Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Integracija obnovljivih izvora u distributivni sistem
Šifra predmeta:
19D021IOI
Godina:
Doktorske studije
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Željko Đurišić, redovni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Kratak sadržaj kursa:

Tehnički uslovi priključenja obnovljivih izvora na distributivni sistem.  Upravljanje naponima u distributivnim mrežama sa distribuiranim izvorima. Predikcija proizvodnje intermitentnih obnovljivih izvora. Balansiranje snage intermitentnih izvora kroz upravljanje potrošnjom. Stabilnost malih elektrana pri poremećajima u distributivnoj mreži. Sistemi zaštite distribuiranih izvora. Sistemi gromobranske zaštetite vetroelektrana i solarnih elektrana.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!