Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme

Predavanje: Virtuelne elektrane - pojam, razlozi uvođenja, mogućnosti strukturiranja i upravljanja

23.11.2022

Predavač: dr Vladimir Šiljkut

Predavanje će biti održano u ponedeljak, 28.11.2022. godine, na ETF-u u učionici 55, sa početkom u 17:15.

Kratak sadržaj predavanja:

U uvodnom delu predavanja će kratko biti objašnjen pojam i razlozi uvođenja tj.
kreiranja virtuelnih elektrana (engl. Virtual Power Plant, VPP).
Potom će biti dat pregled skorašnje naučno-stručne literature na ovu temu, i to o
VPP generalno, kao i poseban osvrt na kompozitne (kooperativne, kolaborativne) VPP.
U nastavku će biti izložen predlog agregacije kompozitne VPP čiji bi agregator ili
operator moglo da bude Javno preduzeće “Elektroprivreda Srbije” (EPS). Navešće se
razlozi za agregaciju upravljive potrošnje i viškova dispergovane proizvodnje koji
se očekuju u većem obimu, povećanjem broja kupaca-proizvođača (prosumers).
Biće detaljno izložena i objašnjena moguća, hijerarhijska struktura ove VPP, i to u
varijanti baziranoj na konceptu Industrial Internet of Things (IIoT). Takođe će biti
dat i kratak osvrt na alternativna rešenja upravljanja, npr. na ono koje bi bilo
bazirano na postojećoj telekomunikacionoj infrastrukturi EPS.
Prikazaće se funkcionalnosti i šire okruženje jedne ovakve, kompozitne VPP.
Biće dati rezultati grube, preliminarne procene troškova potrebnih hardverskih i
softverskih resursa za realizaciju ove kompozitne VPP, kao i prikaz tržišne
mogućnosti njene upotrebe i primeri benefita.
Potom će uslediti ilustracija moguće sheme za Big Data Analytics, imajući u vidu
ogroman broj podataka koji bi bio prikupljan tokom rada VPP.
Na kraju, ukazaće se na zakonska ograničenja u Srbiji koja stoje na putu
implementacije ideje o agregaciji VPP, a biće i prikazan primer jednog agregatora iz
okruženja i njegovog iskustva u uspostavljanju i upravljanju VPP.