Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Metode optimizacije u elektroenergetskim sistemima
Šifra predmeta:
13D021MO
Godina:
Doktorske studije
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Nikola Rajaković, redovni profesor
Web site predmeta:
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!