Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Primena informacionih tehnologija u elektroenergetici
Šifra predmeta:
19D021PIT
Godina:
Doktorske studije
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Darko Šošić, vanredni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Tekst nije definisan!
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!