Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Visokonaponska postrojenja
Šifra predmeta:
19D021VP
Godina:
Doktorske studije
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Zoran Stojanović, redovni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Kratak sadržaj kursa:

Struje kratkih spojeva. Parametri struje kratkog spoja. Termička i mehanička provera elemenata postrojenja. Elementi postrojenja. Jednopolne šeme. Dispozicije postrojenja. Sopstvena potrošnja. Gasom izolovana postrojenja. Sistemi uzemljenja u postrojenjima. Pouzdanost visokonaponski postrojenja. Osnovni standardi i preporuke vezane za visokonaponska postrojenja. 

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!