Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Tržište električne energije i deregulacija
Šifra predmeta:
13E024TED
Godina:
IV godina
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

 

 1. Uvod: zašto se uvodi takmičenje na tržištu električne energije
 2. 'Igrači' u deregulisanom elektroenergetskom sistemu (TSO. MO, trgovac, velikoprodajno tržište, regulator, IPP, kvalifikovani kupac,...)
 3. Efekat sigurnosti snabdevanja
 4. Efekat fizičkih zakona
 5. Osnove tržišta
 6. Kriva tražnje, kriva ponude, elastičnost tražnje, elastičnost ponude
 7. Potrošački višak i ekonomski profit proizvođača
 8. Električna energija kao roba
 9. Ponuda i tražnja električne energije
 10. Pool trgovina
 11. Angažovanje agregata zasnovano na pool trgovini
 12. Pool nasuprot bilateralne trgovine, poravnanje
 13. Profit trgovca, učestvovanje na tržištu električne energije
 14. Učestvovanje na tržištima električne energije iz ugla generatora
 15. Tržišna moć i zloupotrebe
 16. Modelovanje nesavršene utakmice
 17. Efekat prenosne mreže na cene električne energije
 18. Paralelni tokovi i kontratokovi snage
 19. PTDFs (Power Transmission Distribution Factors)
 20. Fizička prava prenosa
 21. Zagušenja mreže i menadžment zagušenja
 22. Sigurnost sistema i pomoćni servisi
 23. Nodalne cene
 24. ATC (Available Transmission Capacity)
 25. Berza električne energije
 26. Berze električne energije: EU i jugoistočna Evropa
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi

1. Tržište električne energije i deregulacija

Tržište elekt...eregulacija.rar | Veličina fajla: 575.94 KB | Preuzmi fajl

2. Deregulacija, rasprezanje, igrači, struktura tržišta

Deregulacija, r...a tržišta.rar | Veličina fajla: 745.66 KB | Preuzmi fajl

3. Osnove tržišta

Osnove tržišta.rar | Veličina fajla: 1.18 MB | Preuzmi fajl

4. Organizacija tržišta

Organizacija tržišta.rar | Veličina fajla: 1.01 MB | Preuzmi fajl

5. Energetski subjekti na tržištu električne energije

Energetski subj...ne energije.rar | Veličina fajla: 477.42 KB | Preuzmi fajl

6. Aktivnosti trgovca električnom energijom

Aktivnosti trgo...m energijom.rar | Veličina fajla: 1.78 MB | Preuzmi fajl

7. Učestvovanje na tržištima električne energije iz ugla generatora

U;estvovanje na... generatora.rar | Veličina fajla: 347.33 KB | Preuzmi fajl

8. Efekat prenosne mreže na cene električne energije

Efekat prenosne...ne energije.rar | Veličina fajla: 757.67 KB | Preuzmi fajl

9. ATC, sigurnost sistema, pomoćni servisi

ATC, sigurnost ...cni servisi.rar | Veličina fajla: 1.11 MB | Preuzmi fajl

10. Berze, tržište električne energije u jugoistočnoj Evropi i EU

Berze, tržišt...Evropi i EU.rar | Veličina fajla: 709.8 KB | Preuzmi fajl

11. Matrične metode u rešavanju mreža EES

Matrične metod... mreža EES.rar | Veličina fajla: 850.52 KB | Preuzmi fajl

12. Posetioci

Posetioci.rar | Veličina fajla: 3.39 MB | Preuzmi fajl