Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Eksploatacija elektroenergetskih sistema
Šifra predmeta:
13E024EES
Godina:
Master studije
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Aleksandar Savić, vanredni profesor
Đorđe Lazović, asistent
Web site predmeta:

O predmetu

  • Ciljevi izučavanja predmeta:

Upoznavanje sa pojmovima i funkcijama eksploatacije elektroenergetskih sistema. Upoznavanje pojmova vezanih za tržište i deregulisane sisteme na slobodnom tržištu energije. Upoznavanje koncepta sigurnosti, pouzdanosti, kvaliteta i ekonomičnosti.

  • Ishodi učenja (stečena znanja):

Osposobljavanje studenata za konstrukciju optimizacionih algoritama, algoritama za analizu sigurnosti, kao i algoritama za rešavanje problema u tržišno orijentisanim sistemima i njihovu implementaciju u procesu eksploatacije elektroenergetskih sistema.

  • Sadržaj teorijske nastave:

Eksploatacione karakteristike elemenata sistema. Funkcije pojedinih subjekata u eksploataciji sistema. Ekonomski aspekti eksploatacije vertikalno integrisanih i deregulisanih sistema. Optimalno angažovanje agregata. Optimalni tokovi snaga. Koncept sigurnosti u savremenim elektroenergetskim sistemima. Pomoćne usluge i usluge prenosa. Rezerve proizvodnih i prenosnih kapaciteta.

  • Sadržaj praktične nastave:

Modelovanje komponenti sistema. Primena optimizacionih algoritama za izbor agregata, ekonomski dispečing i optimalne tokove snaga. Razvoj algoritama za analizu i obezbeđenje sigurnosti vertikalno integrisanih i deregulisanih sistema. Određivanje troškova prenosa u deregulisanim sistemima.

  • Literatura:

  1. M. Ćalović, A. Sarić i P. Stefanov, Eksploatacija elektroenergetskih sistema u uslovima slobodnog tržišta, Tehnički fakultet, Čačak, 2005.
  2. M. Ćalović, A. Sarić i P. Stefanov, Zbirka rešenih zadataka iz eksploatacije elektroenergetskih sistema, Tehnički fakultet, Čačak, 2006.
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura

Eksploatacija elektroenergetskih sistema u uslovima slobodnog tržišta

M. Ćalović, A. Sarić, P. Stefanov, “Eksploatacija elektroenergetskih sistema u uslovima slobodnog tržišta”, Tehnički fakultet, Čačak, 2005. god.

Zbirka rešenih zadataka iz eksploatacije elektroenergetskih sistema

M. Ćalović, A. Sarić, P. Stefanov, “Zbirka rešenih zadataka iz eksploatacije elektroenergetskih sistema”, Drugo prošireno izdanje, Tehnički fakultet, Čačak, 2006. god.

Fajlovi

07 - Trziste - 3.deo

07 - Trziste - 3.deo.pdf | Veličina fajla: 394.36 KB | Preuzmi fajl

07 - Trziste - 2.deo

07 - Trziste - 2.deo.pdf | Veličina fajla: 303.14 KB | Preuzmi fajl

07 - Trziste - 1.deo

07 - Trziste - 1.deo.pdf | Veličina fajla: 428.73 KB | Preuzmi fajl

06 - Tarifni sistemi

06 - Tarifni sistemi.pdf | Veličina fajla: 612.42 KB | Preuzmi fajl

05 - Sigurnost elektroenergetskih sistema

05 - Sigurnost ...kih sistema.pdf | Veličina fajla: 1.42 MB | Preuzmi fajl

04 - Rezerve proizvodnih kapaciteta

04 - Rezerve pr... kapaciteta.pdf | Veličina fajla: 471.64 KB | Preuzmi fajl

3. Domaci zadatak

3. Domaci zadatak.zip | Veličina fajla: 119.69 KB | Preuzmi fajl

03 - Ekonomski proracuni - 5.deo

03 - Ekonomski ...uni - 5.deo.pdf | Veličina fajla: 222.74 KB | Preuzmi fajl

03 - Ekonomski proracuni - 4.deo

03 - Ekonomski ...uni - 4.deo.pdf | Veličina fajla: 1.33 MB | Preuzmi fajl

Antares (prezentacija i primeri)

Antares (prezen... i primeri).zip | Veličina fajla: 1.64 MB | Preuzmi fajl

03 - Ekonomski proracuni - 3.deo

03 - Ekonomski ...uni - 3.deo.pdf | Veličina fajla: 1.02 MB | Preuzmi fajl

03 - Ekonomski proracuni - 2.deo

03 - Ekonomski ...uni - 2.deo.pdf | Veličina fajla: 336.86 KB | Preuzmi fajl

2. Domaci zadatak

2. Domaci zadatak.pdf | Veličina fajla: 127.54 KB | Preuzmi fajl

03 - Ekonomski proracuni - 1.deo

03 - Ekonomski ...uni - 1.deo.pdf | Veličina fajla: 634.67 KB | Preuzmi fajl

Optimizacija - kratko razmatranje

Optimizacija - ...razmatranje.zip | Veličina fajla: 1.16 MB | Preuzmi fajl

1. Domaci zadatak

1. Domaci zadatak.pdf | Veličina fajla: 121.24 KB | Preuzmi fajl

Optimizacija - kratko razmatranje (Prvi deo)

Optimizacija - ... (Prvi deo).pdf | Veličina fajla: 445.51 KB | Preuzmi fajl

Racunske vezbe 01

Racunske vezbe 01.pdf | Veličina fajla: 665.33 KB | Preuzmi fajl

02 - Energetsko eksplatacione karakteristike EES-a

02 - Energetsko...stike EES-a.pdf | Veličina fajla: 4.03 MB | Preuzmi fajl

01 - Uvod

01 - Uvod.pdf | Veličina fajla: 287.18 KB | Preuzmi fajl

00 - Korisni linkovi

00 - Korisni linkovi.pdf | Veličina fajla: 57.79 KB | Preuzmi fajl

Plan nastave

Plan nastave.pdf | Veličina fajla: 201.18 KB | Preuzmi fajl

Racunske vezbe 02

Racunske vezbe - 2.deo.pdf | Veličina fajla: 1.16 MB | Preuzmi fajl

Racunske vezbe 03

Racunske vezbe - 3.deo.pdf | Veličina fajla: 704.16 KB | Preuzmi fajl