Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Tehnika visokog napona 1
Šifra predmeta:
19Е023TVN
Godina:
III godina
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

Cilj predmeta 

Nastanak i parametri atmosferskih pražnjenja. Prostiranje talasa po vodovima i proračun atmosferskih prenapona. Sklopni prenaponi. Privremeni prenaponi. Zaštita elektroenergetskih objekata od prenapona. Koordinacija izolacije.

Ishod predmeta

Studenti stiču generalna znanja o uzrocima nastanka prenapona i posledicama njihovog dejstva. Studenti se osposobljavaju da vrše izbor uređaja za zaštitu i sprovedu koordinaciju izolacije elektroenergetskih objekata.

Sadržaj teorijske nastave

Fizika atmosferskih pražnjenja. Parametri pražnjenja. Prostiranje talasa po vodovima. Modelovanje elemenata EES. Uređaji za zaštitu od prenapona, konstrukcija, dejstvo, izbor. Opis i proračun sklopnih prenapona. Fizika nastanka privremenih prenapona i njihova procena. Koordinacija izolacije.

Sadržaj praktične nastave

Praktična nastava se izvodi rešavanjem problema analitičkim i numeričkim metodima u učionici i računskom centru.

Literatura

  1. Milan Savić, Zlatan Stojković : Tehnika visokog napona - atmosferski prenaponi, Monografija, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2001, str. 536.
  2. A. Haddad and D.F. Warne : Advances in high voltage engineering, IEE Power and Energy Series 40, IEE Publishing London, 2004., A. Haddad and D.F. Warne : Advances in high voltage engineering, IEE Power and Energy Series 40, IEE Publishing London, 2004.
  3. Milan Savić : Visokonaponski rasklopni aparati, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademiska misao, Beograd, 2004, str. 281.
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi

Računarske vežbe ATP EMTP

Racunarske vezbe ATP EMTP.pdf | Veličina fajla: 1.7 MB | Preuzmi fajl

Uvod

Uvod (1).PDF | Veličina fajla: 2.2 MB | Preuzmi fajl

Nastanak grmljavinskih aktivnosti

Nastanak grmlja...ivnosti (2).PDF | Veličina fajla: 2.31 MB | Preuzmi fajl

Mehanizam atmosferskih pražnjenja

Mehanizam atmos...znjenja (3).PDF | Veličina fajla: 3.34 MB | Preuzmi fajl

Prostiranje talasa

Prostiranje talasa (4).PDF | Veličina fajla: 5.36 MB | Preuzmi fajl

Modelovanje elemenata

Modelovanje elemenata (5).PDF | Veličina fajla: 4.33 MB | Preuzmi fajl

Pražnjenje u nadzemne vodove

Praznjenje u na... vodove (6).PDF | Veličina fajla: 3.55 MB | Preuzmi fajl

Zaštita od prenapona

Zastita od prenapona (7).PDF | Veličina fajla: 5.67 MB | Preuzmi fajl

Rizik kvara izolacije

Rizik kvara izolacije (8).PDF | Veličina fajla: 4.53 MB | Preuzmi fajl

Zadaci

1_Zadaci za pri...dmeta TVN 1.pdf | Veličina fajla: 2.16 MB | Preuzmi fajl

Raspored po casovima Predavanja TVN1

Raspored po cas...vanja TVN1.docx | Veličina fajla: 36.83 KB | Preuzmi fajl

Potrebne strane za II kolokvijum TVN1

Potrebne strane...k 2018 2019.pdf | Veličina fajla: 13.28 KB | Preuzmi fajl

Praznjenje u nadzemne vodove novo Sajt

5 Praznjenja u ...- novo Sajt.ppt | Veličina fajla: 1.37 MB | Preuzmi fajl

4 Modelovanje elemenata EES

4 Modelovanje elemenata EES.ppt | Veličina fajla: 4 MB | Preuzmi fajl

Parametri atmosferskog praznjenja - za sajt

2.3 Parametri a...a - Za sajt.ppt | Veličina fajla: 2.75 MB | Preuzmi fajl

Potrebne strane za I kolokvijum TVN1

Potrebne strane...k 2018 2019.pdf | Veličina fajla: 4.87 KB | Preuzmi fajl

4 Modelovanje elemenata EES

2_1_4 Modelovanje elemenata EES.ppt | Veličina fajla: 3.84 MB | Preuzmi fajl

Izbor metaloksidnog odvodnika prenapona

Izbor metaloksi... - za ispit.pdf | Veličina fajla: 1.09 MB | Preuzmi fajl

Nacin ocenjivanja TVN1 od 2015/2016

TVN1 Nacin ocenjivanja 2016.docx | Veličina fajla: 11.56 KB | Preuzmi fajl

Uvod Tehnika visokog napona 1

1. Uvod - Tehni...og napona 1.ppt | Veličina fajla: 5.67 MB | Preuzmi fajl

2.2 Mehanizam atmosferskog praznjenja

1_2.2 Mehanizam... praznjenja.ppt | Veličina fajla: 2.29 MB | Preuzmi fajl

8 Gromobranska zastita objekata 1 slajdovi 40 do 62

8 Gromobranska ...vi 40 do 62.ppt | Veličina fajla: 6.72 MB | Preuzmi fajl

8 Gromobranska zastita objekata 1 slajdovi 1 do 39

8 Gromobranska ...ovi 1 do 39.ppt | Veličina fajla: 17.36 MB | Preuzmi fajl

11 Ferorezonansa

11 Ferorezonansa.pdf | Veličina fajla: 1.06 MB | Preuzmi fajl

10 Sklopni prenaponi

10 Sklopni prenaponi.pdf | Veličina fajla: 265.05 KB | Preuzmi fajl

9 Raspodela napona duz namotaja transformatora

9 Raspodela nap...nsformatora.ppt | Veličina fajla: 570 KB | Preuzmi fajl

8 Gromobranska zastita vetroelektrana

8 Gromobranska ...roelektrana.ppt | Veličina fajla: 3.56 MB | Preuzmi fajl

8 Gromobranska zastita objekata 2

8 Gromobranska ... objekata 2.ppt | Veličina fajla: 2.34 MB | Preuzmi fajl

7 Zastita izolacije od prenapona

7 Zastita izola...d prenapona.ppt | Veličina fajla: 12.65 MB | Preuzmi fajl

6 Berzeronov metod

6 Berzeronov metod.ppt | Veličina fajla: 486.5 KB | Preuzmi fajl

4 Prenosenje prenapona 2

4 Prenosenje prenapona 2.doc | Veličina fajla: 2.95 MB | Preuzmi fajl

3 Prostiranje talasa po vodu

3 Prostiranje talasa po vodu.ppt | Veličina fajla: 392.5 KB | Preuzmi fajl

2.1 Nastanak grmljavinske aktivnosti

2.1 Nastanak gr... aktivnosti.ppt | Veličina fajla: 3.78 MB | Preuzmi fajl

1.2 Osnovni pojmovi

1.2 Osnovni pojmovi.ppt | Veličina fajla: 459 KB | Preuzmi fajl

Automatizacija MOP

Automatizacija ...a TVN1 2013.ppt | Veličina fajla: 2.92 MB | Preuzmi fajl

Siemens katalog

ArresterBook_1400107 Siemens.pdf | Veličina fajla: 2.73 MB | Preuzmi fajl

ABB katalog

1hsm 9543 12-00...2 - english.pdf | Veličina fajla: 12.33 MB | Preuzmi fajl