Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme

Članci

Predavanje: Planiranje zaštite od groma sa programom Hermi Shield

22.03.2023

RCM Technologies Engineering - predavanje i prezentacija

10.03.2023

RCM Technologies Engineering d.o.o. Beograd organizuje prezentaciju i predavanje 16. marta 2023. godine, u 13 h u sali 62, za zainteresovane studente osnovnih i postdiplomskih studija, saradnike i nastavnike energetskog smera Elektrotehničkog Fakulteta u Beogradu.

Cilj predavanja je:

a) Upoznavanje sa modernim smernicama u industriji Energetike, proizvodnje, prenosa, distribucije i to sa tačke gledišta komercijalnog učesnika na tržištu;

b) Predočavanje širine i obima mogućeg ličnog razvoja i napredovanja u struci, kako u zemlji, tako i u inostranstvu;

c) Dočara specifičnosti iz realnih projekata, kreativnosti rešenja, uzbuđenja u realizaciji, da demistifikuje procese i informiše o ljudskim, emotivnim i etičkim aspektima posla;

d) Niko nije sam, inženjeri rade timski, mi se ispomažemo i u vertikalnoj i horizontalnoj strukturi.

Više o predavanju možete pročitati ovde. 

36. Саветовање CIGRE Србија 2023

10.01.2023

             

Predavanje: Virtuelne elektrane - pojam, razlozi uvođenja, mogućnosti strukturiranja i upravljanja

23.11.2022

Predavač: dr Vladimir Šiljkut

Predavanje će biti održano u ponedeljak, 28.11.2022. godine, na ETF-u u učionici 55, sa početkom u 17:15.

Kratak sadržaj predavanja:

Pročitaj više

Дводневна студентска стручна екскурзија – ХЕ Ђердап

12.11.2022

У оквиру практичне наставе из предмета Електране и Интеграција ОИЕ у ЕЕС, планиран је дводневни стручни обилазак ХЕ Ђердап 1 и ХЕ Ђердап 2.  Полазак је планиран за 25.11. у 8 часова испред ЕТФ-а, а повратак за 26.11. око 20 часова.  Студенти који желе да присуствују овој стручној екскурзији треба да се пријаве на мејл vetar@etf.rs најкасније до 18.11.  У наслову мејла треба ставити само: име, презиме и број индекса. За обилазак се могу пријавити сви студенти Енергетике – трећа и четврта година и мастер. Број мјеста је ограничен капацитетом аутобуса. Уколико буде пријављен већи број студената, предност ће имати студенти који похађају (или су похађали) предмете Интеграција ОИЕ у ЕЕС и Електране.

Трошкови превоза и преноћишта у хотелу Београд у Неготину су финансирани од стране привредног друштва GSS – Global Substations Solutions из Београда.

ЕМС - стипендија за студенте

01.11.2022

ЕМС - стипендија за студенте

Prezentacija predmeta - Primenjena optimizacija u energetici

01.09.2022

Na ovom linku možete preuzeti prezentaciju predmeta Primenjena optimizacija u energetici.

20. rođendana Schneider Electric-a

07.04.2022

Povodom 20. rođendana Schneider Electric-a, 19.4., sa početkom u 11h, u zgradi
Tehničkih fakulteta u Beogradu organizujemo predavanje na temu “Održivost i šta
ostaje posle nas?”. Kao kompanija koja se već godinama nalazi među najodrživijim 
kompanijama u svetu,
Schneider Electric će ovom prilikom predstaviti kako primenjuje ideju održivosti na
razne sfere poslovanja, i kako je održivost implemetirana u rešenja i proizvode.
Predavanje je namenjeno studentima ETF-a, Arhitektonskog, Mašinskog i Građevinskog
fakulteta, kao i svim studentima koje zanima tema održivosti u tehničkim rešenjima.
Nakon predavanja, očekuje vas mini sajam rešenja kao i rođendansko zaslađenje 😊
Vidimo se!

Think Green hakaton

01.04.2022

Think green - otvorene prijave za studentski hakaton u oblasti zaštite životne sredine

Naučno-tehnološki park Beograd organizuje studentski Think Green hakaton u oblasti zaštite životne sredine od 13-15. aprila 2022. godine. Prijave su otvorene do 4. aprila.

Za najbolje timove obezbeđene su sjajne nagrade.

Предавање: Вишeнaмeнскo кoришћeњe хидрoпoтeнциjaлa кao мoгућa oпциja пeрспeктивнoг рaзвoja eлeктрoeнeргeтикe, приврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe у Србиjи

24.03.2022

Предавач: Др Владимир Шиљкут, саветник генералног директора ЈП ЕПС

Тема: "Вишeнaмeнскo кoришћeњe хидрoпoтeнциjaлa кao мoгућa oпциja пeрспeктивнoг рaзвoja eлeктрoeнeргeтикe, приврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe у Србиjи"

Место и време: Амфитеатар 65, понедељак, 28.3, у 17:30 h.

У увoднoм дeлу прeдaвaњa бићe истaкнут знaчaj oптимaлнoг кoришћeњa хидрoпoтeнциjaлa зa рaзвoj друштвa, с oсвртoм нa климaтскe прoмeнe и свe критичниje стaњe пo питaњу oбeзбeђивaњa дoвoљних кoличинa квaлитeтнe, питкe вoдe. Бићe дaт крaтaк увид у приликe у Србиjи, пo питaњу трeнутнoг стaњa хидрoпoтeнциjaлa и инфрaструктурних кaпaцитeтa, с нaглaскoм нa прoстoрну и сeзoнску нeуjeднaчeнoст рaспoлo​живoсти и упoтрeбљивoсти вoдних рeсурсa. С тим у вeзи, бићe дaт нaглaсaк нa нeoпхoднoст изгрaдњe сeзoнских aкумулaциja, штo je нa вaжнoсти дoдaтнo дoбилo у услoвимa пoслeдњe eнeргeтскe кризe и eкстрeмних пoрeмeћaja нa тржиштимa eнeргeнaтa,укључуjући и либeрaлизoвaнo тржиштe eлeктричнe eнeргиje. У другoм дeлу прeдaвaњa,кao примeр, бићe прикaзaнa и oбрaзлoжeнa суштинa идeje o изгрaдњи вишeнaмeнскoг хидрoсистeмa "Лим-Зaпaднa Moрaвa" и eфeкти кoje њeнa рeaлизaциja мoжe oбeзбeдити. У зaкључнoм дeлу прeдaвaњa бићe aпoстрoфирaн знaчaj и стрaтeшкa вaжнoст jeднoг oвaквoг прojeктa зa свeукупни рaзвoj Србиje и унaпрeђeњe квaлитeтa живoтa њeних