Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme

Дводневна студентска стручна екскурзија

17.05.2024

Више информација можете прочитати овде.

Predavanje: Izazovi i mogućnosti razvoja i dekarbonizacije elektroprivrede Srbije

25.03.2024

Prezentaciju sa predavanja održanog 19.03. možete preuzeti ovde.

Predavanje: Izazovi i mogućnosti razvoja i dekarbonizacije Elektroprivrede Srbije

14.03.2024

Pozivamo vas  na predavanje: Izazovi i mogućnosti razvoja i dekarbonizacije Elektroprivrede Srbije,  koje će održati u utorak 19. marta u 17 h u sali 61.

Predavanje će održati dr Vladimir M. Šiljkut, dipl. inž. el., šef Službe za pripremu novih ulaganja u TE, HE i OIE u AD EPS.

EPS AD raspisao konkurs za dispečere i spot trgovce

13.02.2024

Akcionarsko društvo „Elektroprivreda Srbije“ raspisalo je konkurs za tri
inženjera za replaniranje i operativno energetsko upravlјanje – dispečere u
Sektoru za dispečersko planiranje i upravlјanje proizvodnjom i za tri
stručna saradnika za kratkoročnu trgovinu – spot trgovce električnom
energijom u Sektoru za trgovinu na slobodnom tržištu.


 

I Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Crne Gore FLEKSIBILNOST ELEKTRODISTIRBUTIVNOG SISTEMA CRNE GORE, 10-13. jun 2024. Budva, Crna Gora

17.12.2023

PRVO OBAVEŠTENJE I POZIV ZA PISANJE RADOVA

Elektromreža Srbije - stipendije za studente

24.10.2023

Летња пракса у компанији Elnos Group

04.07.2023

Компанија Elnos Group позива студенте 3. године Електротехничког факултета, смер енергетика, да се пријаве на Конкурс за летњу праксу у нашој компанији. Концепт летње праксе прати примере и обилазак актуелних пројеката. Пракса ће бити организована у задњој недељи јула и првој недељи августа, и то једна недеља праксе ("теоријског дела") обавиће се у Бања Луци, а друга у Београду, као и поменути обилазак пројеката. Са једне стране, студенти ће имати прилику да виде како изгледа изградња, испитивање и пуштање у рад сложених електроенергетских објеката, а са друге стране имаће прилику да се упознају и повежу са својим колегама са других универзитета, као и са неким од професионалаца из компаније.  Пријавите се на hr@elnosgroup.com до 14.07.2023.

Конкурс праксе можете погледати овде.
Програм летње праксе можете погледати овде. 

RCM Technologies Engineering - predavanje i prezentacija

10.03.2023

RCM Technologies Engineering d.o.o. Beograd organizuje prezentaciju i predavanje 16. marta 2023. godine, u 13 h u sali 62, za zainteresovane studente osnovnih i postdiplomskih studija, saradnike i nastavnike energetskog smera Elektrotehničkog Fakulteta u Beogradu.

Cilj predavanja je:

a) Upoznavanje sa modernim smernicama u industriji Energetike, proizvodnje, prenosa, distribucije i to sa tačke gledišta komercijalnog učesnika na tržištu;

b) Predočavanje širine i obima mogućeg ličnog razvoja i napredovanja u struci, kako u zemlji, tako i u inostranstvu;

c) Dočara specifičnosti iz realnih projekata, kreativnosti rešenja, uzbuđenja u realizaciji, da demistifikuje procese i informiše o ljudskim, emotivnim i etičkim aspektima posla;

d) Niko nije sam, inženjeri rade timski, mi se ispomažemo i u vertikalnoj i horizontalnoj strukturi.

Više o predavanju možete pročitati ovde. 

36. Саветовање CIGRE Србија 2023

10.01.2023

             

Predavanje: Virtuelne elektrane - pojam, razlozi uvođenja, mogućnosti strukturiranja i upravljanja

23.11.2022

Predavač: dr Vladimir Šiljkut

Predavanje će biti održano u ponedeljak, 28.11.2022. godine, na ETF-u u učionici 55, sa početkom u 17:15.

Kratak sadržaj predavanja:

Pročitaj više

Дводневна студентска стручна екскурзија – ХЕ Ђердап

12.11.2022

У оквиру практичне наставе из предмета Електране и Интеграција ОИЕ у ЕЕС, планиран је дводневни стручни обилазак ХЕ Ђердап 1 и ХЕ Ђердап 2.  Полазак је планиран за 25.11. у 8 часова испред ЕТФ-а, а повратак за 26.11. око 20 часова.  Студенти који желе да присуствују овој стручној екскурзији треба да се пријаве на мејл vetar@etf.rs најкасније до 18.11.  У наслову мејла треба ставити само: име, презиме и број индекса. За обилазак се могу пријавити сви студенти Енергетике – трећа и четврта година и мастер. Број мјеста је ограничен капацитетом аутобуса. Уколико буде пријављен већи број студената, предност ће имати студенти који похађају (или су похађали) предмете Интеграција ОИЕ у ЕЕС и Електране.

Трошкови превоза и преноћишта у хотелу Београд у Неготину су финансирани од стране привредног друштва GSS – Global Substations Solutions из Београда.

ЕМС - стипендија за студенте

01.11.2022

ЕМС - стипендија за студенте

Prezentacija predmeta - Primenjena optimizacija u energetici

01.09.2022

Na ovom linku možete preuzeti prezentaciju predmeta Primenjena optimizacija u energetici.

20. rođendana Schneider Electric-a

07.04.2022

Povodom 20. rođendana Schneider Electric-a, 19.4., sa početkom u 11h, u zgradi
Tehničkih fakulteta u Beogradu organizujemo predavanje na temu “Održivost i šta
ostaje posle nas?”. Kao kompanija koja se već godinama nalazi među najodrživijim 
kompanijama u svetu,
Schneider Electric će ovom prilikom predstaviti kako primenjuje ideju održivosti na
razne sfere poslovanja, i kako je održivost implemetirana u rešenja i proizvode.
Predavanje je namenjeno studentima ETF-a, Arhitektonskog, Mašinskog i Građevinskog
fakulteta, kao i svim studentima koje zanima tema održivosti u tehničkim rešenjima.
Nakon predavanja, očekuje vas mini sajam rešenja kao i rođendansko zaslađenje 😊
Vidimo se!

Think Green hakaton

01.04.2022

Think green - otvorene prijave za studentski hakaton u oblasti zaštite životne sredine

Naučno-tehnološki park Beograd organizuje studentski Think Green hakaton u oblasti zaštite životne sredine od 13-15. aprila 2022. godine. Prijave su otvorene do 4. aprila.

Za najbolje timove obezbeđene su sjajne nagrade.

Предавање: Вишeнaмeнскo кoришћeњe хидрoпoтeнциjaлa кao мoгућa oпциja пeрспeктивнoг рaзвoja eлeктрoeнeргeтикe, приврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe у Србиjи

24.03.2022

Предавач: Др Владимир Шиљкут, саветник генералног директора ЈП ЕПС

Тема: "Вишeнaмeнскo кoришћeњe хидрoпoтeнциjaлa кao мoгућa oпциja пeрспeктивнoг рaзвoja eлeктрoeнeргeтикe, приврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe у Србиjи"

Место и време: Амфитеатар 65, понедељак, 28.3, у 17:30 h.

У увoднoм дeлу прeдaвaњa бићe истaкнут знaчaj oптимaлнoг кoришћeњa хидрoпoтeнциjaлa зa рaзвoj друштвa, с oсвртoм нa климaтскe прoмeнe и свe критичниje стaњe пo питaњу oбeзбeђивaњa дoвoљних кoличинa квaлитeтнe, питкe вoдe. Бићe дaт крaтaк увид у приликe у Србиjи, пo питaњу трeнутнoг стaњa хидрoпoтeнциjaлa и инфрaструктурних кaпaцитeтa, с нaглaскoм нa прoстoрну и сeзoнску нeуjeднaчeнoст рaспoлo​живoсти и упoтрeбљивoсти вoдних рeсурсa. С тим у вeзи, бићe дaт нaглaсaк нa нeoпхoднoст изгрaдњe сeзoнских aкумулaциja, штo je нa вaжнoсти дoдaтнo дoбилo у услoвимa пoслeдњe eнeргeтскe кризe и eкстрeмних пoрeмeћaja нa тржиштимa eнeргeнaтa,укључуjући и либeрaлизoвaнo тржиштe eлeктричнe eнeргиje. У другoм дeлу прeдaвaњa,кao примeр, бићe прикaзaнa и oбрaзлoжeнa суштинa идeje o изгрaдњи вишeнaмeнскoг хидрoсистeмa "Лим-Зaпaднa Moрaвa" и eфeкти кoje њeнa рeaлизaциja мoжe oбeзбeдити. У зaкључнoм дeлу прeдaвaњa бићe aпoстрoфирaн знaчaj и стрaтeшкa вaжнoст jeднoг oвaквoг прojeктa зa свeукупни рaзвoj Србиje и унaпрeђeњe квaлитeтa живoтa њeних

Predavanje: Napredni softverski sistemi za upravljanje inteligentnih elektroenergetskih mreža

18.03.2022

Na predavanju Napredni softverski sistemi za upravljanje inteligentnih elektroenergetskih mreža upoznaćete se sa svim komponentama koje mora imati jedan softver za optimalno upravljanje elektroenergetskih mreža. U toku ovog predavanja upoznaćete se sa tim na koji način se dobija model mreže koji može sadržati nekoliko miliona čvorova i koji se izazovi sreću prilikom formiranja ovakvog modela, šta su SCADA sistemi i zašto oni predstavljaju srž svakog softvera, zašto je operatorima vrlo važno da što pre detektuju i otklone kvarovi u mreži i nakoji način im softver u tome može pomoći i konačno, na koji način se mogu koristiti napredne aplikacije za optimizaciju rada elektroenergetskih mreža.

Novi oglasi za posao u EMS AD

14.03.2022

Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije objavilo je javni poziv za 19 radnih mesta za koja tražimo 21 izvršioca. Ukoliko ste zainteresovani, ili znate nekoga kome je potreban posao u jednoj od najboljih energetskih kompanija u državi i regionu, pogledajte na sajtu www.ems.rs

Oglašeni poslovi su u organizacionim jedinicama Prenos, Upravljanje i tržište, Investicije i razvoj i Informaciono komunikacione tehnologije, a potrebni su radnici u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Zrenjaninu i Srbobranu. Ukoliko želite da postanete deo tima, a ispunjavate navedene uslove, potrebno je da dostavite CV elektronski, putem sajta Infostud, ili putem pošte Sektoru za razvoj ljudskih potencijala na adresu: .Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11, do isteka datog roka

Предавање: Техно-економске анализе у електроенергетици - основне поставке за практичну примену

09.12.2021

Позивамо студенте Енергетике да присуствују предавању на тему:

,,Техно-економске анализе у електроенергетици - основне поставке за практичну примену”

које ће одржати Др Влaдимир Шиљкут, дипл.инж.eл, Шeф Службe зa припрeму нoвих улaгaњa у TE, ХE и OИE у JП EПС.

Предавање ће бити одржано у уторак, 21. 12, у термину 14 – 15 h у сали 65. 

Резиме предавања:

Циљ предавања је да се студенти упознају са потребом и начинима спровођења анализа исплативости реализације пројеката у електроенергетици. Најпре ће бити указано на разлоге и мотиве изградње инвестиционих објеката - електроенергетских (ЕЕО: електрана, водова, трансформаторских станица, разводних постројења) и пратећих техничко-технолошких система. Студенти ће имати прилике да се упознају с врстама анализа и студија, као и са различитим нивоима инвестиционо-техничке документације, чија је израда неопходна током процеса реализације пројеката у електроенергетици.

Главна тема предавања су техно-економске анализе, па ће бити дат осврт на њихове врсте и биће детаљније објашњене методологије које се најчешће примењују у пракси. У оквиру тога, биће дат прегледни приказ могућих трошкова и добити, генерално и у зависности од врсте ЕЕО. Посебна пажња биће посвећена чињеници о променљивости вредности новца током времена и последичној потреби актуализације трошкова и добити. Описани принципи и методологије биће илустровани приказом и резултатима добијеним за конкретан пример једног, тренутно актуелног, пројекта, који има изузетан стратешки значај за електроенергетски систем Србије.

Konkurs za stipendiranje - AD Elektromreža Srbije

15.11.2021

Предавање: УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА И РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗГРАДЊЕ ВИСОКОНАПОНСКИХ МРЕЖА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА АСПЕКТЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

11.11.2021

У текућој школској години планирано је одржавање неколико гостујућих предавања која ће одржати инжењери из компаније Електромрежа Србије. Предавања ће обухвати главне аспекте инжењерске делатности оператора преносног система са циљем да приближе студентима енергетике савремене трендове и инжењерске изазове које намеће енергетска транзиција и интеграција обновљивих извора енергије.

 

Позивамо студенте Енергетике да присуствују предавању на тему:

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА И РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗГРАДЊЕ ВИСОКОНАПОНСКИХ МРЕЖА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА АСПЕКТЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

које ће одржати Нaдa Цурoвић, Eкспeрт зa мeђунaрoднe и рeгулaтoрнe пoслoвe

у oблaсти рaзвoja eлeктрoeнeргeтскoг систeмa и дугогодишњи руководилац Сектора за инвестиционе пројекте високонапонских водова.

Предавање ће бити одржано у уторак, 16. 11, у термину 14 – 16 h у сали 65. 


Predavanje: Dinamika savremenih elektroenergetskih sistema - Prof. dr Jovica Milanović, University of Manchester, UK

24.06.2021

U petak 25.06. u 15h biće održano online predavanje našeg gostućeg profesora Jovice Milanovića, profesora Univerziteta u Mančesteru, na temu "Dinamika savremenih elektroenergetskih sistema". Predavanju možete prsitupite na linku https://zoom.us/j/97059644872

 

Predavanje: Dekarbonizacija elektroenergetskih sistema zasnovanih na fosilnim gorivima – izazovi, mogućnosti i uloga učešća potrošačke strane

21.05.2021

U ponedeljak 24.5. u 17h u sali 65 Dr Vladimir Šiljkut, dipl.inž.el., Šef Službe za pripremu novih ulaganja u TE, HE i OIE u JP EPS održaće  predavanje na temu "Dekarbonizacija elektroenergetskih sistema zasnovanih na fosilnim gorivima –  izazovi, mogućnosti i uloga učešća potrošačke strane". 

Schneider Electric - prezentacija i najava takmičenja SMARTUP

16.04.2021

Prezentacija kompanije Schneider Electric biće održana u ponedeljak, 19.4. 2021, u sali 65 sa početkom u 12:15. U okviru prezentacija biće najavljeno i takmičenje SMARTUP.

Više informacija se nalazi na linku:
https://www.etf.bg.ac.rs/sr/najave/2021/04/prezentacija-firme-i-takmicenja-smartup

 

 

CIGRE 2021

08.02.2021

35. саветовање CIGRE Србија одржаће се од 03. до 07. октобра 2021. године. За студенте ауторе радова ће бити обезбеђено присуствовање саветовању. Важни датуми су следећи:

1. Пријава радова (наслова и кратког садржаја рада) се врши преко електронског обрасца са интернет портала CIGRE Србија (http://www.cigresrbija.rs/savetovanja.html) до 22. марта 2021.

2. Обавештење о прихватању пријава радова (наслова и кратког садржаја рада), са Упутством за писање радова и Обрасцем-изјавом о ауторским правима, аутори ће добити до 05. априла 2021.

3. Предаја радова до 10. јуна 2021.

4. Рецензије радова до 10. јула 2021

5. Коначне верзије радова и извештаји стручних известилаца до 15. августа 2021. године.

Otvorene prijave za Danube Energy+: program za mlade inovatore u najranijim fazama u oblasti energetike

06.02.2020

Sve informacije vezane za prijavu možete videti  na https://startit.rs/otvorene-prijave-za-danube-energy-program-za-mlade-inovatore-u-najranijim-fazama/

Prijave za program su otvorene do 28. februara.

ELEKTRIJADA 2019

16.06.2019

Na takmičenju studenata elektrotehnike, ELEKTRIJADA 2019 - Sunčev Breg, Bugarska, studenti Smera za elektroenergetske sisteme su ostvarili odlične rezultate na takmičenjima iz Analize elektroenergetskih sistema i Obnovljivih izvora energije.


Na takmičenju iz Analize elektroenergetskih sistema studenti su osvojili:

- PRVO mesto u ekipnoj konkurenciji:

1. Stevan Jokić
2. Marko Kamatović
3. Nemanja Stanojević

- TREĆE mesto u ekipnoj konkurenciji:

1. Vladimir Antonijević
2. Luka Trajković
3. Mila Marković

- Dva PRVA mesta u pojedinačnoj konkurenciji:

1. Vladimir Antonijević
1. Stevan Jokić


Na takmičenju iz Obnovljivih izvora energije studenti su osvojili

- PRVO mesto u ekipnoj konkurenciji:

1. Stevan Jokić
2. Dejan Mršević
3. Tamara Đurić

- PRVO, DRUGO i TREĆE mesto u pojedinačnoj kokurenciji:

1. Stevan Jokić
2. Dejan Mršević
3. Tamara Đurić


CIGRE 2019

31.01.2019

Дводневна студентска стручна екскурзија из предмета Електране и предмета Интеграција обновљивих извора у ЕЕС

06.11.2018

   

Tribina povodom 60 godina prenosa električne enrgije

11.06.2018

Obaveštavam Vas da će se u ponedeljak, 18.06.2018, u amfiteatru "Lola"
organizovati tribina povodom 60 godina prenosa električne enrgije.

     

Elektrijada 2018

29.05.2018

Na takmičenju studenata elektrotehnike, ELEKTRIJADA 2018 - Budva, studenti Smera za elektroenergetske sisteme su ostvarili odlične rezultate na takmičenjima iz Analize elektroenergetskih sistema i Obnovljivih izvora energije.

Na takmičenju iz Analize elektroenergetskih sistema studenti su  osvojili PRVO i DRUGO pojedinačno mesto, kao i PRVO u ekipnoj konkurenciji:

 1. Miloš Stambolić
 2. Tamara Đurić
 3. Marko Kamatović

Na takmičenju iz Obnovljivih izvora energije studenti su osvojili PRVO i DRUGO mesto u pojedinačnoj konkurenciji, kao i PRVO mesto u ekipnoj konkurenciji:

 1. Lazar Mlađenović
 2. Dragana Vujanović
 3. Nenad Đalović

Stručna praksa za studente Elektrotehničkog fakulteta u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

25.05.2018

Obaveštavamo studente  da je otvoren konkurs za obavljanje stručne prakse za studente Univerziteta u Beogradu u preduzećima, kompanijama, agencijama, upravama i sektorima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Program prakse se realizuje u tri ciklusa tokom školske godine, a u okviru drugog ciklusa za studente Elektrotehničkog  fakulteta obezbeđeno je 27 mesta za stručnu praksu. Konkurs je otvoren do 17. juna 2018. Prijavljivanje se vrši isključivo elektronskim putem na portalu www.studentskapraksa.com.

Financing Renewable Energy Projects

11.05.2018

U okviru nastave iz predmeta Obnovljivi izvori energije i Elektrane biće održano predavanje:

Financing Renewable Energy Projects

Predavači:

Marijan Rancic, energy specialist

Dimitar Dimitrovski, legal specialist

International Finance Corporation, WorldBank Group

Vrijeme: 16.05.2018. u 18 sati, sala 56

Abstract: Renewable energy projects, especially in developing countries, face numerous challenges from the institutional, policy and regulatory level to the market and project level which can hamper the development and uptake of renewable energy. Eessentially, all projects go through four distinct phases: development,financing, implementation and operation. Strong equity sponsors supported by debt is a key driver through the first two phases. However, lack of market transparency,lack of financing and experience in project development, and lack of relevant information on regulations, markets and resource availability is something that could deraill development and financing and could led to a lack of bankable projects.

Predavanje će biti srpskom jeziku.

Praksa u JP EPS

08.05.2018

U skladu sa Sporazumom o saradnji, JP EPS i Elektrotehničkog fakulteta, i ove godine pozivamo studente da ostvare praksu u ograncima JP EPS.

Za eventualna pitanja obratiti se:

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
KORPORATIVNI POSLOVI
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE
www.eps.rs<http://www.eps.rs/>

Stručna praksa za studente Elektrotehničkog fakulteta u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

14.01.2018

Obaveštavamo vas da je otvoren konkurs za obavljanje stručne prakse za studente Univerziteta u Beogradu u preduzećima, kompanijama, agencijama, upravama i sektorima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Program prakse će se realizovati u tri ciklusa tokom školske godine, a u okviru prvog ciklusa za studente Elektrotehničkog  fakulteta  obezbeđenoje 30  mesta za stručnu praksu (koliko će biti i u drugom i trećem ciklusu). Konkurs je otvoren do 22. januara, a ostale informacije i način prijavljivanja možete pročitati ovde.

Konkurs za posao

25.12.2017

Kompanija Centar za koordinaciju sigurnosti SCC d.o.o. Beograd raspisuje konkurs za 5 inženjera energetike za radno mesto: Operativno - razvojni inženjer. Poslovi se odnose na operativno planiranje rada prenosnog sistema u regionu Jugoistočne Evrope. Detalji konkursa se mogu naći ovde.

Stručna ekskurzija DMS NS - Spisak studenata

01.12.2017

Spisak studenata koji putuju na jednodnevnu stručnu posetu Schneider Electric DMS-u iz Novog Sada možete preuzeti ovde. Planirani polazak je u  petak 15.12.2017 u 10:30h ispred zgrade ETF-a. Mole se studenti da dođu 10 minuta ranije. 

Komemoracija Dr IVANA ŠKOKLJEVA

06.10.2017

Obaveštavamo kolege, prijatelje, saradnike i studente Elektrotehničkog fakulteta da će se komemoracija povodom smrti

 

Dr IVANA ŠKOKLJEVA,

redovnog profesora Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

 

 

koji je preminuo 27. septembra 2017. godine, održati u utorak, 10. oktobra 2017. godine sa početkom u 12:00 časova u amfiteatru br. 56 na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 73.

Dr Ivan Škokljev, redovni profesor je preminuo

29.09.2017

 
Sa žaljenjem vas obaveštavamo da je naš profesor Ivan Škokljev preminuo 27.9.2017. godine. Sahrana će se obaviti u ponedeljak, 2.10.2017. godine u 13:00 h na Novom groblju, opelo je u 12:30h.
 
Dr Ivan Škokljev, redovni profesor, rođen je u Beogradu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na beogradskom Univerzitetu (BU), na Elektrotehničkom fakultetu (ETF), na smeru Elektroenergetski sistemi (EES). Od 2003. godine je u zvanju redovnog profesora BU. U procesu nastave održavao je vežbe u laboratoriji i na tabli, a potom i predavao na ETF-u, kao i na fakultetima u Jagodini i Banjaluci. Njegovo stručno interesovanje obuhvatalo je oblasti planiranja i eksploatacije elektroenergetskih sistema, tržišta električne energije i deregulacije, teorije električnih kola. Posebno se bavio teorijom proračuna tokova snaga u velikim prenosnim mrežama elektroenergetskog sistema. Njegovi proračuni nalaze primenu u oblastima sigurnosti, pouzdanosti, kao i uslovima rada mreže u deregulisanom okruženju. Dobitnik je Savezne nagrade za magistarski rad „Vratislav Bedjanič“ (Slovenija). Autor je više od sto četrdeset referenci i to radova u međunarodnim i domaćim časopisima, na međunarodnim i domaćim stručnim skupovima i konferencijama (dva priznanja CIGRE), knjiga, udžbenika i monografija. Radovi u međunarodnim časopisima su više puta citirani. Publikovana metoda iz doktorata I. Škokljeva pokazala se kao najbolja, od četiri u poređenju, u Electrical Power and Energy Systems (Vol.19, No.8, 1997, pp.511-518), u članku autora C.A.Castro i C.A.F.Murari, “Comparison of Compensation Methods Applied to the Analysis of Topological Changes in Electrical Networks”. Metode u tom radu, poznatih autora: 1. Stott, 2. Balu, 3. Mazi, Wollenberg, Hesse, među kojima je 4. I. Škokljev (SENS), testirane su na četiri mreže elektroenergetskih sistema. Rukovodio je izradom i odbranom više desetina diplomskih i master radova. Učestvovao je u izradi i u komisijama za odbranu više magistratura i doktorata. 

Elektrijada 2017

05.06.2017

Na takmičenju studenata elektrotehnike, ELEKTRIJADA 2017 - Budva, studenti Smera za elektroenergetske sisteme su ostvarili odlične rezultate na takmičenjima iz Analize elektroenergetskih sistema i Obnovljivih izvora energije.

Na takmičenju iz Analize elektroenergetskih sistema studenti su u konkurenciji 42 takmičara (14 ekipa) osvojili PRVO i DRUGO mesto u ekipnoj konkurenciji, kao i prva tri mesta u pojedinačnoj konkurenciji:

 1. Žarko Koprivica
 2. Darko Vasić
 3. Nikola Vojvodić

Na takmičenju iz Obnovljivih izvora energije studenti su u konkurenciji 36 takmičara (12 ekipa) osvojili PRVO i DRUGO mesto u ekipnoj konkurenciji, kao i prva tri mesta u pojedinačnoj konkurenciji:

 1. Nikola Micić
 2. Ana Lepović
 2. Darko Vasić

Pročitaj više

ELEKTRIJADA 2017

23.03.2017

Mole se svi studenti koji su zainteresovni za takmičenja iz predmeta:

Analiza EES-a i Obnovljivi izvori energije

da se jave na mail dobric@etf.rs i kotur@etf.rs.

Rok za prijavu je 31.3.2017. 

Stručna ekskurzija DMS NS - Polazak 16.12.2016. u 8:50 ispred ETF-a

25.11.2016

Spisak studenata master studija modula Elektroenergetski sistemi koji putuju na jednodnevnu stručnu posetu Schneider Electric DMS-u iz Novog Sada možete videti ovde. Polazak je u  petak 16.12.2016 u 9h ispred zgrade ETF-a. Mole se studenti da dođu 10 minuta ranije. 

MedPower 2016

01.11.2016

Svi studenti koji su se prijavili će svoje propusnice moći da preuzmu tokom trajanja konferencije u hotelu Metropol Palace na pultu za registraciju.

Raspored konferencije možete pogledati ovde.

Elektrijada 2016

13.02.2016

Elektrijada 2016 će se održati u periodu od 12. do 17. maja 2016. godine u Riminiju, Italija.

Prijave studenata za takmičenja počinju 14.2.2016. i trajaće do 23.2.2016. godine.

Molimo sve studente zainteresovane za takmičenja iz ANALIZE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA i OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE da se prijave putem sajta Elektrijade. 

SDEWES 2016

15.01.2016

Obaveštavaju se zaposleni i studenti Katedre za EES o SDEWES konferencijji koja će se od 15. do 18. juna 2016. godine održati u Piranu, Slovenija, i pozivaju se da učestvuju u specijalnoj sesiji posvećenoj inteligentnim elektroenergetskim mrežama.

http://www.piran2016.sdewes.org/special.php#SS4

Elektrijada 2015

01.06.2015

Na takmičenju studenata elektrotehnike, ELEKTRIJADA 2015 - Bečići, studenti Smera za elektroenergetske sisteme su ostvarili izvanredne rezultate.

Takmičeći se u dve naučne discipline, Analiza elektroenergetskih sistema i Obnovljivi izvori energije, u konkurenciji od 10 ekipa (30 takmičara) naši studenti su osvojili PRVO i DRUGO mesto u ekipnoj konkurenciji, kao i PRVO i DRUGO  mesto u pojedinačnoj konkurenciji.

Stručna ekskurzija

22.12.2014

HE Đerdap i solarna elektrana u Kladovu

    

ELEKTRIJADA 2014

13.05.2014

Na takmičenju studenata elektrotehnike, ELEKTRIJADA 2014 - Balaton, studenti Smera za elektroenergetske sisteme su ostvarili izvanredne rezultate.

Takmičeći se u dve naučne discipline, Analiza elektroenergetskih sistema i Obnovljivi izvori energije, u konkurenciji od 11 ekipa (33 studenta) naši studenti su osvojili PRVO i DRUGO mesto u ekipnoj konkurenciji, kao i PRVO, DRUGO i TREĆE mesto u pojedinačnoj konkurenciji.

Pročitaj više

Teme završnih radova

03.02.2014

Studenti mogu izabrati teme završnih diplomskih i master radova sa spiska koji je odobrila Katedra za EES.

Za sve teme koje su van predloženog spiska mora se dobiti posebno odobrenje Katedre za EES.

Poziv za stipendije kompanije Schneider Electric

13.11.2019

Novi program stipendiranja

Kompanija Schneider Electric DMS NS objavljuje prvi ciklus novog programa stipendiranja, koji je u potpunosti nezavisan od programa praksi, odnosno ne zahteva prethodno angažovanje studenata na istoj.

Kako je program osmišljen?

Ovaj program je osmišljen tako da pruži podršku najboljim studentima u fakultetskim izazovima i dodatno ih motiviše da budu proaktivni i uspešni tokom studiranja. Kao kompanija koja godinama prepoznaje i nagrađuje znanje, rad i obrazovanje, sa velikim entuzijazmom i verom u najbolje buduće IT stručnjake, iste želimo da, pažljivo biranim programom, podstaknemo i inspirišemo u postizanju ličnih i profesionalnih ciljeva.

U toku jedne godine, postoje dva ciklusa u trajanju od po šest meseci. Oba će biti promovisana na društvenim mrežama. Studenti koji se prijavljuju prvi put (prijave su dva puta godišnje) imaće priliku da apliciraju i priključe se novom programu stipendiranja u našoj kompaniji. Nakon svakog ciklusa, ukoliko stipendisti zadrže iste kriterijume i svojom motivacijom i zalaganjem ostave pozitivan utisak na mentore,  automatski će se pridružiti sledećem ciklusu.

Šta nudimo?

-Razmenu znanja i iskustava direktno sa mentorima
-Priliku da svoje formalno obrazovanje primeniš na praktičnim primerima
-Stipendiju
-Nakon završetka školovanja mogućnost da svoju karijeru započneš u kompaniji Schneider Electric DMS NS

Uslovi za prijavu:

•    Da si upisao drugu, treću ili četvrtu godinu akademskih ili master studija u akademskoj 2019/2020 godini, tehničkih odeljenja na sledećim fakultetima: 

1.    Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
2.    Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
3.    Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
4.    Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu 

•    Prosek ≥ 8.50 (sa osnovnih ili master studija)

Prijavi se putem LINKA do 18.11.2019. godine.

CIGRE Srbija - konferencija

10.11.2016

Pozivaju se studenti da se prijave za 33. savetovanje CIGRE Srbija koje će se održati 5-8. juna 2017. na Zlatiboru.

Troškove prevoza, smeštaja i kotizacije za konferenciju snosi CIGRE Srbija za maksimalno 30 studenata.

Uslovi i kriterijumi:

 1. Mogu se prijaviti studenti odseka za energetiku (potvrda sa fakulteta ili preporuka profesora kao dokaz)
 2. Rok za prijavu je 31.3.2017.
 3. Rangiranje se vrši prema redosledu prijave
 4. Apsolutnu prednost imaju studenti koji su autori ili koautori radova za 33. savetovanje CIGRE Srbija 

 Više informacija na sajtu CIGRE Srbija ili putem maila: dobric@etf.rs; mileta@etf.rs

Pročitaj više

Galerija

01.02.2012

Novogodišnja proslava Katedre za EES.

Pročitaj više

Program stipendiranja - Velesstroй

18.11.2019

 

Vreme 19. novembar 2019. 14:00 15:00
Predavač Stanislav Poljak – Direktor komercijale i razvoja poslovanja; Vesna Tanasković – Rukovodilac odeljenja za obradu tenderske dokumentacije; HR tim Kompanije: Slavoljub Kostič, Sandra Živanov
Organizator Velesstroй
Mesto Sala 59, Elektrotehnički fakultet


Apstrakt predavanja:

Pozivamo sve zainteresovane redovne studente završnih godina osnovnih i master studija Elektrotehnike i računarstva, sledećih usmerenja: Energetika (osnovne studije) i Elektroenergetski pretvarači i Elektroenergetski sistemi (Master studije) da dođu na prezentaciju Programa Stipendiranja kompanije Velesstroй.

Studentima, koji uspešno prođu selekciju, Kompanija obezbeđuje:

 • Mesečnu stipendiju  – za period od 12 meseci
 • Predviđeni iznos stipendije:
  • 350 eura (za studente završne godine osnovnih studija)
  • 450 eura (za studente završne godine master studija)                                                                   
 • Period isplate stipendija od decembra 2019. godine do novembra 2020 godine
 • Stručnu praksu u ofisu Kompanije u Beogradu (u periodu od 2 meseca: jul i avgust)
 • Sigurno zaposlenje na građevinskim projektima Kompanije Velesstroй 

O kompaniji:

VELESSTROЙ – jedna od vodećih građevinskih kompanija u Ruskoj Federaciji u oblasti izgradnje objekata za preradu nafte i gasa, infrastrukturnih objekata za snabdevanje električnom energijom, kao i objekata opšte namene.

*predviđeno trajanje predavanja je 45 minuta + 15 minuta za pitanja studenata

**mesto predavanja se usaglašava u zavisnosti od raspoloživih sala i termina predavanja

Elektrijada 2016

19.05.2016

Na takmičenju studenata elektrotehnike, ELEKTRIJADA 2016 - Rimini, studenti Smera za elektroenergetske sisteme su ostvarili odlične rezultate na takmičenjima iz Analize elektroenergetskih sistema i Obnovljivih izvora energije.

Na takmičenju iz Analize elektroenergetskih sistema studenti su u konkurenciji 45 takmičara (15 ekipa) osvojili PRVO mesto u ekipnoj konkurenciji, kao i PRVO, DRUGO i TREĆE mesto u pojedinačnoj konkurenciji.

Na takmičenju iz Obnovljivih izvora energije studenti su u konkurenciji 33 takmičara (11 ekipa) osvojili PRVO i DRUGO mesto u ekipnoj konkurenciji, kao i DRUGO i TREĆE mesto u pojedinačnoj konkurenciji.

Pročitaj više

Vesti

GZD jun i predrok

18.06.2024

Rezultati. Studenti koji su zadovoljni poenima osvojenim na seminarskom radu, potrebno je da se jave na mejl rajic@etf.rs.

Kablovska tehnika-jun i predrok

18.06.2024

Rezultati. Pitanja slati na mejl rajic@etf.rs.

GMUE jun i predrok

18.06.2024

Rezultati. Pitanja slati na mejl rajic@etf.rs.

Relejna zaštita

18.06.2024

Rezultati ispita održanog 14.6.

Uvid u radove: četvrtak, 20.6, u 17h, kabinet 90.

Analiza EES-a 1

17.06.2024

Usmeni ispit u julskom roku će se održati u sledećim terminina: 24.06, 02.07. i 03.07.

Studenti koji imaju ispunjen uslov za izlazak na usmeni ispit  i žele da izađu u julskom ispitnom roku, moraju da se opredele za jedan od prva dva definisana termina, pri čemu se prijavljuje slanjem mejla na kristinadz@etf.rs najkasnije u petak, 20.06.