Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Vetroenergetika i solarna energetika
Šifra predmeta:
19D021VSE
Godina:
Doktorske studije
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Željko Đurišić, redovni profesor
Prof. dr Jovan Mikulović, redovni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Upoznavanje studenata sa globalnim i lokalnim tehničkim iskoristivim potencijalima energije solarnog zračenja i energije vetra i značaja eksploatacije ovih izvora u cilju zaštite životne sredine. Razumevanje principa i tehnologija dobijanja električne i toplotne energije pomoću vetroelektrana, solarnih termalnih i fotonaponskih postrojenja. Osposobljavanje studenata za planiranje, izgradnju i integraciju u elektroenergetski sistem vetroelektrana i solarnih (fotonaponskih) elektrana.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!