Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Relejna zaštita postrojenja i mreža
Šifra predmeta:
19D021RZ
Godina:
Doktorske studije
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Zoran Stojanović, redovni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Kratak sadržaj kursa:

Zaštita nadzemnih i kablovskih vodova. Zaštita sinhronih i asinhronih mašina. Zaštita energetskih transformatora. Zaštita visokonaponskih sabirnica. Digitalni sistemi zaštite. Obrada signala za potrebe relejne zaštite. Realizacija zaštitnih funkcija. Osnovni standardi za zaštitne funkcije i zaštitne sisteme.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!