Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme

Primena programskih alata u projektovanju - Zlatan Stojković

05.09.2011

U radu je prikazan deo mogućnosti sopstveno razvijenog programskog alata za projektovanje gromobranske zaštite objekata opšte i posebne namene. 

Dati su algoritam za proračun zaštitne zone prihvatnog sistema i odgovarajući metodi. Na primeru konkretnog objekta ilustrovan je postupak određivanja 3D prikaza zaštitne zone ostvarene primenom štapne hvataljke. Postupak određivanja zaštitne zone automatizovan je primenom naprednih tehnika programa AutoCAD i VB, čime je omogućeno projektovanje optimalnog rešenja gromobranske zaštite objekata opšte i posebne namene.

Ovde možete otvoriti članak u PDF formatu.