Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Kablovska tehnika
Šifra predmeta:
13M021KT
Godina:
Master studije
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

Cilj predmeta

Cilj predmet je da se studenti upoznaju sa konstruktivnim elementima energetskih kablova i materijalima za njihovu izradu, električnim i termičkim proračunom energetskih kablova, kablovskim priborom, polaganjem i instalacijom.

 

Sadržaj nastave

Istorijski pregled razvoja kablovske tehnike. Konstruktivni elementi energetskih kablova. Vrste energetskih kablova. Električno polje energetskih kablova. Električni parametri energetskih kablova. Gubici snage kod energetskih kablova. Osnovi prenosa toplote. Strujna opteretljivost energetskih kablova. Kablovske završnice i spojnice. Polaganje energetskih kablova. Ispitivanje energetskih kablova i određivanje mesta kvara.

Nastava se sastoji od predavanja, računskih vežbi i praktičnog rada na programu za proračun strujne opteretljivosti energetskih kablova.

 

Literatura

1. Dragan S Tasić, Osnovi elektroenergetske kablovske tehnike, Edicija osnovni udžbenici, Elektronski fakultet Niš, 2001.

2. Dragan S Tasić, Osnovi elektroenergetske kablovske tehnike - Zbirka rešenih zadataka, Elektronski fakultet Niš, 2003.

3. Stojan V. Nikolajević, Kablovska Tehnika, JP Službeni list SRJ, Beograd 2007.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi

Kablovska tehnika - septembar - rezultati ispita

Kablovska tehni...d za usmeni.xls | Veličina fajla: 18 KB | Preuzmi fajl

Raspored za usmnei ispit iz Kablovske tehnike (jul 2016.)

Kablovska tehni...d za usmeni.xls | Veličina fajla: 18.5 KB | Preuzmi fajl

Kablovska tehnika (jun 2016) raspored za usmeni

Kablovska tehni...d za usmeni.xls | Veličina fajla: 19 KB | Preuzmi fajl

Kablovska tehnika (2016 predrok) raspored za usmeni

Kablovska tehni...d za usmeni.xls | Veličina fajla: 23 KB | Preuzmi fajl

Prilozi iz Kablovske tehnike

Kablovska - Prilozi.rar | Veličina fajla: 564.48 KB | Preuzmi fajl

Raspored za usmnei ispit iz Kablovske tehnike

Kablovska_Usmeni_Predrok_2015.xlsx | Veličina fajla: 10.71 KB | Preuzmi fajl

Grupe za rad na računarima

Kablovska - Grupe.xlsx | Veličina fajla: 10.76 KB | Preuzmi fajl

Ispit 2014

Ispit2014.pdf | Veličina fajla: 22.53 KB | Preuzmi fajl

Lab vezba

Merenje kapacitivnosti.pdf | Veličina fajla: 512.08 KB | Preuzmi fajl