Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Digitalne relejne zaštite
Šifra predmeta:
13М021DRZ
Godina:
Master studije
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

Kratak sadržaj kursa:

1. Estimacija parametara signala u EES-u korišćenjem metode najmanjih kvadrata i Njutnove metode.

2. Detekcija kvarova sa primarnim i sekundarnim električnim lukom na nadzemnim vodovima.

3. Estimacija frekvencije niskofrekventnih signala korišćenjem metode najmanjih kvadrata, Fourier-ove metode i metode prolaska kroz nulu.

4. Numerički algoritmi za usmerene releje zasnovani na faznoj i amplitudskoj komparaciji.

 

Ispit:

Ispit se polaže pismeno i sastoji se iz: testa (20%) i teorijskih pitanja (80%).

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura

Algoritmi za digitalne relejne zaštite

Đurić M., Terzija V., Radojević Z., Đurišić Ž., Stojanović Z., Zubić S., Bajić V.: "Algoritmi za digitalne relejne zaštite", ETA, Beograd, 2012.

Fajlovi

Rokovi

Rokovi_test.zip | Veličina fajla: 331.21 KB | Preuzmi fajl

Drugi dio - prezentacija predavanja

drz - drugi dio.ppt | Veličina fajla: 8.95 MB | Preuzmi fajl