Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme

Materijali u elektroenergetici

07.03.2023

Formirana je MSTeams grupa, odakle se može preuzeti nastavni materijal.

Studenti koji se nisu do sada priključili grupi, mogu to uraditi preko sledećeg linka:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVx4mZpTlOgLm87CDjattuHuWs5r2fbWjXF_HUCszg0I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e56b1d54-a640-4c35-9048-0b8bce82f7fa&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba