Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Kvalitet električne energije u elektroenergetskim mrežama
Šifra predmeta:
19M024KEE
Godina:
Master studije
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Jovan Mikulović, redovni profesor
Bojana Škrbić, docent
Web site predmeta:

O predmetu

Sadržaj predmeta

1. Značaj kvaliteta električne energije (KEE). Parametri kvaliteta napona.. Pregled standarda.   

2. Tranzijentni prenaponi.

3. Propadi i prekidi napona.

4. Teorijska analiza viših harmonika.

5Snage u prisustvu viših hramonika.

6Konvencionalni izvori viših harmonika.

7Statički izvori viših harmonika.

8. Efekti viših harmonika i rezonancija.

9. Primena otočnih kondenzatorskih baterija.

10. Suzbijanje i filtriranje viših harmonika.

Nastava će biti organizovana kroz predavanja (2 časa nedeljno), računske vežbe (2 časa neparnim nedeljama) i laboratorijske vežbe. Laboratorijske vežbe će biti organizovane u jednom terminu u dogovoru sa studentima. Laboratorijske vežbe nisu obavezne.

Način polaganja ispita

  • Seminarski rad ili test – 40 %
  • Teorijska pitanja – 40 %
  • Zadaci – 20 %.

Literatura

[1] V. Katić, A.Tokić, T. Konjić, "Kvalitet električne energije", knjiga u sklopu EU Tempus projekta

[2] J. C. Das, Power System Harmonics and Passive Filter Design, Wiley, 2015.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi

Prezentacija predmeta Kvalitet električene energije

KEE prezentacija.pptx | Veličina fajla: 299.25 KB | Preuzmi fajl

KEE1 Uvod

KEE_1_Uvod.pptx | Veličina fajla: 512.83 KB | Preuzmi fajl

KEE2 Tranzijentni prenaponi

KEE_2_Tranzijentni prenaponi.pptx | Veličina fajla: 526.73 KB | Preuzmi fajl

KEE3 Propadi i prekidi napona

KEE_3_Propadi i prekidi napona.pptx | Veličina fajla: 1.39 MB | Preuzmi fajl

KEE4 Teorijska analiza visih harmonika

KEE_4_Teorijska... harmonika.pptx | Veličina fajla: 515.21 KB | Preuzmi fajl

KEE_5_Snage u prisustvu visih harmonika

KEE_5_Snage u p... harmonika.pptx | Veličina fajla: 4.36 MB | Preuzmi fajl

KEE6 Konvencionalni izvori viših harmonika

KEE_6_Konvencio... harmonika.pptx | Veličina fajla: 2.29 MB | Preuzmi fajl

KEE7 Statički izvori viših harmonika

KEE_7_Staticki_..._harmonika.pptx | Veličina fajla: 988.71 KB | Preuzmi fajl

KEE8 Efekti viših harmonika i rezonancija

KEE_8_Efekti vi...ezonancija.pptx | Veličina fajla: 620.56 KB | Preuzmi fajl

KEE Primena otocnih kondenzatorskih baterija

KEE9_Primena ot...ih baterija.pdf | Veličina fajla: 1.07 MB | Preuzmi fajl

KEE10 Prigusenje visih harmonika

KEE10_Prigusenj...h harmonika.pdf | Veličina fajla: 927.41 KB | Preuzmi fajl