Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Visokonaponska oprema
Šifra predmeta:
13E024VNO
Godina:
IV godina
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Jovan Mikulović, redovni profesor
Doc. dr Mileta Žarković, vanredni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Podela sklopnih aparata

Podela sklopnih aparata prema funkciji.

Podela sklopnih aparata prema naznačenom naponu.

Osnovni delovi sklopnog aparata.

Električni kontakti

Podela kontakata.

Fizičko tumačenje kontaktnog otpora.

Provlačni otpor tačkastog kontakta.

Proračun slojnog otpora kontakata.

Kontakt sa više tačaka dodira.

Zagrevanje kontakata.

Kontaktni materijali.

Električni luk

Fizičko tumačenje nastanka električnog luka.

Volt-amperske karakteristike električnog luka.

Ravnoteža naelektrisanja u električnom luku.

Temperatura stuba luka.

Uspostavljanje dielektrične izdržljivosti.

Gašenje luka u kolima jednosmerne struje.

Principi rada pojedinih tipova prekidača

Vakuumski prekidači.

Pneumatski prekidači.

SF6 prekidači.

Malouljni prekidači.

Modularna konstrukcija prekidača.

Karakteristične veličine kod prekidača.

Prekidanje struja kratkih spojeva

Sabirnički kratak spoj.

Blizak kratak spoj.

Kratak spoj neposredno iza transformatora.

Isključenje sistema koji su van sinhronizma.

Naprezanje prekidača posle gašenja električnog luka

Ponovna paljenja električnog luka u međukontaktnom prostoru.

Termički proboj.

Faktor prvog pola.

Granične krive prekidača.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura

Visokonaponski rasklopni aparati

Milan Savić: Visokonaponski rasklopni aparati, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2004.

Fajlovi

VNO iskljucenje induktivnih struja i naprezanja prekidaca

VNO iskljucenja... prekidaca.pptx | Veličina fajla: 463.73 KB | Preuzmi fajl

VNO Iskljucenje malih induktivnih struja

VNO - Iskljucen...vnih struja.pdf | Veličina fajla: 872.97 KB | Preuzmi fajl

VNO Naprezanje prekidaca posle gasenja luka

VNO Naprezanja ...asenja luka.pdf | Veličina fajla: 913.02 KB | Preuzmi fajl

VNO granicna udaljenost i nestandardni slucajevi iskljucenja

VNO granicna ud... slucajevi.pptx | Veličina fajla: 474.08 KB | Preuzmi fajl

VNO granicna udaljenost i nestandardni slucajevi iskljucenja

VNO granicna ud...i slucajevi.pdf | Veličina fajla: 1.55 MB | Preuzmi fajl

VNO Blizak kratak spoj

VNO blizak kratrak spoj.pptx | Veličina fajla: 438.34 KB | Preuzmi fajl

VNO Blizak kratak spoj

VNO Blizak kratak spoj.pdf | Veličina fajla: 1.32 MB | Preuzmi fajl

VNO Sabirnicki kratak spoj

VNO sabirnicki kratrak spoj.pptx | Veličina fajla: 346.97 KB | Preuzmi fajl

VNO Sabirnicki kratak spoj

VNO Sabirnicki KS.pdf | Veličina fajla: 1.41 MB | Preuzmi fajl

VNO prekidaci

VNO prekidaci.ppt | Veličina fajla: 6.59 MB | Preuzmi fajl

Poglavlja iz knjige Visokonaponski rasklopni aparati

Pages from Viso...pni aparati.pdf | Veličina fajla: 2.9 MB | Preuzmi fajl

Poglavlja iz knjige Visokonaponski prekidaci - Pneumatski prekidaci

Pages from Viso...i prekidaci.pdf | Veličina fajla: 543.09 KB | Preuzmi fajl

VNO Gašenje luka jednosmerne struje

VNO gasenje luk...rne struje.pptx | Veličina fajla: 250.07 KB | Preuzmi fajl

Zadaci za drugi kolokvijum sa računarskim simulacijama

Dokument sadrži tekstove zadataka sa rešenjima za drugi kolokvijum u školskoj 2019/20. U dokumentu su dati i primeri računarskih simulacija u softverima.
Zadaci za drugi kolokvijum.pdf | Veličina fajla: 757.25 KB | Preuzmi fajl

Zadaci za prvi kolokvijum

U dokumentu su sadržani zadaci sa rešenjima za prvi kolikvijum.
Zadaci za prvi kolokvijum.pdf | Veličina fajla: 412.2 KB | Preuzmi fajl

VNO februar 2020

VNO_februar_2020.doc | Veličina fajla: 32.5 KB | Preuzmi fajl

VNO II kolokvijum jun 2019

VNO_II_kolokvijum_jun_19.doc | Veličina fajla: 31 KB | Preuzmi fajl

VNO II kolokvijum maj 2019

VNO_II_kolokvijum_maj_19.doc | Veličina fajla: 31.5 KB | Preuzmi fajl

VNO I kolokvijum jun 2019

VNO_I_kolokvijum_jun_2019.doc | Veličina fajla: 30 KB | Preuzmi fajl

VNO I kolokvijum 2019

VNO_I_kolokvijum_2019.doc | Veličina fajla: 30 KB | Preuzmi fajl

VNO oktobar 2019

VNO_okt_2019.doc | Veličina fajla: 32 KB | Preuzmi fajl

VNO septembar 2019

VNO_sep_2019.doc | Veličina fajla: 31.5 KB | Preuzmi fajl

VNO jun 2019

VNO_jun_2019.doc | Veličina fajla: 33 KB | Preuzmi fajl

VNO oktobar 2018

VNO_okt_2018.doc | Veličina fajla: 32.5 KB | Preuzmi fajl

VNO septembar 2018

VNO_sep_2018.doc | Veličina fajla: 31.5 KB | Preuzmi fajl

Jul

jul2014IIkol.doc | Veličina fajla: 26 KB | Preuzmi fajl

Predrok

PREjun2014IIkol.doc | Veličina fajla: 29 KB | Preuzmi fajl

Ikol

jul2014Ikol.doc | Veličina fajla: 29 KB | Preuzmi fajl

Ikol

jun2014Ikol.doc | Veličina fajla: 77.5 KB | Preuzmi fajl

Ikol2015

IkolAPRIRL2015.doc | Veličina fajla: 42.5 KB | Preuzmi fajl

Ikol2014

april2014Ikol.doc | Veličina fajla: 34 KB | Preuzmi fajl