Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Visokonaponska oprema
Šifra predmeta:
13E024VNO
Godina:
IV godina
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

Podela sklopnih aparata

Podela sklopnih aparata po funkciji.

Podela sklopnih aparata po naznačenom naponu.

Osnovni delovi sklopnog aparata.

Električni kontakti

Podela kontakata.

Fizičko tumačenje kontaktnog otpora.

Provlačni otpor tačkastog kontakta.

Proračun slojnog otpora kontakata.

Kontakt sa više tačaka dodira.

Zagrevanje kontakata.

Kontaktni materijali.

Električni luk

Fizičko tumačenje nastanka električnog luka.

Volt-amperske karakteristike električnog luka.

Ravnoteža naelektrisanja u električnom luku.

Temperatura stuba luka.

Uspostavljanje dielektrične izdržljivosti.

Gašenje luka u kolima jednosmerne struje.

Principi rada pojedinih tipova prekidača

Vakuumski prekidač.

SF6 prekidači.

Malouljni prekidači.

Modularna konstrukcija prekidača.

Prekidanje struja kratkih spojeva

Sabirnički kratak spoj.

Blizak kratak spoj.

Kratak spoj neposredno iza transformatora.

Isključenje sistema koji su van sinhronizma.

Naprezanje prekidača posle gašenja lukaenje luka u kolima jednosmerne struje.

Principi rada pojedinih tipova prekidača

Vakuumski prekidač.

SF6 prekidači.

Malouljni prekidači.

Modularna konstrukcija prekidača.

Prekidanje struja kratkih spojeva

Sabirnički kratak spoj.

Blizak kratak spoj.

Kratak spoj neposredno iza transformatora.

Isključenje sistema koji su van sinhronizma.

Naprezanje prekidača posle ga

Ponovna paljenja električnog luka u međukontaktnom prostoru.

Termički proboj.

Faktor prvog pola.

Granične krive prekidača.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura

Visokonaponski rasklopni aparati

Milan Savić: Visokonaponski rasklopni aparati, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2004.

Fajlovi

Jul

jul2014IIkol.doc | Veličina fajla: 26 KB | Preuzmi fajl

Jul

jul2013IIkol.doc | Veličina fajla: 25.5 KB | Preuzmi fajl

Predrok

PREjun2014IIkol.doc | Veličina fajla: 29 KB | Preuzmi fajl

Predrok

PREjun2013IIkol.doc | Veličina fajla: 26 KB | Preuzmi fajl

Predrok

1_PREjun2012IIkol.doc | Veličina fajla: 23 KB | Preuzmi fajl

Ikol

jul2014Ikol.doc | Veličina fajla: 29 KB | Preuzmi fajl

Ikol

jun2014Ikol.doc | Veličina fajla: 77.5 KB | Preuzmi fajl

Ikol2015

IkolAPRIRL2015.doc | Veličina fajla: 42.5 KB | Preuzmi fajl

Ikol2014

april2014Ikol.doc | Veličina fajla: 34 KB | Preuzmi fajl

Ikol2013

1_april2013Ikol.doc | Veličina fajla: 50 KB | Preuzmi fajl

Vno12kol2jul

jul2012IIkol.doc | Veličina fajla: 25.5 KB | Preuzmi fajl

Vno12junkol2

jun2012IIkol.doc | Veličina fajla: 29.5 KB | Preuzmi fajl

Vno12kol2okt

okt2012IIkol.doc | Veličina fajla: 28 KB | Preuzmi fajl

Vno12kol2prejun

PREjun2012IIkol.doc | Veličina fajla: 23 KB | Preuzmi fajl

Vno12sepkol1

sep2012IIkol.doc | Veličina fajla: 29 KB | Preuzmi fajl

Vno12kolsep1

sep2012Ikol.doc | Veličina fajla: 32 KB | Preuzmi fajl

Vno12oktkol1

okt2012Ikol.doc | Veličina fajla: 42.5 KB | Preuzmi fajl

Vno12junkol1

jun2012Ikol.doc | Veličina fajla: 31 KB | Preuzmi fajl

Vno12kol1

jul2012Ikol.doc | Veličina fajla: 26.5 KB | Preuzmi fajl

Vno13kol1

april2013Ikol.doc | Veličina fajla: 50 KB | Preuzmi fajl

Vno11kol2.pdf

II kolokvijum 2011 zadatak
Vno11kol2.pdf | Veličina fajla: 63.5 KB | Preuzmi fajl

VNO_II_kolokvijum_2011.pdf

II kolokvijum 2011
VNO_II_kolokvijum_2011.pdf | Veličina fajla: 66.05 KB | Preuzmi fajl

Vno11kol1.pdf

I kolokvijum 2011 zadatak
Vno11kol1.pdf | Veličina fajla: 64.77 KB | Preuzmi fajl

VNO_I_kolokvijum_2011.pdf

I kolokvijum 2011
VNO_I_kolokvijum_2011.pdf | Veličina fajla: 54.19 KB | Preuzmi fajl

VnoOkt11.pdf

oktobar 2011 zadaci
VnoOkt11.pdf | Veličina fajla: 67.72 KB | Preuzmi fajl

VNO oktobar 2011.pdf

oktobar 2011
VNO oktobar 2011.pdf | Veličina fajla: 55.66 KB | Preuzmi fajl

VnoSep11.pdf

septembar 2011 zadaci
VnoSep11.pdf | Veličina fajla: 71.03 KB | Preuzmi fajl

VNO septembar 2011.pdf

septembar 2011
VNO septembar 2011.pdf | Veličina fajla: 56.42 KB | Preuzmi fajl

VnoJul11.pdf

jul 2011 zadaci
VnoJul11.pdf | Veličina fajla: 66.19 KB | Preuzmi fajl

VNO_jul_2011.pdf

jul 2011
VNO_jul_2011.pdf | Veličina fajla: 61.24 KB | Preuzmi fajl

VnoJun11.pdf

jun 2011 zadaci
VnoJun11.pdf | Veličina fajla: 69.79 KB | Preuzmi fajl

VNO jun 2011.pdf

jun 2011
VNO jun 2011.pdf | Veličina fajla: 55.21 KB | Preuzmi fajl

VnoApr11.doc

april 2011 zadaci
VnoApr11.doc | Veličina fajla: 31.5 KB | Preuzmi fajl

\VNO april 2011.pdf

april 2011
VNO april 2011.pdf | Veličina fajla: 56.35 KB | Preuzmi fajl

VnoFeb11.pdf

februar 2011 zadaci
VnoFeb11.pdf | Veličina fajla: 67.9 KB | Preuzmi fajl

VNO februar 2011.pdf

februar 2011
VNO februar 2011.pdf | Veličina fajla: 56.08 KB | Preuzmi fajl

VnoJan11.pdf

januar 2011 zadaci
VnoJan11.pdf | Veličina fajla: 70.84 KB | Preuzmi fajl

VNO januar 2011.pdf

januar 2011
VNO januar 2011.pdf | Veličina fajla: 55.71 KB | Preuzmi fajl

VnoDec10.pdf

decembar 2010 zadaci
VnoDec10.pdf | Veličina fajla: 67.86 KB | Preuzmi fajl

VNO decembar 2010.pdf

decembar 2010
VNO decembar 2010.pdf | Veličina fajla: 57.25 KB | Preuzmi fajl

VNO_I_kolokvijum_2012

VNO_I_kolokvijum_2012
VNO_I_kolokvijum_2012.pdf | Veličina fajla: 56.1 KB | Preuzmi fajl

VNO_I_kolokvijum_2010

VNO_I_kolokvijum_2010
VNO_I_kolokvijum_2010.pdf | Veličina fajla: 65.51 KB | Preuzmi fajl

VNO_II_kolokvijum_2010

VNO_II_kolokvijum_2010
VNO_II_kolokvijum_2010.pdf | Veličina fajla: 65.32 KB | Preuzmi fajl

VnoMajKol10

VnoMajKol10
VnoMajKol10.pdf | Veličina fajla: 61.53 KB | Preuzmi fajl

vno_2kol_test.doc

vno_2kol_test.doc | Veličina fajla: 35 KB | Preuzmi fajl

vno_1kol_test

vno_1kol_test.doc | Veličina fajla: 32.5 KB | Preuzmi fajl

Vno13kol1

feb2013Ikol.doc | Veličina fajla: 32 KB | Preuzmi fajl