Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Distributivne i industrijske mreže
Šifra predmeta:
13E023DIM
Godina:
IV godina
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

Cilj predmeta 

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa koncepcijama, tehnologijama, planiranjem i eksploatacijom distributivnih i industrijskih mreža. Pored toga, neophodno je studente upoznati sa aspektima ekonomičnosti rada mreža, sa kvalitetom isporuke električne energije i graničnim termičkim režimima.   

Studenti će biti obučeni da samostalno rade na poslovima projektovanja, planiranja, analize i optimizacije distributivnih i industrijskih mreža srednjih veličina sa naglaskom na komjuterskim aplikacijama.

Sadržaj nastave         

Opšta razmatranja. Karakteristike potrošnje, faktor jednovremenosti, domaćinstvo kao element sistema. Industrijski potrošači. Principska rešenja mreža. Prognoza potrošnje. Proračun tokova snaga. Pouzdanost i sigurnost. Rekonfiguracija i gubici. Tehničko ekonomski aspekti. Ekonomsko opterećenje. Optimalni parametri mreže. Termički aspekti opterećivanja elemenata mreže. Kvalitet el. en. Regulacija napona. 

Studenti se obučavaju za samostalno rešavanje srednje složenih praktičnih zadataka iz distributivnih i industrijskih mreža i za korišćenje računara u okviru toga.

Literatura

  1. Nikola Rajaković, Dragan Tasić, Gojko Savanović: “Distributivne i industrijske mreže“, Beograd 2004.
  2. Nikola Rajaković, Dragan Tasić, Nebojša Arsenijević, Miodrag Stojanović: “Zbirka zadataka iz distributivnih i industrijskih mreža“, Beograd 2005.
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi

Pravila polaganja ispita u školskoj 2021/2022 godini

DIM - Pravila p...a 2021-2022.pdf | Veličina fajla: 131.66 KB | Preuzmi fajl

Formule

Formule_DIM.docx | Veličina fajla: 139.78 KB | Preuzmi fajl