Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Proračun elektroenergetskih mreža
Šifra predmeta:
19D021PEM
Godina:
Doktorske studije
Profesor i asistent(i):
Doc. dr Goran Dobrić, vanredni profesor
Web site predmeta:

O predmetu


U deregulisanom elektroenergetskom sistemu, osnovni, vodeći tehnički kriterijumi koji treba da rukovode planiranjem prenosne mreže su zagušenje (congestion) i sigurnost (pouzdanost). Statička sigurnost elektroenergetskog sistema je mera sposobnosti (robusnosti) sistema da 'izdrži' ispad jedne komponente sistema (voda, transformatora, generatora), ostajući u normalnom (bez povrede ograničenja), ustaljenom, prostoperiodičnom režimu. Zagušenje je zaprećena povreda najkritičnijeg ograničenja mreže u režimu rada mreže otvorenog pristupa (Open Accessed Network) sa višestrukim bilateralnim transakcijama. Oba koncepta su izuzetno važna u operativnom i dugoročnom planiranju rada mreže i zahtevaju postupnost uvođenja u problematiku, koja ima osnove u teoriji linearnih električnih kola. Osnovni koncepti mreže sistema u deregulaciji kao što su ATC (Available Transmission Capacity) i PTDFs (Power Transmission Distribution Factors) se dobijaju već na tom nivou. Takođe, tehnika retkih matrica, optimalne numeracije čvorova (ubrzavanje postupka rešavanja) i druge tehnike koje se koriste u proračunu tokova snaga (Power Flow) dobijaju svoj smisao već na tom nivou. Proračun tokova snaga u ustaljenom, uravnoteženom stanju mreže je, inače, zastupljen sa preko 70% u egzekuciji svih programskih alata i opisuje stanje elektroenergetskog sistema u 99% njegovog vremena rada. On je i glavni cilj, svrha i tema ovog kursa.

Literatura

1) I. Škokljev, "Teorija električnih kola", Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1997, Beograd.

2)  A. J. Wood, B. F. Wollenberg, "Power Generation, Operation and Control", John Wiley and Sons, 1996, USA.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi

TEORIJA-ELEKTRI...ka_O_876667.jpg | Veličina fajla: 58.86 KB | Preuzmi fajl