Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Kvalitet električne energije
Šifra predmeta:
13MO21KEE
Godina:
Master studije
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Jovan Mikulović, vanredni profesor
Bojana Škrbić, asistent
Web site predmeta:

O predmetu

Sadržaj predmeta

1. Uvod

  Značaj kvaliteta električne energije (KEE) u savremenim elektroenergetskim sistemima. Pokazatelji kvaliteta. Pregled          standarda.   

2. Fourier-ova analiza

3. Faktor snage i metode za popravku faktora snage.

4. Konvencionalni izvori viših harmonika

5. Statički izvori viših harmonika

6. Interharmonici i flikeri

7. Efekti viših harmonika i rezonancija

8. Primena otočnih kondenzatorskih baterija

9. Projektovanje pasivnih filtara

Nastava će biti organizovana kroz predavanja (2 časa nedeljno), računske vežbe (2 časa neparnim nedeljama) i laboratorijske vežbe. Laboratorijske vežbe će biti organizovane u jednom terminu u dogovoru sa studentima.

Način polaganja ispita

  • Test – 40 %
  • Teorijska pitanja – 40 %
  • Zadaci – 20 %.

Literatura

[1] J. C. Das, Power System Harmonics and Passive Filter Design, Wiley, 2015.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!