Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme

Elektrijada 2017

05.06.2017

Na takmičenju studenata elektrotehnike, ELEKTRIJADA 2017 - Budva, studenti Smera za elektroenergetske sisteme su ostvarili odlične rezultate na takmičenjima iz Analize elektroenergetskih sistema i Obnovljivih izvora energije.

Na takmičenju iz Analize elektroenergetskih sistema studenti su u konkurenciji 42 takmičara (14 ekipa) osvojili PRVO i DRUGO mesto u ekipnoj konkurenciji, kao i prva tri mesta u pojedinačnoj konkurenciji:

 1. Žarko Koprivica
 2. Darko Vasić
 3. Nikola Vojvodić

Na takmičenju iz Obnovljivih izvora energije studenti su u konkurenciji 36 takmičara (12 ekipa) osvojili PRVO i DRUGO mesto u ekipnoj konkurenciji, kao i prva tri mesta u pojedinačnoj konkurenciji:

 1. Nikola Micić
 2. Ana Lepović
 2. Darko Vasić

At the competition of electrical engineering students, ELEKTRIJADA 2017 - Budva, students of Power Systems Department achieved excellent results in competitions from the Analysis of Electric Power Systems and Renewable Energy Sources.
 
In the competition from the Analysis of Electric Power Systems, students competed 42 competitors (14 teams), won the FIRST and SECOND place in the team competition, and the first three places in the individual competition:
 
  1. Žarko Koprivica
  2. Darko Vasić
  3. Nikola Vojvodić
 
At the competition from Renewable Energy Sources, students competed with 36 competitors (12 teams) and won the FIRST and SECOND place in the team competition, as well as the first three places in the individual competition:
 
  1. Nikola Micić
  2. Ana Lepović
  2. Darko Vasić