Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Projekat iz Projektovanja pomoću računara u elektroenergetici
Šifra predmeta:
13E024PRPP
Godina:
IV godina
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Zlatan Stojković, redovni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima izrade projektne dokumentacije. Upoznavanje studenata sa oblastima i procesima u upravljanju projektima. Osposobljavanje studenata za sprovođenje celokupne procedure projektovanja električnog dela nadzeminh vodova, postrojenja i objekata.

Ishod predmeta:

Studenti će biti osposobljeni za sledeće aktivnosti: izrada koncepta  projektne dokumentacije, upravljanje projektima,  sprovođenje procedure projektovanja realnih elektroenergetskih objekata. 

Sadržaj predmeta:

Osnovni koncepti projektovanja. Aspekti formiranja ugovora. Formiranje projektonog zadatka. Opšta dokumentacija. Modelovanje i simulacije. Izbor odgovarajućih softverskih alata za izradu projektne dokumentacije. Primena softverskih alata. Analiza projekta primenom programa MS Projekt. Primer konkretnog elektroenergetskog objekta. Kompletna izrada projekta električnog dela realnog elektroenergetskog objekta.

Literatura:

Zlatan Stojković, Jovan Mikulović, Zoran Stojanović, Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2006, str. 298.

Zlatan Stojković, Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici - Programski alati, Monografija, 2. izdanje, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2003, str. 301. 

Zlatan Stojković, Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici - Primena programskih alata, Monografija, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2009, str. 529. 

Provera znanja:

Projekat sa prezentacijom (70%), usmeni ispit (30%).

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura

Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici – primena programskih alata

Stojković Z.: Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici – primena programskih alata, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, jul 2009., str. 529.

Fajlovi
Trenutno nema fajlova!