Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Faktor snage i metode za popravku faktora snage u prisustvu viših harmonika
Šifra predmeta:
13D021FVH
Godina:
Doktorske studije
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Jovan Mikulović, vanredni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Tekst nije definisan!
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!