Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Projektovanje TS nadzemnih i kablovskih vodova
Šifra predmeta:
13M021PNV
Godina:
Master studije
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

 

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa procesom projektovanja transformatorskih stanica, nadzemnih i kablovskih vodova.

 

Ishod predmeta

Osposobljavanje studenata za uključivanje u projektantske timove koji se bave projektovanjem transformatorskih stanica, nadzemnih i kablovskih vodova.

 

Teorijska nastava

Studije opravdanosti, generalni projekti, idejna rešenja, idejni projekti, projekti za građevinsku dozvolu, projekti za izvođenje i projekti izvedenog stanja za transformatorske stanice, nadzemne i kablovske vodove. Stručna kontrola projekata, tehnička kontrola projekata. Tehnički prijem izvedenih objekata.

 

Nastava i vežbe se održavaju prema rasporedu časova.

Nastava će biti organizovana kroz predavanja (2 časa nedeljno) i računske vežbe (2 časa nedeljno).

Ispit:

Ispit se sastoji se iz: domaćeg zadatka (50%) i odbrane domaćeg zadatka (50%).

 

Literatura

1. M. Đurić, V. Ilić, J. Krstivojević, Priručnik za SN i NN postrojenja, KIZ Centar, Beograd 2016.

2. M. Bogner - Priručnik za izradu projektne dokumentacije- ETA Beograd 2007.

3. G. Mirošević, F. Vidaković, Projektiranje, gradnja i održavanje dalekovoda, KIGEN, Zagreb, 2008.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!