Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme

Članci

Predavanje: Napredni softverski sistemi za upravljanje inteligentnih elektroenergetskih mreža

18.03.2022

Na predavanju Napredni softverski sistemi za upravljanje inteligentnih elektroenergetskih mreža upoznaćete se sa svim komponentama koje mora imati jedan softver za optimalno upravljanje elektroenergetskih mreža. U toku ovog predavanja upoznaćete se sa tim na koji način se dobija model mreže koji može sadržati nekoliko miliona čvorova i koji se izazovi sreću prilikom formiranja ovakvog modela, šta su SCADA sistemi i zašto oni predstavljaju srž svakog softvera, zašto je operatorima vrlo važno da što pre detektuju i otklone kvarovi u mreži i nakoji način im softver u tome može pomoći i konačno, na koji način se mogu koristiti napredne aplikacije za optimizaciju rada elektroenergetskih mreža.

Novi oglasi za posao u EMS AD

14.03.2022

Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije objavilo je javni poziv za 19 radnih mesta za koja tražimo 21 izvršioca. Ukoliko ste zainteresovani, ili znate nekoga kome je potreban posao u jednoj od najboljih energetskih kompanija u državi i regionu, pogledajte na sajtu www.ems.rs

Oglašeni poslovi su u organizacionim jedinicama Prenos, Upravljanje i tržište, Investicije i razvoj i Informaciono komunikacione tehnologije, a potrebni su radnici u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Zrenjaninu i Srbobranu. Ukoliko želite da postanete deo tima, a ispunjavate navedene uslove, potrebno je da dostavite CV elektronski, putem sajta Infostud, ili putem pošte Sektoru za razvoj ljudskih potencijala na adresu: .Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11, do isteka datog roka

Предавање: Техно-економске анализе у електроенергетици - основне поставке за практичну примену

09.12.2021

Позивамо студенте Енергетике да присуствују предавању на тему:

,,Техно-економске анализе у електроенергетици - основне поставке за практичну примену”

које ће одржати Др Влaдимир Шиљкут, дипл.инж.eл, Шeф Службe зa припрeму нoвих улaгaњa у TE, ХE и OИE у JП EПС.

Предавање ће бити одржано у уторак, 21. 12, у термину 14 – 15 h у сали 65. 

Резиме предавања:

Циљ предавања је да се студенти упознају са потребом и начинима спровођења анализа исплативости реализације пројеката у електроенергетици. Најпре ће бити указано на разлоге и мотиве изградње инвестиционих објеката - електроенергетских (ЕЕО: електрана, водова, трансформаторских станица, разводних постројења) и пратећих техничко-технолошких система. Студенти ће имати прилике да се упознају с врстама анализа и студија, као и са различитим нивоима инвестиционо-техничке документације, чија је израда неопходна током процеса реализације пројеката у електроенергетици.

Главна тема предавања су техно-економске анализе, па ће бити дат осврт на њихове врсте и биће детаљније објашњене методологије које се најчешће примењују у пракси. У оквиру тога, биће дат прегледни приказ могућих трошкова и добити, генерално и у зависности од врсте ЕЕО. Посебна пажња биће посвећена чињеници о променљивости вредности новца током времена и последичној потреби актуализације трошкова и добити. Описани принципи и методологије биће илустровани приказом и резултатима добијеним за конкретан пример једног, тренутно актуелног, пројекта, који има изузетан стратешки значај за електроенергетски систем Србије.

Konkurs za stipendiranje - AD Elektromreža Srbije

15.11.2021

Предавање: УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА И РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗГРАДЊЕ ВИСОКОНАПОНСКИХ МРЕЖА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА АСПЕКТЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

11.11.2021

У текућој школској години планирано је одржавање неколико гостујућих предавања која ће одржати инжењери из компаније Електромрежа Србије. Предавања ће обухвати главне аспекте инжењерске делатности оператора преносног система са циљем да приближе студентима енергетике савремене трендове и инжењерске изазове које намеће енергетска транзиција и интеграција обновљивих извора енергије.

 

Позивамо студенте Енергетике да присуствују предавању на тему:

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА И РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗГРАДЊЕ ВИСОКОНАПОНСКИХ МРЕЖА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА АСПЕКТЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

које ће одржати Нaдa Цурoвић, Eкспeрт зa мeђунaрoднe и рeгулaтoрнe пoслoвe

у oблaсти рaзвoja eлeктрoeнeргeтскoг систeмa и дугогодишњи руководилац Сектора за инвестиционе пројекте високонапонских водова.

Предавање ће бити одржано у уторак, 16. 11, у термину 14 – 16 h у сали 65. 


Predavanje: Dinamika savremenih elektroenergetskih sistema - Prof. dr Jovica Milanović, University of Manchester, UK

24.06.2021

U petak 25.06. u 15h biće održano online predavanje našeg gostućeg profesora Jovice Milanovića, profesora Univerziteta u Mančesteru, na temu "Dinamika savremenih elektroenergetskih sistema". Predavanju možete prsitupite na linku https://zoom.us/j/97059644872

 

Predavanje: Dekarbonizacija elektroenergetskih sistema zasnovanih na fosilnim gorivima – izazovi, mogućnosti i uloga učešća potrošačke strane

21.05.2021

U ponedeljak 24.5. u 17h u sali 65 Dr Vladimir Šiljkut, dipl.inž.el., Šef Službe za pripremu novih ulaganja u TE, HE i OIE u JP EPS održaće  predavanje na temu "Dekarbonizacija elektroenergetskih sistema zasnovanih na fosilnim gorivima –  izazovi, mogućnosti i uloga učešća potrošačke strane". 

Schneider Electric - prezentacija i najava takmičenja SMARTUP

16.04.2021

Prezentacija kompanije Schneider Electric biće održana u ponedeljak, 19.4. 2021, u sali 65 sa početkom u 12:15. U okviru prezentacija biće najavljeno i takmičenje SMARTUP.

Više informacija se nalazi na linku:
https://www.etf.bg.ac.rs/sr/najave/2021/04/prezentacija-firme-i-takmicenja-smartup

 

 

CIGRE 2021

08.02.2021

35. саветовање CIGRE Србија одржаће се од 03. до 07. октобра 2021. године. За студенте ауторе радова ће бити обезбеђено присуствовање саветовању. Важни датуми су следећи:

1. Пријава радова (наслова и кратког садржаја рада) се врши преко електронског обрасца са интернет портала CIGRE Србија (http://www.cigresrbija.rs/savetovanja.html) до 22. марта 2021.

2. Обавештење о прихватању пријава радова (наслова и кратког садржаја рада), са Упутством за писање радова и Обрасцем-изјавом о ауторским правима, аутори ће добити до 05. априла 2021.

3. Предаја радова до 10. јуна 2021.

4. Рецензије радова до 10. јула 2021

5. Коначне верзије радова и извештаји стручних известилаца до 15. августа 2021. године.

Otvorene prijave za Danube Energy+: program za mlade inovatore u najranijim fazama u oblasti energetike

06.02.2020

Sve informacije vezane za prijavu možete videti  na https://startit.rs/otvorene-prijave-za-danube-energy-program-za-mlade-inovatore-u-najranijim-fazama/

Prijave za program su otvorene do 28. februara.