gustine verovatnoće. PDF raspodela Weibull i Rayleigh. Maksimalna električna snaga vetrogeneratora (Betz-ov zakon). 6. Vetroenergetika, ekonomija vetrogenerisanja. Spreadsheet proračuni energije vetrogeneratora. Faktor kapaciteta. Ekonomija vetrogenerisanja. Autonomni rad vetrogeneratora. Farma vetrogeneratora. Inženjerska ekonomija za Opštu energetiku. Ispitni zadaci. 7. Solarna energetika. Sunce - energetski resurs. Principi i klasifikacija solarne tehnologije. Tehnologija bazirana na fototermičkom delovanju Sunca. Merenje i optimalno korišćenje insolacije. Ekonomija solarne energetike. Fotonaponska (PV) solarna tehnologija. Insolacija u Srbiji. 8. Energetika obnovljivih izvora - odabrana poglavlja. Biomasa i biogas. Kogeneracija na biomasu - studija izvodljivosti. CHP tehnologija na biomasu. Grejanje na biomasu. Gorivna ćelija. Geotermalna energija i tolpotna pumpa. Male hidroelektrane i potencijal Srbije. 9. Rešeni problemi sa vežbanja.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi

Prvo predavanje

1..pptx | Veličina fajla: 9.32 MB | Preuzmi fajl

Drugo predavanje

2.pptx | Veličina fajla: 2.53 MB | Preuzmi fajl

Treće predavanje

3..pptx | Veličina fajla: 2.58 MB | Preuzmi fajl

Četvrto predavanje

4.pptx | Veličina fajla: 5.8 MB | Preuzmi fajl

solar

5.pdf | Veličina fajla: 2.86 MB | Preuzmi fajl

geotermal

6.pptx | Veličina fajla: 3.59 MB | Preuzmi fajl

biomasa

7.pptx | Veličina fajla: 2.49 MB | Preuzmi fajl

vodonik

8.pptx | Veličina fajla: 2.5 MB | Preuzmi fajl

energetska efikasnost

9.pptx | Veličina fajla: 7.64 MB | Preuzmi fajl

Vežbe 1

OPE Vezbe 1.pdf | Veličina fajla: 1.42 MB | Preuzmi fajl

nuklear

10.pdf | Veličina fajla: 3.98 MB | Preuzmi fajl

Računarske vežbe - EnergyPLAN

ENERGYPLAN.pdf | Veličina fajla: 3.46 MB | Preuzmi fajl

OPE vežbe 2

OPE Vezbe 2.pdf | Veličina fajla: 796.13 KB | Preuzmi fajl

OPE vežbe 1

OPE-vežbe1.ppt | Veličina fajla: 1.69 MB | Preuzmi fajl

OPE vežbe 2

OPE-vežbe2.ppt | Veličina fajla: 1.51 MB | Preuzmi fajl

OPE vežbe 3

OPE-vežbe3.ppt | Veličina fajla: 1.81 MB | Preuzmi fajl