Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Veštačka inteligencija u elektroenergetici
Šifra predmeta:
19D021VIE
Godina:
Doktorske studije
Profesor i asistent(i):
Doc. dr Mileta Žarković, vanredni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Ciljevi izučavanja predmeta: 

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima veštačke inteligencije i sagledavanje načina primene u elektroenergetici. Osposobljavanje studenata da samostalno upotrebljavaju neuralne mreže, fazi ekspertske siteme, algoritme klasifikacije i klasterovanja za inženjerske aplikacije u elektroeneregetici.

 

Stečena znanja: 

Studenti će biti sposobni da samostalno analiziraju i sintetizuju različite tipove veštačke inteligencije koje se mogu primeniti u mnogim oblastima elektroenergetike. Osposoljavanje da primenjuju različite algoritme za dizajn sistema veštačke inteligencije i sistema koji koriste fazi logiku korišćenjem odgovarajućih softverskih alata.

 

Literatura: 

  1. Computational Intelligence Applications to Power Systems, Yong-Hua Song, Allan Johns, Raj Aggarwal,Springer Science & Business Media, 1996.
  2. Artificial intelligence in power system optimization, Ongsakul, Weerakorn, Vo, Dieu Ngoc, CRC Press, Taylor & Francis, 2012.
  3. Artificial Intelligence Techniques in Power Systems, K. Warwick, Arthur Ekwue, Raj Aggarwal, Institution of Electrical Engineers IET, 1997.
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!