Elektrotehnički fakultet Beograd
Katedra za elektroenergetske sisteme

Članci - Prof. dr Zlatan Stojković

U radu je prikazan deo mogućnosti sopstveno razvijenog programskog alata za projektovanje gromobranske zaštite objekata opšte i posebne namene. 

Pročitaj više