Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Tržište električne energije i deregulacija
Šifra predmeta:
13E024TED
Godina:
IV godina
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

 

 1. Uvod: zašto se uvodi takmičenje na tržištu električne energije
 2. 'Igrači' u deregulisanom elektroenergetskom sistemu (TSO. MO, trgovac, velikoprodajno tržište, regulator, IPP, kvalifikovani kupac,...)
 3. Efekat sigurnosti snabdevanja
 4. Efekat fizičkih zakona
 5. Osnove tržišta
 6. Kriva tražnje, kriva ponude, elastičnost tražnje, elastičnost ponude
 7. Potrošački višak i ekonomski profit proizvođača
 8. Električna energija kao roba
 9. Ponuda i tražnja električne energije
 10. Pool trgovina
 11. Angažovanje agregata zasnovano na pool trgovini
 12. Pool nasuprot bilateralne trgovine, poravnanje
 13. Profit trgovca, učestvovanje na tržištu električne energije
 14. Učestvovanje na tržištima električne energije iz ugla generatora
 15. Tržišna moć i zloupotrebe
 16. Modelovanje nesavršene utakmice
 17. Efekat prenosne mreže na cene električne energije
 18. Paralelni tokovi i kontratokovi snage
 19. PTDFs (Power Transmission Distribution Factors)
 20. Fizička prava prenosa
 21. Zagušenja mreže i menadžment zagušenja
 22. Sigurnost sistema i pomoćni servisi
 23. Nodalne cene
 24. ATC (Available Transmission Capacity)
 25. Berza električne energije
 26. Berze električne energije: EU i jugoistočna Evropa

Nastava iz predmeta će se održavati uživo prema rasporedu.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi

TED_2024_03_30

TED_2024_03_30.pdf | Veličina fajla: 2.15 MB | Preuzmi fajl

Korisni_linkovi

Korisni_linkovi.pdf | Veličina fajla: 302.37 KB | Preuzmi fajl

Plan nastave

Plan_nastave.pdf | Veličina fajla: 126.51 KB | Preuzmi fajl