Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Kablovska tehnika
Šifra predmeta:
13M021KT
Godina:
Master studije
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

Cilj predmeta

Cilj predmet je da se studenti upoznaju sa konstruktivnim elementima energetskih kablova i materijalima za njihovu izradu, električnim i termičkim proračunom energetskih kablova, kablovskim priborom, polaganjem i instalacijom.

 

Sadržaj nastave

Istorijski pregled razvoja kablovske tehnike. Konstruktivni elementi energetskih kablova. Vrste energetskih kablova. Električno polje energetskih kablova. Električni parametri energetskih kablova. Gubici snage kod energetskih kablova. Osnovi prenosa toplote. Strujna opteretljivost energetskih kablova. Kablovske završnice i spojnice. Polaganje energetskih kablova. Ispitivanje energetskih kablova i određivanje mesta kvara.

Nastava se sastoji od predavanja, računskih vežbi i praktičnog rada na programu za proračun strujne opteretljivosti energetskih kablova.

 

Literatura

1. Dragan S Tasić, Osnovi elektroenergetske kablovske tehnike, Edicija osnovni udžbenici, Elektronski fakultet Niš, 2001.

2. Dragan S Tasić, Osnovi elektroenergetske kablovske tehnike - Zbirka rešenih zadataka, Elektronski fakultet Niš, 2003.

3. Stojan V. Nikolajević, Kablovska Tehnika, JP Službeni list SRJ, Beograd 2007.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi

Materijali_za_nastavu_slike

Materijali_za_nastavu_slike.zip | Veličina fajla: 1.69 MB | Preuzmi fajl

Prilozi

Prilozi.zip | Veličina fajla: 566.72 KB | Preuzmi fajl