Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Prof. dr Zoran Stojanović, redovni profesor
Kabinet:
90
Telefon:
+381 11 3218-327
Lokal:
327
Fax:
+381 11 324 - 8681
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Biografija

Zoran N. Stojanović rođen je 22.07.1979. godine u Požarevcu. Osnovnu školu završio je 1994. godine u Braničevu, opština Golubac. Gimnaziju opšteg smera završio je 1998. godine u Svilajncu. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu – Energetski odsek upisao je 1998. godine. Diplomirao je 21.11.2003. godine na istom fakultetu, na smeru Elektroenergetski sistemi. Po završetku redovnih studija upisao je poslediplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu – smer Visokonaponska oprema i postrojenja, gde je 27.04.2009. godine odbranio magistarsku tezu pod nazivom "Procena stanja metaloksidnog odvodnika prenapona primenom metoda zasnovanih na analizi struje odvođenja pri radnom naponu mreže". Doktorsku disertaciju pod nazivom "Usmereni releji bazirani na digitalnom faznom komparatoru" odbranio je 11.06.2012. godine na istom fakultetu

Godinu dana radio je u projektnom birou Energoprojekt-Hidroinženjeringa kao stipendista. Od 27.12.2004. godine zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao asistent-pripravnik. U zvanje asistenta izabran je 13.10.2009. U zvanje docenta izabran je 04.02.2013.

Na Osnovnim studijama angažovan jeu izvođenju nastave iz predmeta Razvodna postrojenja i Relejna zaštita. Na Master studijama učestvuje u izvođenju nastave iz predmeta Digitalne relejne zaštite. Na doktorskim studijama angažovan je u izvođenju nastave iz predmeta Relejna zaštita postrojenja i mreža. Na Osnovnim i Master studijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci angažovan je na predmetima Zaštita u EES i Zaštita distributibnih i industrijskih postrojenja.

Poseduje licence Inženjerske komore Srbije za odgovornog projektanta elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona, kao i elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona.

Oblasti naučnoistraživačkog rada kojima se do sada bavio su relejna zaštita, razvodna postrojenja i monitoring i dijagnostika visokonaponskih postrojenja. Koautor je četiri udžbenika, pet radova publikovanih u međunarodnim časopisima, tri rada publikovana u domaćim časopisima, šest rada publikovana na međunarodnim konferencijama i četiri rada publikovana na domaćim konferencijama.

Dobitnik je godišnje nagrade Privredne komore Beograda za najbolju magistarsku tezu za 2009 godinu.

Recenzent je međunarodnog časopisa IET Science, Measurement & Technology.

Učestvovao je u izradi više studija i naučnih projekata, idejnih i glavnih elektro-projekata, kao i tehničkih kontrola.

Član je Studijskog komiteta C4 – Tehničke performanse EES, CIGRE Srbija.

Reference

Udžbenici i monografije nacionalnog značaja


 1. Stojković Z., Mikulović J., Stojanović Z., "Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici", Elektrotehnički fakultet, Akademska misao, Beograd, 2006.
 2. Đurić M., Terzija V., Radojević Z., Đurišić Ž., Stojanović Z., Zubić S., Bajić V., "Algoritmi za digitalne relejne zaštite", ETA, Beograd, 2012.
 3. Z. Stojanović, Z. Stojković., "Monitoring i dijagnostika metaloksidnih odvodnika prenapona", Elektrotehnički fakultet, Akademska misao, Beograd, 2014.
 4. Milenko Đurić, Zoran Stojanović, "Relejna zaštita", KIZ "CENTAR", Beograd, 2014.

Radovi publikovani u međunarodnim časopisima


 1. Z. Stojanovic, M. Djuric, "The algorithm for directional element without dead tripping zone based on digital phase comparator", Electric Power Systems Research, volume 81, issue2, pages: 377-383, February 2011.
 2. Z. Stojanović, M. Djurić, "An algorithm for directional earth-fault relay with no voltage inputs", Electric Power Systems Research, volume 96, pages: 144-149, February 2013.
 3. Z. Stojanović, Z. Stojković, "Evaluation of MOSA condition using leakage current method", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, volume 52, pages: 87-95, 2013.
 4. Zoran N. Stojanović, Milenko B. Djurić, "Table based algorithm for inverse–time overcurrent relay ", Journal of Electrical Engineering, volume 65, number 4, pages: 213-220, 2014.
 5. Goran Dobrić, Zoran Stojanović, Zlatan Stojković, "The application of genetic algorithm in diagnostics of metal-oxidesurge arrester", Electric Power Systems Research, volume 119, pages: 76-82, February 2015.

Radovi publikovani u zbornicima međunarodnih konferencija


 1. Z. Stojanović, "Novel solutions for directional earth-fault protection", Empowering Young Explorers (EYE), Lab Surfingworkshop, Belgrade, 11th-12th March, 2014.

Radovi publikovani u zbornicima regionalnih konferencija


 1. Z. Stojanović, M. Đurić, "Tabelarni algoritam za realizaciju prekostrujnog releja sa inverznom karakteristikom reagovanja", Simpozijum INFOTEH-JAHORINA, D-7 Jahorina, 2009.
 2. M. Forcan, Z. Stojanović, "Directional transverse differential current protection with no voltage inputs ", Symposium INFOTEH-JAHORINA, Energy Systems ENS-3, Jahorina, 2014.
 3. Dobrić G., Stojanović Z., Stojković Z., Savić M., "Modelovanje odvodnika prenapona primenom evolutivnih algoritama", Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014, Vol. 13, Ref. ENS-1-13, mart 2014, p.122-126.
 4. Rajić T., Stojanović Z., "Podužna diferencijalna zaštita vodova sa primenom automatskog ponovnog uključenja", Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2015, Ref. ENS-2-7, mart 2015.
 5. Forcan M., Stojanović Z., "Testiranje algoritama poprečne diferencijalne zaštite bez naponskih ulaza na trofaznom modelu EES-a", Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2015, Ref. ENS-2-9, mart 2015.

Radovi publikovani u domaćim časopisima


 1. G. Đukić, Z. Stojanović, "Modernizacija sistema zaštite i upravljanja hidroelektrane Đerdap 1", stručni rad UDK: 621.31.21, časopis Elektroprivreda, januar-mart 2005, broj 1, strana 39.
 2. Z. Stojković, Z. Stojanović, A. Jovanović, "Primena programskih alata u projektovanju elektroenergetskih sistema i instalacija za napajanje baznih stanica mobilnih i bežičnih sistema u telekomunikacijama", Telekomunikacije, novembar 2010, broj 6, strane: 18-28.
 3. Stojanović Z., Stojković Z., "Procena stanja metaloksidnog odvodnika prenapona primenom harmonijske analize struje odvođenja pri radnom naponu mreže", Elektroprivreda,broj 3, 2011, str. 287-295.

Radovi publikovani u zbornicima domaćih konferencija


 1. G. Đukić, M. Đurić, Z. Stojanović, D. Rakić, "Implementacija inverzne karakteristike reagovanja u okviru mikroprocesorske zaštite", 27. Savetovanje JUKO CIGRE, I B5-05, Zlatibor 2005.
 2. Z. Stojanović, Z. Stojković, "Procena stanja metaloksidnog odvodnika prenapona primenom metoda zasnovanih na analizi struje odvođenja pri radnom naponu mreže", 29. Savetovanju JUKO CIGRE, STK C4, Zlatibor, 2009.
 3. Stojanović Z., Stojković Z., "Procena stanja metaloksidnog odvodnika prenapona primenom harmonijske analize struje odvođenja pri radnom naponu mreže", 30. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-04, Zlatibor, 29. maj – 03. jun 2011.
 4. Z. Stojković, Z. Stojanović, "Procena stanja MOP-a primenom proširenog modela i harmonijske analize struje odvođenja pri radnom naponu mreže", 31. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-06, Zlatibor, 26. maj – 30. maj 2013.

Projekti i studije


 1. Idejni projekat, HE ĐERDAP II - revitalizacija i modernizacija sistema upravljanja, zaštite i monitoringa, Srbija, S&CG - 10x27,5MVA agregata, Energoprojekt-Hidroinženjering, Beograd, 2003.
 2. Idejni projekat, HE ĐERDAP I - revitalizacija i modernizacija sistema upravljanja, zaštite i monitoringa, Srbija, S&CG - 6x200MVA agregata, Energoprojekt-Hidroinženjering, Beograd, 2004.
 3. Glavni projekat, HE PERUĆICA - revitalizacija i modernizacija sistema upravljanja, zaštite i monitoringa, Crna Gora, S&CG - 5x40MVA i 2x65MVA agregata, Energoprojekt-Hidroinženjering, Beograd, 2004.
 4. Glavni projekat, HE ĐERDAP I - revitalizacija i modernizacija sistema upravljanja, zaštite i monitoringa, Srbija, S&CG - 6x200MVA agregata, Energoprojekt-Hidroinženjering, Beograd, 2004.
 5. Glavni projekt napajanja jednosmernim naponom upravljačko-komutacionog centra “Bežanija“ GSM mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d., II faza izgradnje, Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Telekom “Srbija” a.d., jun 2005.
 6. Glavni projekt napajanja jednosmernim naponom proširenja upravljačko-komutacionog centra “Novi Sad“ GSM mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d., II faza izgradnje, Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Telekom “Srbija” a.d., jul 2005.
 7. Glavni projekat napajanja uređaja proširenja upravljačko-komutacionog centra „Bežanija“ UMTS/GSM mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća „Telekom Srbija“ a.d., Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Telekom “Srbija” a.d., 2006.
 8. Glavni projekat napajanja uređaja proširenja 4 upravljačko-komutacionog centra „Železnik“ GSM mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća „Telekom Srbija“ a.d. - II faza izgradnje, Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Telekom “Srbija” a.d., 2006.
 9. Glavni projekt adaptacije TS 110 kV/ 35 kV “Vreoci” i dalekovodnih polja 110 kV broj 23 i 24 razvodnog postrojenja TE ''Kolubara'', Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Elektroprivreda Srbije, JP Rudarski basen Kolubara, DP Površinski kopovi, Baroševac, 2005-2007.
 10. Glavni projekat napajanja upravljačko-komutacionog centra “BEOGRAD” GSM /UMTS MREŽE “NOVI OPERATER” kompanije TOPNET d.o.o. (deo Mobilkom Austria grupe) - faza 0, jun 2007.
 11. Glavni projekat izgradnje upravljačko-komutacionog centra “PODGORICA” GSM /UMTS mreže Društva za telekomunikacije "MTEL" d.o.o. (napajanje uređaja), jun 2007.
 12. Glavni projekat napajanja upravljačko-komutacionog centra “BEOGRAD” GSM /UMTS MREŽE “VIP MOBILE” (deo Mobilkom Austria grupe) - faza 1, jun 2007.
 13. Glavni projekat napajanja upravljačko-komutacionog centra “Kragujevac” GSM /UMTS MREŽE “VIP MOBILE” (deo Mobilkom Austria grupe) - faza 1, jun 2007.
 14. Glavni projekat napajanja upravljačko-komutacionog centra "Novi Sad" GSM/UMTS mreže kompanije VIP Mobile d.o.o. (deo Mobilkom Austria grupe), 2007.
 15. Glavni projekat napajanja upravljačko-komutacionog centra “Niš” GSM /UMTS MREŽE “VIP MOBILE” (deo Mobilkom Austria grupe) - faza 1, jun 2007.
 16. Glavni projekat TS 35/6 kV "Nova toplana" 2, 3x4 MVA, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2007.
 17. Glavni projekt napajanja upravljačko-komutacionog centra “Užice“ GSM/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d., faza III, Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Telekom “Srbija” a.d., decembar 2007.
 18. Glavni projekt napajanja upravljačko-komutacionog centra “Kragujevac“ GSM /UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d., Proširenje 1, faza III, Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Telekom “Srbija” a.d., decembar 2007.
 19. Glavni projekt napajanja upravljačko-komutacionog centra “Novi Sad“ GSM /UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d., Proširenje 2, faza III, Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Telekom “Srbija” a.d., decembar 2007.
 20. Glavni projekat napajanja upravljačko-komutacionog centra "Bežanija" UMTS/GSM mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća "Telekom Srbija" a.d. - proširenje II (faza III), Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Telekom “Srbija” a.d., 2008.
 21. Glavni projekat napajanja upravljačko-komutacionog centra "Kruševac" UMTS/GSM mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća "Telekom Srbija" a.d. - faza III, Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Telekom “Srbija” a.d., 2008.
 22. Glavni projekat napajanja upravljačko-komutacionog centra "Niš" UMTS/GSM mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća "Telekom Srbija" a.d. – proširenje (faza III), Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Telekom “Srbija” a.d., 2008.
 23. Elaborat o merama za poboljšanje sistema napajanja telekomunikacione opreme upravljačko-komutacionog centra "Železnik" GSM mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća "Telekom Srbija" a.d.", Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2008.
 24. Glavni projekat napajanja proširenja 1 upravljačko-komutacionog centra “Kragujevac” GSM/UMTS mreže kompanije VIP Mobile d.o.o. (deo Mobilkom Austria grupe), Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2009.
 25. Projekat izvedenog objekta ugradnje transformatora T-2 u TS 110/35kV ,,Tamnava-Zapadno polje'' u Jabučju, Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac PD RB Kolubara, Lazarevac, 2011.
 26. Glavni projekat napajanja proširenja jezgra mobilne GSM/UMTS mreže predužeća "Telekom Srpske/M:Tel" a.d. – instalacija NG HLR/AUC/EIR Sistema, Elektrotehnički fakultet, 2011.
 27. Glavni projekat napajanja proširenja 3 upravljačko-komutacionog centra "Bežanija" UMTS/GSM mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća "Telekom Srbija" a.d., Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Telekom “Srbija” a.d., 2011.
 28. Glavni projekat napajanja proširenja 6 upravljačko-komutacionog centra "Železnik" GSM/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća "Telekom Srbija" a.d., Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Telekom “Srbija” a.d., 2011.
 29. Unapređena tehnička rešenja kompenzacije reaktivnih snaga sa eksperimentalnom karakterizacijom ključnog reaktivnog konzuma i sa prognozom budućih potreba u sistemu EPS-a, Projekt TR – 6645, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, Beograd, 2005-2007.
 30. Razvoj prostornog skenera magnetskog polja za dijagnostiku opreme u elektro-energetskim sistemima i zaštitu okoline, Projekt TR – 17031, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Beograd, 2008-2011.
 31. Inteligentne energetske mreže, Projekat III 42009, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, Beograd, 2011-2015.
 32. Razvoj sistema za merenje i analizu parametara kvaliteta električne energije baziranog na personalnom računaru, Elektrotehnčki fakultet, Beograd, Studija urađena za naručioca "Elektrosrbija" d.o.o. privredno društvo za ditribuciju električne energije, 2006-2008.
 33. Analiza ukupnih gubitaka u prenosnoj i distributivnim mrežama Srbije, Elektrotehnčki fakultet, Beograd, Studija urađena za naručioca JP "Nikola Tesla" termoelektrane, 2006-2007.
 34. .Idejni projekat racionalizacije potrošnje električne energije kompenzacijom reaktivne snage u mreži rudarskog basena Kolubara, Elektrotehnčki fakultet, Beograd, Studija urađena za naručioca JP "Elektroprivreda Srbije", 2012-2013.
 35. Primena prenaponske zaštite prenosnih nadzemnih vodova visokog napona u cilju smanjenja broja kvarova usled atmosferskih prenapona, Elektrotehnčki fakultet, Beograd, Studija urađena za naručioca JP "Elektroprivreda Srbije", 2012-2013.
 36. FP 7 - SEETSOC - South-East European TSO Challenges, Radni zadatak 11346, 2010-2012.
Literatura

Algoritmi za digitalne relejne zaštite

Đurić M., Terzija V., Radojević Z., Đurišić Ž., Stojanović Z., Zubić S., Bajić V.: "Algoritmi za digitalne relejne zaštite", ETA, Beograd, 2012.

Monitoring i dijagnostika metaloksidnih odvodnika prenapona

Z. Stojanović, Z. Stojković.: "Monitoring i dijagnostika metaloksidnih odvodnika prenapona", Elektrotehnički fakultet, Akademska misao, Beograd 2014.

Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici

Stojković Z., Mikulović J., Stojanović Z.: Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2006, str. 288.

Relejna zaštita

Milenko Đurić, Zoran Stojanović: "Relejna zaštita", KIZ CENTAR, Beograd2014.

Nastava

Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


 1. Razvodna postrojenja
 2. Relejna zaštita
 3. Projekat iz Razvodnih postrojenja
 4. Projekat iz Relejne zaštite

Master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


 1. Digitalne relejne zaštite

Doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


 1. Relejna zaštita postrojenja i mreža

Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci


 1. Zaštita u EES

Master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci


 1. Zaštita distributivnih i industrijskih postrojenja
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!