Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Integracija obnovljivih izvora u distributivni sistem
Šifra predmeta:
13D021IOI
Godina:
Doktorske studije
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Željko Đurišić, vanredni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Tekst nije definisan!
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!