Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Projekat iz relejne zaštite
Šifra predmeta:
13E024PRRZ
Godina:
IV godina
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Zoran Stojanović, redovni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Kratak sadržaj kursa:

Izrada projekta zaštitnog sistema za element elektroenergetskog sistema. Razvoj i analiza algoritama za digitalne releje.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!