Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme

Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici

18.09.2020

Obaveštenje za stidente koji nisu i ne žele da izađu na ispit 

Mole se studenti, koji nisu i ne žele da izlaze na ispit, a pri tom su zadovoljni ocenom na predispitnim obavezama, da se jave na mejl rajic@etf.rs. Da bi ocena bila upisana, neophodna je prijava ispita preko studentskih servisa.